Elektronik ve haberleşme öğretmenliği

İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir.


GÖREVLER


Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde, çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları,İnternet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.
Elektronik ve haberleşme mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
- Elektronik alet ve sistemleri tasarlar, projelendirir,
- Araştırma, geliştirme çalışmaları yapar,
- Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlar,
- Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışır,
-Â İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlar,
- Danışmanlık, hizmet içi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar (hem yazılım hem donanım için),
- Analizör,
- Osiloskop,
- Multimetre,
- Baskı devre ve elektronik elemanlar (transistör,entegre gibi)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektronik ve haberleşme mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneğine sahip,
- Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
- Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,
- Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
- İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
- Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
- Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
- Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı özellikle tasarlama, yöneticilik ve ar-ge faaliyetlerinde bulunanlar için genellikle temiz ve düzenli ofis ortamlarıdır. Ancak üretimde çalışıldığında çalışma ortamı az miktarda nem, koku, kir, yağ, gürültü olabilir. Örneğin entegre devre üretiminde özel koruma giysileriyle çalışmak gerekebilir. Teknik destek ve bakım aşamalarında çalışma ortamı duruma göre değişkendir.
Çalışma esnasında diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler.
Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda  vardiya sistemi ile de çalışabilirler.Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek  gerekebilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Elektronik ve haberleşme mühendisleri; endüstrinin ve teknolojinin gelişerek yaygınlaşmış olduğu (elektronik, internet ve kablolu TV gibi alt yapının bulunduğu)  yerlerde, özellikle büyükşehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi, ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo-TV yayın, internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”Â  bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans programı için  yeterli “Sayısal puanı almak, (SAY-2)”
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ” programını tercih etmek gerekmektedir.


Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik  Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak; yukarıda belirtilen alan/kol/bölümleri dışında bir bölümden mezun olanlar Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programını tercih etmeleri durumunda adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır


MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine bir de çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle İngilizce) bağlıdır.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde (bu süre genellikle 4 yılda toplam 60 ile 90 gün arasında değişmektedir) staj yapmak zorunda olup, işletmeler çalıştırdıkları  stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.
Eğitim sonrası kazanç, özel sektörde işletmelerin kendi belirledikleri ücret politikalarıyla  ve kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.Ancak Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ilk işe girişte, aylık,  ortalama asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarında  ücret almaktadır.Üst sınır ise esnek olup, oldukça yüksektir.
Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here