Escort bilgisayar bayiliği

1991 yılında 4 girişimci tarafından kurulmuş olan Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Ş, Türkiyenin ilk yerli bilgisayar üreticisi olarak kurulduğu günden bugüne yurt içinde ve yurtdışında pek çok başarıya imza atmış ve ilkleri gerçekleştirmiştir. Yurt içinde ve yurtdışında, Dünya Bankası, Avrupa Fonu, Unesco, İslam Kalkınma Bankası gibi kurumlarca desteklenen pek çok projeyi başarıyla tamamlayarak sadece Türkiyede değil içinde bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin önde gelen kurumları tarafından da tercih edilmiş olmasının yanısıra, faaliyet gösterdiği kişisel bilgisayar üretimi alanında uluslararası kalite standartlarını uygulayarak güncel teknolojilere sahip ürünleri geniş bir tüketici kitelesiyle buluşturmuştur.
Ülkemizde bilgisayar sektörünün ilerlemesine, yaptığı marka yatırımlarıyla büyük katkılar sağlamış olan Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Ş, bugün sektörde faaliyet gösteren pek çok firmada çalışmakta olan işgücü için adeta bir okul olmuştur.
Teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve Türk tüketicilerini yüksek kalite standartlarında yeniliklerle tanıştırmayı misyon edinmiş olan Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Ş, geride bırakmış olduğumuz yıllarda organizasyonel yapısını Türkiye de ve dünyada yaşanan ve yaşanması beklenen değişikliklere göre şekillendirerek yatırımlarını, tüketicilerine bilişim teknolojilerinin hayatı kolaylaştıran çözümlerini sunabilecek şekilde yönlendirmiştir.
Bu doğrultuda, bünyesinde farklı sektörlere yönelik bilişim çözümleri geliştiren birimleri oluşturan Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Ş, bu birimlerin geliştirmiş olduğu akılcı bilişim teknolojileri çözümleriyle, Türkiye ve yurtdışına kişisel bilgisayar ürünlerini sunmakla sınırlı kalmayarak, bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında kendini geliştirmiştir.
Bünyesinde geliştirilen bu BT çözümlerini, hedef kitlelere ulaştırmaya başlayan Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Ş, bu birimlerin kendi alanlarında uzman şirketler haline dönüşmesiyle
birlikte bu şirketlerin önemli bir hissedarı olmanın yanı sıra, alanında başarısını kanıtlamış olan yerli ve yabancı şirketlere de yatırım yaparak, günümüzde BT çözümlerinin farklı alanlarında akılcı çözümler üreten bir teknoloji şirketi haline dönüşmüştür.


MİSYONUMUZ


Bilişim çözümleri üreten bir firma olarak, tüketici ihtiyaçlarını akılcı çözümlerle, yüksek kalite standartları ve kalıcı tüketici mutluluğu sağlayarak, yurtiçi ve yurtdışında mümkün olan en geniş kitleyi son teknolojiyle buluşturmaktır.


HEDEFLERİMİZ


”¢Tüm paydaşlarımızın sürekli mutluluğunu sağlamak.
”¢Toplam satınalma maliyetlerini en düşük düzeye indiren akılcı bilişim teknolojilerini müşterilerimize ulaştırmak.
”¢Türkiyenin lider bilişim teknolojisi şirketi olmak ve geliştirdiğimiz çözümlerin mümkün olan en geniş coğrafyadaki tüketicilerce benimsenmesini sağlamak.


ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.


Adres: Atakan S. No: 14 Mecidiyeköy-İstanbul
Merkez Tel: +90 212 340 60 00
Merkez Faks: +90 212 212 07 62
info@escort.com.tr


Genel Bilgi
Focus On Channel çözümü, özellikle bayi/distributor yapısına dayalı satış ve dağıtım organizasyonuna sahip üreticilerin, bayi/distribütörlerine ait satış verilerine elektronik ortamda beyana dayalı bildirimler yerine kullanılmakta olan ticari paketlere yapılacak entegrasyonlar ile elektronik ortamda toplanmasını, hızlı ve verimli şekilde odaklanılmasını sağlamaktadır.


