Elektronik teknisyeni

Her türlü elektronik tezgah, donanım, tesis ve cihazların kurulmasını, bakım ve onarımını elektronik mühendisi ve elektronik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.


GÖREVLER


Belirlenmiş teknik standartlara göre;
- Elektronik cihazların bakım, onarım, tesis, montaj işlerini yapar,
- Gereğinde elektronik devreleri kurar,
- Gerekli ayarlamaları yapar,
- Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,
- Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunur, stok seviyelerini kontrol eder ve tedarik edilmesi için ilgililere bildirir,
- Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olur, iş güvenliği koşullarına uyulmasını sağlar,
- Gerekli durumlarda ekibinin eğitimini sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Çeşitli elektronik ölçü aletleri,
- Lehim makine ve havyaları,
- Çeşitli el takımları,
- Çeşitli güç kaynakları,
- Elektronik devre elemanları,
- Dijital deney setleri ve test cihazları,
- Bilgisayar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektronik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Elleri, gözleri ve kulakları sağlam,
- Ortalamanın üstünde genel yeteneğe,
- Mekanik yeteneğe ve ilgiye sahip,
- Şemayı okuyabilmek için şekil ilişkilerini görebilen,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Aynı anda bir çok şeyi görebilen, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Elektronik teknisyenleri, elektronik cihaz yapım ve tamir atölyelerinde çalışırlar. Elektronik teknisyeni görevini genellikle oturarak yapar ve birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liselerinin elektronik bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde elektronik ismiyle alan ve dal ismi bulunmamakta,  eğitim Elektrik- Elektronik teknolojisi alanında Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım-Onarım, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarında verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için Bakınız Genel Eğitim-Öğretim dosyaları.Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liselerine giriş için, ilköğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı(OKS) kazansalar bile bu okullara alınmazlar), Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek  başarılı olmak gerekmektedir.Sağlığı girmek istediği okulun  ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak gerekmektedir .


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Endüstri meslek liseleri, Teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinde 4 yıldır. Endüstri meslek liselerinde 1. yıl okulda temel eğitim verilir. Öğrenciler 2. ve 3. yıl haftanın 2 günü okulda teorik eğitim, 3 gün de işletmede pratik eğitim görürler.Eğitimin ilk dönemlerinde elektrik ve elektronikte geçerli olan kanunlar ve temel prensipler, elektronik devre elemanlarının yapıları ve çalışmaları, doğrultmaçlar, gerilim çoklayıcılar, teyplerin çalışma şekilleri, lehimleme, baskı devre doğrultmaçlarının pratik uygulanması, elektronik devre elemanlarının ölçümleri, avometre ve diğer aletlerin kullanımı, elektroteknik ve laboratuar dersleri gösterilir. Eğitimde bundan sonraki dönemde iletişim, sayısal elektronik ve laboratuarı dersleri, endüstriyel elektronik ve dijital elektronik dersleri verilir. Ayrıca uygulamaya dönük çalışmalar yapılır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Elektronik araç üreten fabrikalarda, Türk Telekom A.Ş., TRT gibi elektronik sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlarda, elektronik mamullerin üretildiği fabrika ve atölyelerde iş bulma olanakları vardır. Ayrıca, elektronik tamir atölyelerinde çalışabilecekleri gibi, kendileri de atölye açarak çalışabilirler. Son yıllarda mesleğe ilgi gösteren bayanların sayısında hızlı bir artış görülmektedir.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrencilere endüstri meslek liselerinde ve teknik liselerde 2’nci sınıftan itibaren işletmelerde yapacakları beceri eğitiminde asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanır.Meslek eğitimi bittikten sonra, kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak, ücretlerde farklılıklar olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.


MESLEKTE İLERLEME
Elektronik teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. Meslek liselerinin “Elektronik” bölümlerinden mezun olanlar istedikleri taktirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon,  Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekominikasyon Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksekokulu), Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Yüksekokulu), lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here