Faizsiz yatırım aracı geliyor

Faize duyarlı yatırımcıya yönelik finansal enstrümanlara bir yenisi daha ekleniyor. Merkez Bankası’nın Uluslararası İslami Likidite Yönetim Kuruluşu’yla (IILM) imzaladığı anlaşma, başta katılım bankaları olmak üzere ilgili kuruluşlara yeni fırsatlar sunacak. Sisteme dâhil olmak isteyen banka, Merkez Bankası aracılığıyla IILM’den kira sertifikası benzeri menkul kıymet alacak.


Merkez Bankası, finans sektörünü kaynak sıkıntısından kurtaracak önemli bir adım attı. Katılım ve mevduat bankaları için yeni bir faizsiz enstrüman devreye giriyor. International Islamic Liqudity Management Corporation (IILM) ile katılım bankaları kendi çalışma usul ve esaslarına uygun olarak likidite temin edebilecek. Faize duyarlı olarak çalışan bu kuruluşlar nakit paraya ihtiyaç duymaları halinde kira sertifikası benzeri enstrümanları ellerinden çıkararak Merkez Bankası’ndan nakit para temin edebilecek. Sisteme dâhil olmak için bankaların Merkez aracılığı ile Uluslararası İslami Likidite Yönetim Kuruluşu’ndan (IILM) sukuk benzeri menkul kıymet alması gerekiyor. 13 üye Merkez Bankası’nın üyesi olduğu IILM ile faizsiz sistemde çalışan bankalar nakde ihtiyaç duymaları halinde ellerindeki enstrüman karşılığında likidite temin edebilecek.


Katılım bankalarının böyle bir sisteme ihtiyacı olduğunu aktaran Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, faize duyarlı finans kuruluşlarının ellerinin güçleneceğini kaydetti.


Mevduat bankalarının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sayesinde sıkıntı yaşamadığını aktaran Akyüz, “Bizim nakit paraya ihtiyacımız olduğunda para alabileceğimiz herhangi bir mekanizma yok. Yeni sistem sayesinde elimizdeki menkul kıymetleri verip nakit alabileceğiz. Bankalar nakde sıkışabilirler, bu mekanizma bizim için ihtiyaç halinde nakit para sağlama mekanizması oluşturacak.” dedi.


Merkez Bankası geçen hafta bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile TKBB üyelerine İstanbul’da bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya katılanlara yapılan sunumda piyasa yapıcılığı için son tarihin 15 Şubat 2011 olduğu hatırlatıldı. Türk Lirası olarak ihraç edilen bu kâğıtları teminata da kabul edilecek. Bu kâğıtlar uluslararası piyasalarda da itibar görecek. IILM’in üyeleri arasında Malezya, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa’dan da Lüksemburg yer alıyor. Merkez Bankası tarafından finans kuruluşlarına yapılan sunumda, fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarın sağlanması ve korunmasının önemine dikkat çekilerek katılım bankalarının likidite yönetiminin güçlendirilmesi için faizsiz enstrümanların oluşturulmasının gerekli olduğunun altı çizildi.


Merkez Bankası’nın bankalara verdiği bilgilere göre İslami kurallara uyumlu her türlü finansal ve finansal olmayan varlık, varlık havuzuna kabul edilebilecek. Bu varlıklar karşılığında ihraç edilecek enstrümanların: AAA nota sahip olması, herkesin kolayca anlayıp kabul edeceği şekilde olması, küçük hacimlerde düzenli ihraç edilmesi, küresel olarak kabul edilerek alınıp satılabilmesi ve çeşitli vadelerde olması gerekiyor. Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here