Erkekler, kadınlardan daha çok rekabet ediyor

Ataerkil aile yapısının ağırlıkta olduğu Hindistan, Türkiye gibi ülkelerde kız çocuklarına daha ergenlik döneminde uygulanan baskılar iş hayatında daha az rekabetçi olmalarına neden oluyor. Uzmanlara göre çözüm, daha rekabetçi eğitimden geçiyor.


Araştırmalar kadınların erkeklere oranla rekabete daha kapalı olduğunu ortaya koyuyor. Ekonomistler arasında bu durumun kadınlara eğitim sürecinde karşı cinsle eşit imkanlar tanınmamasından kaynaklandığını iddia edenler var. Bu iddianın sahiplerine göre cinsiyetler arasındaki eğitim eşitsizliği ekonomik verimsizliğin de nedenlerinden. Çünkü toplum açısından önem arz eden işlerde yüksek performans gösterebilecek bazı kadınlar, rekabete temkinli yaklaştıklarından kariyer tercihlerini pasif görevlere odaklı yapıyorlar. Bu iddialar bazı akademisyen grupları sorunun çözümüne ilişkin çalışmalara itiyor. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Yardımcı Doçent Dr. Seda Ertaç da bu çalışmalara katılan akademisyenlerden biri.


Kadınlar belirsizliği sevmiyor
Türkiye’de kadınların ne kadar rekabetçi olduğuyla ilgili tamamlanmış bir deneysel çalışma henüz yok. Ancak Ertaç, kadınlar ve erkekler arasındaki ‘rekabetçi yaklaşım’ farklılıklarını Türkiye ve dünya ölçeğinde gözlemleyen bir takım gözlemlerde bulunmuş. Ertaç’ın araştırmalarına göre ABD’de üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 2.5’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye’de ise örneğin öğretmenlik kadınların en çok tercih ettiği meslekken kadın okul müdürü oranı sadece yüzde 3.5. Türkiye’deki üniversitelerde yapılan araştırma sonuçları da kız öğrencilerin özellikle risk içeren durumlarda başkalarını da etkileyen kararlar vermekten, yani bir grup adına karar almaktan erkeklere göre çok daha fazla kaçındıkları gözlenmiş. Ortaç’a göre bu bulgular ülkemizde ve dünyada liderlik pozisyonlarında daha az kadın bulunmasını açıklayan bir neden olarak gösterilebilir.


Eğitim sistemi daha rekabetçi olmalı
Ekonomistlerin bu konuda yaptığı araştırmalar ise cinsiyet ve rekabetçilik arasında bir ilişki olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Araştırma sonuçlarından birine göre turnuvalar erkekleri kadınlara göre daha fazla motive ediyor. Ertaç’a göre burada cevaplanması gereken soru, cinsiyetler arası farklılıkların doğuştan gelen biyolojik faktörlerden mi yoksa sosyal ya da çevresel faktörlerden mi kaynaklandığı”¦ Eğer erkeklerle kadınların rekabete karşı gösterdikleri farklı tepkiler değişmez bir şekilde doğalarından kaynaklanıyorsa, cinsiyet farkını kapatacak çözümün rekabetin ön planda olmadığı bir eğitim sistemi kurmak olduğunu söylüyor Erta甦 Ancak bu farklar kadın ve erkeklerin farklı yetiştirme ve sosyalleşme süreçlerinden geçmelerinden kaynaklanıyorsa da kadınları rekabete daha açık olacak şekilde yetiştiren eğitim politikaları ve sosyal politikalar izlenerek sorun giderilebilir.


Belirsizlikten hoşlanmıyorlar
Peki kadınların rekabetten çekinmemesi için ne tür politikalar uygulanabilir? Araştırmalar kadınlardaki özgüven eksikliğinin daha fazla olduğunu ve belirsizlikten hoşlanmadıklarını ortaya koyuyor. “Hem psikologların hem de ekonomistlerin yaptığı birçok araştırma, aynı performans seviyesindeki erkeklerin kendilerine daha çok güvendiğini ortaya koyuyor”diyor Ertaç. Rekabet içeren ortamlara girmeye karar verirken sonuçta kazançlı çıkılacağı kesin olmadığı için kadın bu rekabete girmemeyi tercih edebiliyor. Bu konuyla ilgili olarak, ABD’de yapılan bir deneysel projede yer alan Seda Ertaç, karar aşamasından önce kadınlara daha fazla bilgi verildiğinde yani sonuçla ilgili belirsizlik azaltıldığında, kadın-erkek farkının ortadan kaybolduğu sonucuna ulaştıklarını söylüyor.


Ergenlik döneminde rekabetçilik düşüyor
Hindistan’da yapılan araştırmalar ataerkil toplumun etkisi olarak kızların rekabetçilik oranının ergenlik döneminde ciddi şekilde düştüğünü ortaya koymuş.


Bu bulgunun temel nedenini ise ergenliğin getirdiği fiziksel değişikliklerin toplumsal cinsiyete uygun davranış beklentilerini artırması olarak açıklıyor Seda Erta甦 Örneğin, ergenlik çağına giren bir kız çocuğa, “artık genç kız oldun, buna uygun davranmalısın, şu davranışlarda bulunmamalısın” şeklinde yapılan telkinler kızların eğilimlerinde değişikliklere yol açabiliyor. Öyle ki Hindistan’da yapılan araştırmalarda, ataerkil toplumlarda ailelerin ergenliğe ulaşan erkekleri daha iddialı ve rekabetçi olmaya, kızları da tam tersi bir şekilde davranmaya teşvik ettiği ortaya çıkmış.İşteinsan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here