Felsefeci

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi sorun alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişidir.


GÖREVLER

 


Sponsorlu Bayilik Teklifi

Panino Pizza Bayilik

- Felsefe sistemlerinin ve filozofların birbirleri ile ilişkilerini inceler,
- Düşüncenin ürünü olan bilimin gelişmesini araştırarak, bilim, din, felsefe, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilim alışverişi bağlamında ele alır,
- Varlık – bilgi – değer ile iyi – doğru – güzel kavramları ve arasındaki ilişkileri değerlendirmeye yönelik inceleme yapar,
- Evren – toplum insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karsılaştırarak değerlendirir,
- Bilimden elde edilen bilgileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır,
- Düşüncenin kuralları üzerine bilgi verir.
- İnsan hakları, çevre koruma vb. toplumsal sorunlar üzerinde düşünce üretir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Çeşitli yazılı dokümanlar,
- Fotoğraf makinesi,
- Teyp,
- Kamera,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Bilgisayar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Felsefeci olarak çalışmak isteyenlerin;
- Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,
- Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı,
- Olaylar arasında ilişki kurma yeteneğine sahip,
- Filozoflar ve sistemleri sabır ve dikkatle incelemeye meraklı,
- Kavramları ve fikirleri sistemleştirme yeteneğine sahip,
- Özgür düşünceye sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yapılan çalışmalar genellikle büro ortamında ve tek başına yapılır. Ancak zaman zaman değişik insan toplulukları içinde bulunabilir ve seyahat yapması gerekebilir. 


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kurum ve Kuruluşlarda “Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler. Felsefeciler en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığını belgelendirenler ile Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda “felsefe grubu” öğretmenliği de yapabilirler. Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefeciler, yazar olarak basında iş bulabilirler.
Kamu kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT ve üniversitelerde görev alabilirler. 


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Felsefe” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Felsefe” lisans programı için Yeterli   “Eşit Ağırlıklı-2  (EA-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Felsefe” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Genel Kültür, Dil ve Edebiyat, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre  daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
- Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
4 yıllık lisans programıyla bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
Felsefe programının önemli bir boyutunu çözümleyici felsefe başlığı altında  konular oluşturmaktadır. felsefe programlarında başlıca dallar Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi ve Mantık’tır.
Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe “varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?” gibi sorulara tarihsel süreç içerisinde verilmiş cevapları tartışır.
Felsefe Tarihi: Evren-Toplum-İnsan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.
Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi, bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır
Bu bölüme ait ders programı ektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, akademik olarak yükselebilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör. )
Kamu ve Özel kurumlarda çalışanlar ise, yöneticilik kademelerine yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından  yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumlarının sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.
Felsefeciler kamu kesiminde çalışırlar ise Devlet Memurları Yasasına göre, öğretim düzeylerine uygun maaş ve yan ödeme alırlar.
Özel kesimde çalışanlar ise yaptıkları görev ve sözleşme koşullarına göre farklı kazanç elde edebilirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İşÂ  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve  Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here