Endüstriyel mekanik teknisyeni

İşletme ortamında her türlü makinenin ve yapı elemanlarının  arızalarını tespit ederek, bakım ve onarım işlerini  yapan  kişidir.


GÖREVLER


- Makineleri  işletmeye alır, montaj ve demotaj işlemlerini gerçekleştirir,
- Klasik ve bilgisayar destekli imalat makinaları (CNC) ile talaşlı imalat teknolojisinde (Torna, Freze, Taşlama vb) kullanılan araç-gereçleri kullanarak istenilen işlemleri yapar,
- Hidrolik (basınclı akışkan ile sistemlerin kontrolu), Pnömatik (basınclı hava ile sistemlerin kontrolu), Elektro hidrolik sistemlerin tamir ve bakımını yapar,
- Makine sistemlerini söker, takar, birleştirir,
- Hertürlü makinanin (Klasik-CNC) arızalarının tespit edilmesi, bakım ve onarımını yapar,
- Makine parçalarının şekil, ayar ve ölçü bozukluklarını ilgili ölçü aletleri ile ölçer, kontrollerini yapar,
- Tezgahın basıt bakım ve onarımlarını yaparak bir sonraki yapılacak iş için aktif hale getirir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Torna, freze, taşlama ve bunlarla ilgili araçlar,
- Ölçme ve kontrol aletleri (kumpas, mikrometre, ibreli ve dijital ölçme kontrol aletleri,
- Güvenlik araçları (gözlük, talaş kancası vb).
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,
- Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlayabilen,
- Fizik ve matematik alanlarına ilgili,
- Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen,
- Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
- Dikkatli ve tedbirli,
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Gürültüden rahatsız olmayan,
- Sabırlı, sorumluluk taşıyabilen kimseler olması gereklidir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstriyel mekanik teknisyeni fabrika ve atölyelerde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü ve talaşla kaplıdır. Ayakta ve bağımsız olarak, birinci derecede alet ve makinalarla çalışır. Zaman zaman   işveren ile diğer çalışanlarla  iletişim kurmaları gerekebilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liselerinin Endüstriyel Mekanik bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu isimle alan ve dal ismi bulunmamakta,  eğitim yeni uygulamaya göre Makine Teknolojisi alanında Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Mermer İşleme, Makine Bakım Onarım dallarında verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için Bakınız Genel Eğitim-Öğretim dosyaları.Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI  
Meslek eğitimine başlayabilmek için ilköğretim mezunu olmak ve merkezi sınavla gerçekleştirilen Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.


EĞİTİMİN  SÜRESİ VE  İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıllık  hazırlık sınıfında Almanca eğitim verilmektedir. Öğrenciler 10 ncu sınıftan itibaren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj çalışmasına başlar. Haftanın 2 günü okulda,  3 günü işletmede eğitim görürler.
Eğitim süresince;
Hazırlık Sınıfında: Ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi (Almanca), Türkçe ve Beden Eğitimi dersleri,
1. Eğitim Yılında: El tesviyeciliği, ölçme kontrol aletlerinin tanıtımı, torna ve freze tezgahlarıyla üretim teknolojisi, kesme, birleştirme,
2. Eğitim Yılında: Isıl işlemler, hidrolik, pnömatik, elektroteknik, kontrol sistemleri,
3. Eğitim Yılında: CNC teknolojisi, makine ile talaş kaldırma, montaj, demontaj, koruyucu bakım, periyodik bakım derslerini alırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Makine ile imalat yapılan işletmelerde çalışma alanı oldukça fazladır. Çalışma daha çok özel işyerlerinde yoğunlaşmaktadır. Büyük endüstri işletmeleri ile KOBİ’lerde (küçük ve orta ölçekli işletmelerde)  çalışma imkanı oldukça yüksektir.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Ayrıca sağlık sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde oluşturulan bir fondan karşılanmaktadır.Eğitim sonrası aylık kazanç asgari ücretin iki katı  veya daha fazla olmaktadır.Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde ise ücret toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin endüstriyel mekanik bölümünden mezun olanlar, Açıkhava Reklamları ve Serigrafi, Enerji, Gemi Makineleri İşletme, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan alarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler
Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre bakım şefi, kalite kontrol şefi, atölye şefi , bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları ,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi ,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here