Üreticiler kısa ve uzun dönem stratejilerini satış ve dağıtım kanallarının geçmiş ve mevcut durumunu analiz ederek belirlerler. Bu noktada bayi/distributorlerin kesmiş olduğu fatura bilgileri, müşterilere uyguladıkları iskonto bilgileri, depolarında tuttukları ürün stok bilgileri, müşteri bakiye ve risk bilgileri bütük önem taşımaktadır. Bayi/distributor temsilcilerinin beyanen toplayıp merkeze aktardığı bilgilerde tutarsızlıklar ve hatalar olma ihtimali bulunmaktadır. Bu sistem yerine bayi/distributorlerin bilgilerinin kullanılmakta olan ticari paketlerden otomatik olarak çekilerek merkeze aktarılması ve bu aktarımlar belirlenecek periyodlarda (saatlik, gunluk, haftalık vb..) sistem tarafından otomatik olarak planlanarak tetiklenmesi çok daha etkin bir entegrasyon yöntemidir.


Focus On Channel çözümü bayi/distributorun kullanmakta oldugu ticari paketten bağımsız olarak, üretici tarafından talep edilen bilgileri web servis katmanı üzerinden merkeze aktarır ve raporlanmasını sağlar. Sisteme dahil olan bayi/distributorler farklı ticari paketlerin değişik versiyonlarını kullanabilirler. Çözümün çalışabilmesi için tüm bayi/distributorlerde urun kodları, musteri kodları gibi ana kayıt bilgilerinin aynı olması gerekmemektedir. Merkezde konumlandırılmış “üst ürün” ve “üst müşteri” kimlikleri sayesinde sahadan aktarılan bilgiler otomatik veya manuel yöntemle merkezi yönetim sistemi üzerinden eşleştirilmektedir.
Özellikle birden fazla üreticinin dağıtımını yapan bayi/distributorlerde, merkeze aktarılan verilerin sadece aktarımı yapılacak üreticiye ait olması çok büyük önem taşımaktadır. Bayi/distributorlerde kesilen faturalarda birden fazla üreticinin ürünleri ortak olarak tek faturada birleştirilmiş olabilir. Bu durumda aktarım sisteminin üreticinin ürünlerine göre belirlenen filtrelere göre ilintili ürünlerin satış, iskonto, stok bilgilerini merkeze transfer etmesi gerekmektedir. Bu sayede hem üreticinin raporlama sisteminde sadece kendi ürünlerine ait bilgiler listelenir, hemde bayi/distributor ticari paketlerinde sadece secili üreticiye ait veriler aktarılmış olur.
Bayi/distributorler tarafından aktarılan veriler, müşteri bazında otomatik konsolide edildiği için müşteri bazlı destek mekaniklerini kurgulamak mümkündür. Müşterilere özel tanımlanan dönemsel bütçe takipleri, bütçe revizyonları,  belirlenecek bütçeler üzerinden dönemsel satış destek talep ve gerçekleşmeleri sistem üzerinden yönetilebilmektedir. Sistemde aynı zamanda müşteriler internet üzerinden stok / sipariş girişi yapabilmekte, müşteriler tarafından girilen stok bilgileri üzerinden otomatik olarak stok koruma hesaplamaları yapılabilmektedir.


Sunulan modüllerin tamamı web tabanlı mimaride çalışmaktadır. Bu sayede internet erişimi olan her lokasyondan kullanıcılar kendi hakları doğrultusunda sistemin tüm tanımlama, kontrol, yönetim ve raporlama işlemleri güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedirler.


