Endüstri mühendisi

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.


GÖREVLER


- Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar,
- Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,
- Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,
- Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,
- Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,
- Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Her türlü yazım ve çizim aletleri,
- Çeşitli elektronik aletler,
- Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
- Fikirlerini başkalarına aktarabilen,
- Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme,
- Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş,
- İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme,
- Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.
- Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır.
- Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi  üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstri Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre  daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Adı geçen mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.
Mesleki eğitim boyunca; Fizik, Kimya, Diferansiyel Hesaplar (Matematik), İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Benzetim, Şebeke Analizi, Statik, Lineer Cebir, Lineer Programlama, Makine Elemanları ve Takım Tezgahları, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler.
Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.
Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.
Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 2 ile 6 katı arasında ücret alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İşÂ  Kurumu İl ve Şube   Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here