Endüstriyel otomasyon teknisyeni

İleri teknolojiyi kullanan üretim ve hizmet sektörlerinde; üretim ve bilişim cihazlarının montajı, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlarının yapılması, geliştirilmesi, programlanması ve işletme şartlarına uygun otomasyon sistemlerinin (elektrik, elektronik, mekanik, programlama vb.) tasarlanması, kurulması ve uygulanması işlerinde çalışan kişidir.


GÖREVLER


- Endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin  kullanıldığı fabrikalarda mühendis, teknik öğretmen ve teknikerlerin gözetiminde; otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması aşamalarında görev alır,
- Endüstride  kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli ve otomatik tezgahların işletim programını hazırlar,
- Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak kontrol cihazlarının bilgisayar programını yapar ve kontrol eder,
- Hava, ısı ya da basıncı ayarlayan  aletlerin düzenli bakımını yapar,
- Bozulan aletleri sökerek onarır, yeniden ayarlar,
- Bilgisayar destekli teknik resim çizebilir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar ve ilgili yazılımlar,
- Programlanabilir kontrol aletleri,
- Elektropnömatik ve elektrohidrolik devre elemanları,
- Her türlü sensörler (algılama-hissedici sensörler, basınç sensörü, seviye sensörü, sıcaklık sensörleri, nem sensörü, ışık sensörü)
- Ölçüm cihazları (takometre, manometre, ampermetre, voltmetre, watmetre),
- Elektrik ve elektronik devre elemanları,
- Kablolar, entegre devreler, diot, transistör, felt, her türlü dijital ölçü aletleri, termokupul,
- Mikroişlemciler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstriyel Otomasyon  Teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine ve matematiğe ilgili  ve bu alanlarda başarılı,
- Mekanik ilişkileri görebilen,
- El ve parmak becerisine sahip,
- Sesleri ayırdedebilme yeteneğine sahip,
- İnce ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve titiz,
- Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
- Dikkatli, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.
İşitme kusuru, el, kol ya da ayaklarını kullanmada güçlükler mesleğin yürütülmesine engel olabilir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri,  endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip fabrika ve laboratuar ortamlarında çalışırlar. Meslek elemanları genellikle işlerini oturarak yürütürler. Görevleri diğer çalışanlarla  işbirliği içinde çalışmayı gerektirir.Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da makine kazası gibi tehlikelere maruz kalınabilir. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri  ve  kontrol mühendisleri ile iletişim halindedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi anadolu teknik liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu bölümün adı alan ismi olarak değiştirilmiş olup Endüstriyel Kontrol ve Mekatronik dallarında eğitim verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için Bakınız Genel Eğitim-Öğretim dosyaları.Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine giriş için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı (OKS) kazansalar bile bu okullara alınmazlar), 
- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek  başarılı olmak gerekmektedir.
- Sağlığı girmek istediği okulun  ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Bu bölümde genel olarak öğrencilere; fabrika üretim ve otomasyon sistemleri, robotik, dijital elektronik, mikrobilgisayar, programlama, network teknolojisi, ölçme ve kontrol, CAD/CAM teknolojisi, multimedya ve teknik ingilizce konularında yeterlilik kazandırılmaktadır. Hazırlık sınıfında 1 yıl süreyle İngilizce, Matematik ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır. Eğitim süresince genel kültür dersleri (Matematik, Fizik, Kimya) yanında sınıflara göre aşağıdaki meslek dersleri okutulmaktadır. 9. sınıfta, Elektrik – Elektronik, Bilgisayar, Mekanik, CAD/CAM prog., Mühendislik Matematiği dersleri  verilmektedir.. Bu derslerin içeriği kendi bölümleriyle aynıdır ve daha modern laboratuarlarda eğitimi verilmektedir.  10. sınıfta öğrenciler  Elektronik ve Mekanik olarak ikiye ayrılarak eğitimine devam eder. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir. 11. sınıfta Elektronik bölümü Öğrencileri; Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Ağları, Kontrol Teknolojisi, Mekatronik (Bilgisayar, Elektrik – Elektronik ve Mekaniğin kullanılarak devre tasarımlarının yapılması) derslerini almaktadır.     Mekanik  Bölümü Öğrencileri; Fabrika Otomasyon Teknolojileri, Bilgisayar Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Ağları derslerini almaktadır.                                  12. sınıfta Elektronik bölümü: Dijital Elektronik, Bilgisayar Ağları,  Mekanik bölümü, Otomatik Üretim Teknolojisi, Fabrika Otomasyon Sistemleri olarak ikiye ayrılarak eğitimlerine devam ederler.10. sınıfın sonundan itibaren işletmelerde yapılması esas olmak üzere en az 300 saat staj yapılır.                                                                                                   


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri;  petro kimya, gıda, otomotiv, elektronik vb.sektörlerde daha çok otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı  büyük, orta ve küçük  ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar.
İş bulma olanakları yönünden kızlar ve erkekler arasında fark görülmemekle birlikte, bu mesleğin eğitimine aday olan kız öğrencilerin oranı %10-20 arasındadır.Kamuda görev alınmak istenildiğinde; Daimi İşçi Sınavı (DİS) ya da Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)   başarılı olmak ve tercih sıralaması sonunda  mesleği ile ilgili açık kadrosu bulunan bir  kamu kurumuna atanmaya hak kazanmak gerekmektedir.Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde   iş bulma olanağı yüksektir. Anadolu Teknik Lisesi mezunlarına  doğrudan  İşyeri Açma Belgesi verildiğinden isterlerse  kendi  adlarına işyeri açabilirler. Mesleklerinde iş bulma sorunu olduğunda ya da işsiz kalmaları halinde; elektrik ve elektronik teknisyenlerinin yaptığı işlere de aday olabilirler, bilgisayar programcılığı yapabilir, makinaların otomasyon programlarını hazırlayabilirler.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.Eğitim sonrası kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe  derece, kıdem ve  “teknik hizmetler” sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır.Özel sektörde çalışanlar için  kazanç durumu işyerinin büyüklüğüne, faaliyet alanına, çalışanların deneyim ve işindeki başarısına göre farklılıklar göstermekte olup genellikle ilk işe girişte asgari ücretle başlanmaktadır. Ancak, işletmelerin ileri teknoloji kullanmaları ve otomasyona geçilmesiyle birlikte bu alanda eleman ihtiyaçları artmış olduğundan, endüstriyel otomasyon teknisyenlerinin ücretleri diğer meslek sahiplerine göre daha fazla olmaktadır. Piyasada deneyimli ve işinde başarılı bir meslek elemanı asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir.Kendi işini kuranların kazançları  da sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.


MESLEKTE İLERLEME
Endüstriyel Otomasyon Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler. Çalışılan işletmelerde hizmet-içi eğitim programlarıyla fabrika otomasyonu, bilgisayar programcılığı, makine tasarımı, bakım-onarım gibi bölümlerde  uzmanlaşma olanakları vardır.Anadolu Teknik Liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), (Mekanik)  bölümlerinden mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim Konstrüksiyon, Endüstriyel Kalıpçılık, Enerji,  Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Otomotiv, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim),  Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Y.O), Kontrol Öğretmenliği,  Mekatronik Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Y.O), Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here