Etnolog

Geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan kültürlerin kaynağını, oluşumunu, yeryüzünde yayılış ve farklılaşmalarını, aralarındaki bağlantıları, birbirleri ile etkileşimlerini karşılaştırmalı inceleyerek, insanlığın kültür tarihini aydınlatmaya çalışan kişidir.


GÖREVLER


- Kültürleri, kültürel göçleri, kültürün genel gelişimi ve değişimini araştırır. Araştırmalarını konusuna göre sosyal ve politik örgütlenme geleneksel hukuk ve eğitim, kültür, kişilik ilişkileri, inanç sistemleri gibi konularda yoğunlaştırır.
- Gözlemlerini görsel ve işitsel bantlara kaydeder.
- Çeşitli kültürlerin nasıl yapılandıkları ve nasıl işlediklerini saptamak amacıyla topladığı bilgileri sistemli bir biçimde karşılaştırır, sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Teyp,
- Kamera,
- Film,
- Bilgisayar,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Fotoğraf Makinesi,
- Konusu ile ilgili basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Etnolog olmak isteyenlerin;
- Genel akademik yeteneğin yanı sıra güçlü bir sözel yetenek, bir bellek ve dikkate sahip,
- Araştırma-inceleme yapmaktan hoşlanan ve okumayı seven,
- İnsanlarla ilişki kurmayı seven, onların davranışlarını ve yaşama şeklini sabırla incelemeye meraklı ve incelediği olaylar arasında bağlantı kurabilme, bunlardan sonuç çıkarma yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
- Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur.
- Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir.
- Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Etnologların alanlarında iş bulma imkanı kısıtlıdır. Kültür Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile müzelerde görev alabilirler. Son yıllarda uluslararası  firmalarda da çalışabilmektedirler. Kültürel yapıya göre toplumların tercihlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle satış-pazarlama bölümlerinde görev almaktadırlar. Etnologlar üniversiteler ve araştırma kurumlarında araştırmacı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Etnoloji” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması  nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Etnoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul  mezunu olmak.
- Öğrenci Seçme  Sınavında (ÖSS) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi “Etnoloji” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Etnoloji” lisans  programını tercih etmek gerekmektedir.
- Liselerin Sosyal Bilimler dil-edebiyat alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, ek puan alırlar. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.
- Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olan adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Etnoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.
- Dört yıllık eğitim süresince; Etnolojide Temel Kavramlar ve Terimler, Etnolojinin Tarihçesi ve Ekolleri, İnsanlık ve Kültür Tarihi, Kültürün Niteliği ve Kültürel Süreçler,  Din ve Büyü, Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür İnceleme, Yiyecek Üretimi ve Kentleşme, Etnolojik Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Göçer Kültürü, İlkel Ekonomi, Alan Araştırma Semineri, İnsan Topluluklarında Siyasal Örgütlenme Biçimi, Etnolojide Görüntü ve Sesle Belgeleme, Cinsiyet ve Kültür, Anadolu’’un Etno-Kültürel Yapısı, Uygulamalı Etnoloji, Görsel Etnoloji Gündelik Yaşam ve Kitle Kültürü dersleri alınır.


MESLEKTE İLERLEME
- Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler gösterecekleri performansa ve gerekli  diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından  yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.
Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here