Endüstriyel dokuma teknisyeni / dokuma teknisyeni

Çeşitli türde (yün, pamuk, sentetik) iplikleri, tezgahlarda bağlamak suretiyle, kumaş haline getiren kişidir.


GÖREVLER


– Dokuma tezgahını hazırlar, iplikleri takar, ayarını yapar ve çalıştırır,
– Bilgisayar programlarını kullanarak desen tasarımı yapar,
– Dokunacak kumaşın desen kartlarını hazırlar,
– Boşalan mekik içine atkı ipliği bobinleri yerleştirir veya boş mekiği, daha önceden hazırladığı yedek mekik ile değiştirir,
– Kopan iplikleri bağlar ve dokumanın hatasız olarak yürütülmesini sağlar,
– Numune kumaş dokur ve kumaş analizi yapar,
– Dokunan kumaşların,istenilen uzunluğa gelip gelmediğini numaratörden kontrol eder. İstenilen uzunluğa gelen kumaşı, tezgahın çalışmasını durdurarak tezgahtan çıkartır,
– Dokuma tezgahının temizlik ve bakım işlerini yapar veya yaptırır,
– İşi bittikten sonra, bir sonraki vardiya çalışanlarına bilgi verir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bitkisel, hayvansal ve kimyasal liflerden elde edilmiş iplikler,
Desen kâğıtları,
Kumaş numuneleri
Numune dokuma tezgâhları
Dokuma hazırlık makineleri
Dokuma makineleri
Kumaş analizi araçları


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstriyel dokuma teknisyeni/Dokuma Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Dikkatli,
– Renkleri ayırdedebilen,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Ayakta, eğilerek ve gürültülü ortamlarda çalışabilecek kadar dayanıklı,
– Gözleri iyi görebilen kimseler olmaları gerekir.
El ve parmakları ince olan kişiler bu meslekte daha başarılı olabilirler.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstriyel dokuma teknisyenleri/ dokuma teknisyenleri tekstil fabrikalarında ve dokuma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve yeterli havalandırma teşkilatı olmayan işyerleri lif tozludur. Bunun için çalışanlar önlük giyerler. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışma saatleri düzenlidir. Kişi bağımsız bir işyeri açarsa çalışma saatlerini kendisi düzenleyebilir. Çalışırken birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgili olup çalışma ortamında; meslektaşlarıyla, iplikçilerle, boya aprecilerle, müşterilerle, işyerinde çalışan diğer personelle, tekstil teknikeri ve mühendisleriyle iletişimde bulunur.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi, daha önceki yıllarda meslek liseleri, anadolu meslek ve anadolu teknik liseleri Dokuma bölümünde verilmekte iken, yeni uygulamaya göre “Tekstil Teknolojisi” alanı Endüstriyel Dokuma dalında verilmeye başlanmıştır.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerinde öğrenim görebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Tekstil Teknolojisi, Tekstil Lifleri.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Dokuma Kumaş Analizi, Teknik Resim, Temel Sanat Eğitimi, Dokuma Hazırlık ve Dokuma Makineleri, Numune Kumaş Dokuma, Mesleki Yabancı Dil, Depolama derslerini alırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Dokuma fabrika, işletme, atölye ve desen bürolarında çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.
– Bu meslekte iş bulma olanakları: İzmir, İstanbul, Bursa, Uşak, Bilecik, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli ve Kayseri illerinde oldukça fazladır.
– Özelleştirme nedeni ile kamu kurumlarında bu meslek elemanlarının iş bulma olanağı kalmamıştır. Ancak ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayiinde meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
İşletmede meslek eğitimi sırasında meslek lisesi öğrencilerine yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere, işverenlerce ücret ödenmektedir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,Hastalık iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin en az 2-3 katı gelir elde edebilmektedirler.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı dalı Endüstriyel Örme dalından mezun olanlar, istedikleri taktirde Halı ve Kilim, Halıcılık, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca mezunlar ÖSS’ye girip yeterli puanı almaları ve Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Ustalık belgesi ile kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerinde çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here