Focus On Channel çözümü kullanılan ERP paketine “paralel” olarak çalışmaktardır. Kullanıcılar aynı verileri (ürün, cari, rota vb..)  tekrar tekrar hem ERP sistemine hemde Focus platformuna tanımlamak ile uğraşmazlar. Kullanıcılar ERP paketlerindeki işlemlerini eskiden yaptıkları gibi yapmaya devam ederler. Focus, arka planda kendi ihtiyacı olan tüm verileri çekerek gerekli aktarımları yapar. Şu anda sunulan çözüm Logo,  Netsis, Eta, Mikro, Dinamo vb.. ticari paketler ile birebir entegre şekilde çalışmaktadır.


Raporlama sistemi web tabanlı OLAP küpler üzerinden çalışmakta ve  kullanıcıların tüm bilgileri farklı açı, parametre  ve filtrelerle ile konsolide olarak izleyebildikleri bir yapıda sunulmaktadır. Raporlama sisteminin arka plandaki verileri konsolide edilerek saklandığı için, web tabanlı standart raporlama çözümlerine göre çok daha hızlı ve kullanışlı bir platform oluşturulmuştur.


Aktarım  Sistemi


Teknoloji :
Focus On Channel çözümünün içerdiği entegrasyon ve veri aktarım sistemleri, farklı ticari paketlerin değişik versiyonlarından ihtiyaç duyulacak verileri web servis üzerinden aktarmak üzere kurgulanmıştır. Çözüm arka planda verileri Focus platformunun aktarım, haberleşme ve validasyon katmanını kullanarak merkezi yapıya ulaştırmaktadır. Mevcut alt yapı, sisteme dahil olacak bayi/distributor sayısında olası artışları, genişleme ve büyüme opsiyonlarını destekleyen bir mimaride çalışmaktadır. Sistem kurulduktan sonra, farklı ticari paket kullanan bayi/distributorler sisteme dahil edilebilir, sisteme dahil olan bayi/distributorler sistemden çıkarılabilir.    


Optimizasyon :
Veri aktarım sistemi bayi/distributorden ihtiyaç duyulan datayı aktarmak üzere geliştirilmiştir. Aktarım protokolleri optimum transferi sağlayacak şekilde tasarlanmış ve internet alt yapısı hariç hiç bir ek platform gerektirmeyecek şekilde geliştirilmiştir. Sistemin çalışması için FTP, e-mail veya benzeri altyapılar kullanılmamaktadır; aktarım altyapısı Focus platformuna özel olarak geliştirilmiştir. Aktarımlar tekil değil toplu olarak planlanmakta ve gruplar halinde transferler gerçekleştirilmektedir.
Örnek : 1000 çeşit ürünü olan bir üreticinin depo stok rakamlarını belirlenecek zamanlarda tekil olarak tüm bayi/distributor depolarından aktarımı hem zaman hemde kaynaklar açısından verimsiz bir yöntemdir. Çözüm bunun yerine “akıllı aktarım” mekaniği ile aktarılacak verilerin sayı ve ebatlarını planlamakta, internet bağlantı hızına göre toplu aktarımları gerçekleştirmektedir.


Otomasyon :
Aktarım işlemleri tamamen otomatik, kullanılan ticari paket üzerinden ve kullanıcı hatasına izin vermeyecek şekilde gerçekleşmektedir. İşleyişte bayi/distributorden toplanan veriler merkeze otomatik olarak aktarılır, aktarılan veriler focus platformu validasyon sistemi tarafından kontrol edilir ve transfer edilir. Tüm bu sürecin işleyişinde bir operatöre ihtiyaç duyulmaz, benzer sistemlerde operatörlerin yüklendiği ek rapor hazırlama, kontrol vb.. görevleri, Focus platformu bünyesindeki entegrator çözümler ile otomatik olarak gerçekleştirir.


Güncellemeler :
Bayi/distributorden toplanacak verilerin guncellenmesi ve/veya ticari paketlerdeki guncellemelere paralel aktarım protokollerinin degismesi durumunda entegrator uygulamalarda yapılacak guncellemeler, çıkarılacak yeni sürümler, versiyon geçişleri internet üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.


