Endüstriyel kalıp teknisyeni

Metal veya metal olmayan makine parçalarının istenilen ölçülerde en az malzeme, insan gücü ve takım tezgâhları (presler, enjeksiyon makineleri vb.) yardımıyla, en kısa sürede üretilebilmesini sağlayan kalıp aparatlarının tasarımını ve üretimini yapan nitelikli kişidir.


GÖREVLER


- İmal edilecek ürünün proje ve şartnamelerini inceler,
- İmal edilecek ürünün seri biçimde üretiminin yapılabilmesi için gerekli olan kalıbın tasarımını yapar,
- Gerekli olan kalıbın krokisini, montaj resmini ve kalıp parçalarının teknik resimlerini hazırlar,
- Teknik resim bilgilerine göre kullanılacak malzeme boyutlarını belirler ve tasarım esnasında belirlenmiş malzeme cinslerine uygun gerekli olan malzemelerinin siparişini verir,
- Takım tezgâhları yardımıyla (Konvansiyonel, CNC) kalıp parçalarının üretimini yapar veya yaptırır,
- Teknik resim bilgilerine uygun üretimi gerçekleşmiş olan kalıp parçalarının montajını yapar veya yaptırır,
- Montajı tamamlanmış kalıbın denenme işlemini güvenlik kurallarına dikkat ederek uygun tezgahlarda (eksantrik pres,  hidrolik pres, enjeksiyon makinesi, ekstruder makinesi vb.) yapılmasını sağlar,
- Kalıbın deneme sürecinde karşılaşılan hataları belirler ve bu hataların giderilmesini sağlar,
- Tamamlanmış olan kalıbı üretimin gerçekleştirileceği tezgaha bağlar ve deneme üretimini gerçekleştirir.
- Şartnamelerde belirtilen hiçbir aksaklığa meydan vermeden kalıbı teslim eder,
- Kalıpta üretim süresince oluşabilecek problemlerin giderilmesini ve belirli sürelerde kalıbın bakım işlemlerini yapar,
- Kalıp üretiminde kullanılan araç – gereç ve makinelerin bakımını yapar


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Konvansiyonel ve bilgisayar kontrollü (CNC) talaşlı imalat tezgâhları(torna, tesviye, planya, matkap, saç kıvırma taşlama ve vargel tezgâhları, kesme tezgâhı vb),
- Soğuk ve sıcak şekillendirme tezgâhları,
- Hava ve buhar basıncıyla çalışan cihaz ve donanımlar,
- Kesen, biçen, büken, delen, kıvıran ve talaş kaldıran el aletleri (el breyzi, spiral taşlama, el matkabı, rayba, kılavuz, zımpara, eğe vb…)
- Kaynak makineleri, indüksiyon açacağı,
- Demir, çelik, bakır, alüminyum vb. metal malzemeler,
- Plastik ve plastik türü malzemeler,
-   Bilgisayar, İşletim sistemi ve CAD/CAM yazılımları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
- El ve gözünü eşgüdümle kullanabilen,
- Dikkatli ve aynı işi devamlı yapmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstriyel kalıp teknisyenleri imalat endüstrisinde, kapalı alanda ve ayakta görev yapar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Yapılan işte kesici aletler kullanıldığından ve imalat süresince talaş çıktığından iş kazası riski yüksektir. Birinci derecede uğraş konusu saç metal ve/veya plastik parçaların üretiminin yapılması için gereken kalıplarının imalatıdır. Çalıştığı kurumda üstleriyle, çalışma ekibiyle ve müşteriler ile iyi iletişim halinde olmalıdır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi meslek liseleri, anadolu meslek liseleri, anadolu teknik  liselerinin “Makine Teknolojisi” alanı Endüstriyel Kalıp dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Resim ve Çizim Teknolojileri, Temel İmalat İşlemleri.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Temel Sac Metal Kalıpları İmalatı, İş Klaıpları İmalatı, Temel Hacim Kalıpları İmalatı, Birleşik Sac Metal Kalıpları İmalatı,  derslerini alırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Günlük hayatımıza girmiş birçok alet, cihaz ve makinenin (otomobil, lastik, ütü, bilgisayar, çatal, kaşık vb.) üretiminde temel unsur haline gelmiş kalıpçılık mesleği bu özelliği itibariyle birçok üretim alanında ayrı bir yere sahiptir.
- Meslek elemanları, endüstrinin yoğun olduğu bölgelerde rahatlıkla iş bulabildikleri gibi çeşitli makine parçalarının üretildiği ve kalıp imalatı yapılan küçük işyerlerinde de çalışabilirler.
- Kalıpçılık, ülkemizde eğitimi verilen meslek alanları içinde oldukça yenidir. Gelişen teknolojiye ve artan ihtiyaçlara paralel olarak bugün sanayimizin en fazla ihtiyaç duyduğu meslek olup, çalışma alanları oldukça geniştir. Müşteri talebinin değişmesi ve artması ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, iyi yetişmiş kalıpçılara geniş çalışma alanları ve iş bulma olanakları sağlamaktadır.


EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
Öğrencilere beceri eğitimi aldıkları işletmeler tarafından asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla ücret ödenir. Beceri  eğitimi sırasında öğrenciler hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı devlet tarafından sigorta edilirler. İşletmenin sağladığı diğer sosyal olanaklardan faydalanırlar,Meslek eğitiminden sonraki kazanç durumu, çalışılan işletmelere göre değişiklik göstermektedir. Sendikalı bir işyerinde çalışan meslek elemanı net asgari ücretin 3,5-4 katı arasında ücret almaktadır. Ayrıca, işyerindeki diğer sosyal haklardan yararlanırlar.


MESLEKTE İLERLEME
- Meslek liselerinin Makine Teknolojisi alanı Endüstriyel Kalıp dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim Konstrüksiyon, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji,  Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Otomotiv, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim),  Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resim Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programlarını tercih ettiklerinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.Ustalık belgesini alarak kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.Ustalık belgesine sahip olanlar ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here