Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri

Kaliteli endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi ve sanayide değerlendirilmesinde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.


GÖREVLER


Endüstri bitkisi hastalıklarına karşı yöntemler belirler,
Çeşitli endüstri bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
Tohumların ekilmesi, dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, ve ürünün toplanarak değerlendirilmesi ile ilgili zaman ve yöntemleri belirler,
Bitki türlerinin iyileştirilmesi, sulanması ve değerlendirilmesi konularında yöntemler belirler,
Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanarak değerlendirilmesi  (pazarlanması) ile ilgili yöntemler belirler ve uygular,
Yukarıda belirtilen konularda üreticilere bilgiler verir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
İlaçlama, sulama, hasat toplama ve depolama aletleri,
Traktör ve pulluk,
Topoğrafik aletler,
İlaçlar, tohumlar, fidanlar ve aşılar,
Otoglar,
Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, İnksilatör).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstri  bitkileri  yetiştirme ve değerlendirme teknikeri olmak isteyenlerin;
Biyoloji ve ekonomi konularına  ilgili,
Hem kapalı ortamda (laboratuar) hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan,
İnceleme ve araştırmaya meraklı,
Bitki yetiştirmekten hoşlanan,
Bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstri  bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri; bitkilerin yetiştirildiği tarlalarda ve bahçelerde açık havada, tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda bu bitkilerin işlendiği fabrikalarda kapalı alanlarda çalışırlar. Arazide çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarlarda ise kimyasal maddelerle çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri; çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları; Tarım makine, şeker, ayçiçeği, tütün, sebze, salça ve konserve, yağ ve pamuk fabrika ve imalathanelerinde ve bunlarla ilgili kuruluşlarda, Tarım ve Köy İşleri, Bayındırlık ve İskan, Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı, tohumculuk, fidancılık, ilaç, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde, özel çiftliklerde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi,  üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Peyzaj, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, bölümlerinden mezun olanlar “Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince verilen dersler şunlardır:
Ekoloji ve Çevre, Meteoroloji, Tarla Tarımı, Toprak ve Gübre, Tarım Makineleri, Sulama, Tarımsal Ekoloji, Sebze Yetiştirme, Bitki Islahı, Salça, konserve, Şeker Yağ ve Salamura Teknolojileri, Mikrobiyoloji, Endüstri Bitkileri Hastalıkları, Standardizasyonu ve Zararlıları, Toprak Koruma, Araştırma Teknikleri ve Mesleki Uygulama.


MESLEKTE İLERLEME
“Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme” ön lisans programını başarı ile bitirenler,  ÖSYM Gıda Mühendisliği, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Ziraat Mühendisliği lisans programlarına   dikey geçiş yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
Koşulları uyan öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
40 günlük staj  süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret almakta, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here