Üst Kimlik Sistemi


İhtiyaç :
Üreticiler raporlama sisteminde ürünleri kendi belirleyecekleri kategorizasyonlarda ve özelliklerde takip etmek isterler. Ancak bayi/distributorler kendi ticari paketlerinde ürünlerin kimlik bilgilerini (kod, gup, marka vb) üreticiler tarafından bildirilen şekilde tanımlamayabilir. Farklı tanımlama yapılmasının ana nedeni bayi/distributorlerin birden fazla üretici ile çalışıyor olması ve kendi iş akış ve raporlama sistemlerini ürün, cari kartlarında kullandıkları kodlama sistemleri ile takip etmeleridir. Bu noktada, üreticilerin merkezde alacakları raporlarda kullanılacak “üst ürün”, “üst müşteri”, “üst satıcı” sistem tarafından desteklenmesi ve sahadan aktarılacak tüm verilerin bu format ve bilgilerle raporlanamsı gerekmektedir.İşleyiş :
Bayi/distributorler ticari paketlerde ürün/cari kodlamalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiriler. Entegrator uygulama belirlenecek kriterler doğrultusunda ürünlerin üretici kodlarını belirleyerek merkez aktarımlarını gerçekleştirir. Üretici kodları belirlenmiş ürün/cari aktarımlarında merkezde otomatik eşleştirme sistemi devreye girerek, ürünlerin üst kimlik eşlemelerini yapar. Entegrator uygulama tarafından gönderilen verinin üst kimlik bilgisi tespit edilemez ise, sistem kullanıcıların tanımlayacakları üst kimlik bilgileri ile entegrasyonu tamamlar.


Filtreleme Sistemi


İhtiyaç :
Bayi/distributorun birden fazla üreticinin dağıtımını yapması durumunda, bilgi paylaşımı noktasında sıkıntılar çıkmaktadır. Bayi/distributorler diğer üretici bilgilerini paylaşmak istememekte ve ticari paketlerinden bu şekilde yapılacak aktarımlara izin vermemektedirler. Birden fazla üreticinin dağıtımı yapılırken, kesilecek faturalarda da üretici bazlı bir ayrım olmaya bileceginden fatura bazlı aktarımlarda bu tip noktalarda mumkun olmamaktadır. Sistemin yapılacak tüm aktarımlarda belirlenecek kriterlerde filtreleme yaparak transferleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Örnek : Aynı faturada iki farklı üreticinin ürünlerinin kesildiği ve ürünlerde satır altı fatura da fatura altı indirimin olduğu bir durumda, aktarım sisteminin belirlenecek filtrelere uygun olarak faturanı sadece ilintili bolumlerini aktarak fatura altı indirimini uygun bir şekilde faturaya dağıtması ve merkeze transfer etmesi gerekmektedir. Sadece ürünlerin aktarımı bu noktada yeterli değildir, ürünler ile beraber satır altı indirimlerinde düzgün bir şekilde belirleneren çekilmesi ve aktarılması gerekmektedir.


İşleyiş :
Çözüm üreticinin ürünleri için belirlenecek filtreler doğrultusunda faturaları, depoları vb. bilgileri parçalı olarak filtrelemekte ve merkeze aktarmaktadır. Çözüm ile aktarılan bilgiler sadece seçili üreticinin ürünleri ile ilintilidir, bayi/distributorun diger satış bilgileri merkeze aktarılmaz. Aktarımlar tekil degil toplu şekilde gerçekleştirilir, ve ticari sistemde guncellenen kayıtlar baz alınarak transferler gerçekleştirilir.


Adres: Atakan S. No: 14 Mecidiyeköy-İstanbul
Merkez Tel: +90 212 340 60 00
Merkez Faks: +90 212 212 07 62
info@escort.com.tr

1 YORUM

  1. manisa merkezde eskort bilgisayar bayilik kurmak istiyorum detaylı bilgiler için bana dönerseniz çok sevinirim bahattin kavak 05555434674

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here