Farmakolog

İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir.

GÖREVLER
– Hangi hastalıklarda, hangi ilaçların kullanıldığını araştırır,
– İlaçların, metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde, etkinliğini laboratuarlarda klinik deneylerle araştırır,
– Eczacı ve tıp doktorları ile işbirliği yaparak insanlar ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar,
– İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metotlarının standardizasyonunda endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar,
– Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların ve diğer vücuda alınan maddelerin insan dokuları ve organlarına ne gibi etkileri olduğunu laboratuarlarda araştırır,
– Kanda ilaç düzeyini belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Deneysel araçlar (mikroskop, tüpler, vb.),
– İlaç hammaddeleri,
– Çeşitli ilaçlar,
– Kimyasal maddeler,
– Laboratuar hayvanları (kobaylar),
– Bilgisayar ve donanımları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Farmakolog olmak isteyenlerin;
– Güçlü bir belleğe sahip,
– Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
– Bir konuyu derinliğine araştırmaya ilgili ve istekli,
– Objektif, sabırlı kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir etmendir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Farmakologlar genellikle üniversitelerde, hastanelerde ve ilaç endüstrisinde görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz fakat ilaç ve kimyasal madde kokuludur. İş oturarak yapılır. Kişi meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İleri bir uzmanlık eğitimi olduğu için işsiz kalma riski yoktur.
– Farmakologlar, meslek eğitimi bittikten sonra, tıp fakültelerinde araştırma görevlisi olarak kalabilirler.
– Hıfzısıhha kurumunda (gıda, su denetimi bölümünde) çalışabilirler.
– İlaç şirketlerinde tıbbi müdür, ürün sorumlusu veya araştırma-geliştirme laboratuarında çalışabilirler.
– Tekrar eğitim alarak tıbbın başka bir dalına geçebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, bütün üniversitelerin, Tıp Fakülteleri ve Eczacılık Fakültelerinin, Farmakoloji Ana Bilim Dallarında verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.
– Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmak,
– Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmak,
– Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmak.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıpta uzmanlık eğitimi: 3 yıl,
Tıp fakültelerini bitirenlerin doktora eğitimi: 4 yıl,
Eczacılık fakültelerini bitirenlerin yüksek lisans eğitimi: 2 yıl,
Doktora eğitimi: 4 yıl sürelidir.
Eğitim süresince; Genel Farmakoloji, Kardiyovasküler Sistem, Otonom Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Nörofarmakoloji, Gastrdantestinel Farmakoloji, Bio İstatistik, Bilgisayar Kullanımı, Organ Banyosu Kullanımı, Deney Hayvanlarının Bakımı ve Cerrahi Müdahalesi (beyne girme, damara girme, karın içi organların ayrılması), Kanda İlaç Düzey Tayini gibi konuları öğrenir.

MESLEKTE İLERLEME
Tıp fakültelerinde, eğitime devam edilerek, Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kariyeri elde edilebilir.
İlaç firmalarında yönetici kademelerine yükselebilirler.
Araştırma ve yayınlarıyla dünya çapında tanınabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Doktora süresi boyunca “Araştırma Görevlisi” kadrosundan maaş alırlar.
Uzmanlık eğitimi alanlar, “Doktor” kadrosundan maaş alırlar.
Kamu kesiminde net asgari ücretin yaklaşık 4 katı civarında,
Özel sektörde (ilaç firması) net asgari ücretin yaklaşık 6 katı civarında, maaş alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here