Endüstriyel teknoloji öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda endüstriyel teknoloji meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Endüstriyel Teknoloji alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.  Endüstriyel teknoloji öğretmeni söz konusu program doğrultusunda;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine göre bir çalışma planı yapar.
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur.
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır.
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur.
-Â İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ve rehberlik eder.
- Teknolojik gelişmeleri izler, kaydettiği gelişim ve değişimlerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.
- Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlar.
- Sınıf öğretmeni olarak öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, kırtasiye,
- Eğitim araçları, (Tepegöz, Projeksiyon, Video, TV, Bilgisayar vb.)
- Planya, şerit, testere makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, sac bükme makinesi, torna makinesi vb. gibi atölye araç-gereçleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni  olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı,
- Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
- Göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen,
- Şekil ilişkilerini görebilen,
- Okuduğunu ve söyleneni anlayabilen ve ifade gücüne sahip,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu
- Araştırmayı  seven yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında, tam gün çalışır. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü ve kirli olabilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bölüm Mezunları, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde gördükleri alanlara yönelik olarak özel sektörde iş bulabilmektedir.
Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler.  


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünde  verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü” için yeterli sayısal (SAY-1) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih   Bildirim Formunda “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği Bölümü” nü tercih etmek gerekmektedir.
- Teknik liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liseler ve Açık Öğretim Lisesinin bu okul türlerine karşılık gelen alan/kol/bölümleri mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Tasarım, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, Makine Yağlama e Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Metalurji Malzeme, Motor, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Otomasyon, Otomotiv, Otomotiv Tasarım, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Ulaştırma ve Otomotiv ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Mesleğin eğitimi süresince genel kültür ve pedagojik formasyon derslerinin yanı sıra;
- Endüstriyel Malzeme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,
- Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı,
- Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı,
- Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 4 ayrı anabilim dalına ilişkin alan dersleri vardır.
Dersler, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalar; güç ve enerji, ağaç işleri, metal işleri, elektrik, elektronik, grafik, matbaa, seramik, serigrafi atölyeleri ve bilgisayar laboratuarında yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrenciler bu süreç içerisinde öğretmenlik konusunda uygulamalar da yapmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
- Öğretmen olarak görev alanlar maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ise aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.
- Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here