Engelli bakıcılığı

Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


GÖREVLER


– İş planı yapar,
– Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarır,
– Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olur.
– Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlar,
– Engelli bireyin doktoruna bilgi verir, yakınlarına danışmanlık yapar,
– İlaç ve malzemelerin teminini sağlar,
– Engelli bireyin odasının düzenini sağlar,
– İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere verir(Sürgü, ördek vb.)
– Genel vücut bakımı yapar,
– Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırır, masaj yapar,
– Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım eder,
– Engelli bireyin yatağını yapar,
– Engelli bireyin beslenmesini sağlar,
– Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler alır,


KULLANILAN ALETVE MALZEMELER
– Temizlik araç ve gereçleri,
– Sürgü, ördek,
– Eldiven, koruyucu maske,
– Ortama uygun üniforma. (Çalışılan ortamın gerektirmesi durumunda)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Engelli bakıcısı olmak isteyenlerin;
– Yardımsever, şefkatli, sevecen, güleryüzlü, hoşgörülü,
– Dikkatli,temiz ve düzenli,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Bedensel açıdan güçlü,
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Engelli bakıcıları koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, engelliye bakım hizmeti verirler. Çalışma ortamı kurumlar ve evler olup, genellikle kapalıdır Çalıştıkları kurumun özelliğine göre dönüşümlü olarak gece ve/veya gündüz çalışırlar. Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler. Evde bakımda ise ya gündüz çalışırlar ya da 24 saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar.Çalıştıkları meslekte hastalık riskine karşı, hepatit aşısı olmaları ve çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları, ayrıca saçlarını toplamaları el ve tırnaklarının temiz olması, tırnakların kısa olması, takı takılmaması, ayakkabılarının kaymayacak cinsten olması, erkeklerin tras olması gerekmektedir.Sadece bakım verdiği kişilerle değil aynı zamanda onların yakınları ve sağlık personeli ile de iletişim içerisindedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;Meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, Teknik liseler ve Anadolu teknik liselerinin “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanının “Engelli Bakımı” dalında verilmektedir. Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP)) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak dersler
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan ortak dersleri
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Biyoloji, Psikoloji, Mesleki Gelişim, İletişim, Anatomi-Fizyoloji, Bakım Hizmetleri, Diksiyon.
Dal dersleri
İşletmelerde beceri eğitimi, Aktiviteler, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta ve Yaşlı Beslenmesi, Kişisel Hazırlık, Engelli Hizmetleri, Tıp Hizmetleri, Bilgisayarda Ofis Programları, Sunum.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Engelli bakıcıları temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, huzurevlerinde, bakımevlerinde, kreşlerde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde de görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen hemen yoktur.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.Eğitim sonrası ilk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
“Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanının “Engelli Bakımı” dalından mezun olanlar Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Laboratuvar, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim), Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, ve Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca; mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Ebelik(Hemşirelik Yüksekokulu), Ebelik (Sağlık Yüksekokulu),Hemşirelik (Hemşirelik Yüksekokulu), Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu), Hemşirelik Yüksekokulu lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezleri,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

1 YORUM

 1. ingiltere de ebroker trade co firmasını kurdum ve bir kaç kalemden oluşan usb kingston flash bellek,hafıza kartları,bluetooth usb, card okuyucu,bluetooth kulaklık,bilgisayar remi ve ekran kartı olmak üzere tüm dünya ay mal satıyorum,iş fikri olarak değerlendirmek gerekir ise,türkiye de bütün illere temsilcilik verecek çalışma arkadaşları arıyorum,kendisine güvenen,ileriyi düşünen vizyon sahibi büyümeyi hedefliyen ,elektronik benim işim diyen arkadaşlar lütfen benimle iertibata geçsinler,aşağıda msn ve iletişim adresini veriyorum

  saygılar
  Mr.sukru Erek
  ebroker trade co.
  00 44 2920 869177 10
  heol Berllan,
  ponty pandy caerphilly
  CF83 3QZ England
  http://www.euroerek.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here