FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri

FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri
Fiberlast

FiberLAST Hakkında : FiberLAST, yeni ve yüksek teknoloji fiber lazer alanında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuş yüksek teknoloji bir Ar-Ge şirketidir. Kurulduğu tarih itibarı ile dünyada henüz sayılı firma tarafından ürün ortaya konabilen bir alanda altyapı ve bilgi birikimi oluşturmak, nitelikli eleman yetişmesine katkı sağlamak, teknolojiyi Türkiye’ye kazandırarak özgün ve yerli tasarımları sanayiye aktarmak ve ithal ikamesini sağlamak FiberLAST’ın başlıca kuruluş hedefleri arasındadır.

Fiberlast
Fiberlast

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2011-2014 yılları için Aralık 2010’da yayınladığı Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nde Sayın Bakanı Nihat ERGÜN’ün de belirttiği üzere “bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ürüne dönüştüren, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği ve nitelikli işgücüne sahip” ülkelerin güçlü ülkeler haline gelebileceğine inanan, dolayısı ile Ar-Ge’ye büyük önem veren bir ekibe sahip olan FiberLAST Ar-Ge’ye, akademiye ve kaynaklara daha yakın olabilmek adına da Türkiye’nin ilk, en büyük ve en yenilikçi teknoloji geliştirme parkı olan ODTÜ Teknokent’te konuşlanmıştır. ODTÜ Teknokent, ODTÜ-Bilkent-Hacettepe Üniversitelerinin tam ortasında olması ve barındırdığı 260 Ar-Ge firması ile çok stratejik bir bölge olma özelliğine sahiptir. Burada yapılan üniversite-sanayi işbirlikleri FiberLAST’ın çalışmalarına önemli katkılar sağlamıştır ve halen de sağlamaktadır.

Dünya lazer pazarının 8 milyar doları bulduğu 2011 senesinde fiber lazerin bu pazardaki payı, çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen, %16’yı aşmıştır. Kompakt yapısı, yüksek ışın kalitesi, hassas işleme kabiliyeti, esnek ve taşınabilir olması, yüksek verimlilik, su ile soğutma gerektirmemesi, düşük bakım maliyeti, güvenilir ve uzun çalışma ömrü gibi önemli pratik avantajlara sahip olan fiber lazerler bu pazardaki payını her sene yaklaşık %20 ila 30 civarı arttırmaktadır.

FiberLAST’ ın ilk projesi, markalama amaçlı olarak kullanılan “nanosaniye atımlı fiber lazer geliştirilmesi” olmuştur. Hem Tübitak hem de Kosgeb tarafından desteklenen bu proje ile Türkiye’de ilk defa, akademik çalışmalar dışında, fiber lazer geliştirilmesi konusunda Ar-Ge yapılmış ve bu alanda ilk defa özgün bir ürün tasarlanarak piyasaya sunulmuştur. Başarı ile bitirilen “nanosaniye atımlı fiber lazer” projesi kapsamında geliştirilen 8W fiber lazerin gücü, bugün yapılan çalışmalarla, 30W’a kadar çıkartılmıştır. Şu an kullanıcıya 10W, 20W, 25W ve 30W ortalama güç seviyelerinde çalışan 4 değişik model malzeme işleme amaçlı nanosaniye atımlı fiber lazer sunulmaktadır. Özgün şekilde ve herhangi bir geri mühendislik yapılmaksızın tasarlanmış ve geliştirilmiş olan fiber lazerin mimarisi, piyasadaki Q-Switch ürünlerin aksine MOPA’dır. Bu özelliği sayesinde lazerin tekrar frekansı ve atım uzunluğu birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı istenilen şekilde değiştirilebilmektedir. Bu da kullanıcıya daha kaliteli markalama yapma konusunda önemli bir esneklik sağlamaktadır. Üstün ışın kalitesi ve yüksek tepe gücü sayesinde de 10W fiber lazerle bile, rakip ürünlerin aksine, 300-400 mikron kalınlığına kadar alüminyum folyo kesilebilmektedir.

FiberLAST, oluşturduğu altyapı ve bilgi birikimi ile, çok hızlı bir şekilde farklı ürünler çıkartabilecek kabiliyete sahiptir. Yapılan çalışmalar sadece nanosaniye atımlı fiber lazerler ile sınırlı değidir. Ana ilgi alanı fiber lazer olmak üzere, fiber lazerler ile ilgili her türlü tasarım ve üretim yapacak bilgi birikimi ve altyapı oluşturulmuştur. Yönetim kurulu üyesi ve FiberLAST’ın bu alandaki akademik ayağı, fiber lazer konusunda sayısız makalesi ile dünya çapında bir isim olan, yaptığı özgün çalışmalar ile Tübitak tarafından 2011 senesinin bilim insanı seçilen Doç. Dr. F. Ömer İLDAY’ın teknolojik yönlendirmeleri ve teknik liderliğinde tamamen son teknolojiyi temsil eden, her türlü uygulama ve alana hitap edecek şekilde nanosaniye, pikosaniye, femtosaniye atımlı ve sürekli dalga (CW) fiber lazer sistemleri ile bilimsel çalışmalar için özel tasarım fiber lazerler geliştirilmektedir. Son 1-1,5 senede yapılan çalışmalar ile 15W’a kadar pikosaniye atımlı, 200W’a kadar sürekli dalga (CW) fiber lazer sistemleri özgün olarak geliştirilmiş ve prototipleri oluşturulmuştur.

FiberLAST, başarı ile sonuçlandırdığı 6KW Nanosaniye Atımlı Fiber Lazer Sistemi projesi ile 2012 yılında Tübitak, TTGV ve Tüsiad tarafından 10.su düzenlenen Teknoloji Ödülleri yarışmasında kendi kategorisinde birincilik ödülünü almıştır. FiberLAST yine, geliştirdiği 25W Nanosaniye Atımlı Fiber Lazer Sistemi ile 2012 yılında TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödüllerinde KOBİ dalında Yaratıcı Fikir Ödülüne layık görülmüştür. Bunun kazandırdığı motivasyon ve ivme ile 2013’ün ilk 3 ayında, çalışmaları başarı ile devam eden 50W nanosaniye atımlı cihazın da piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda bunların güçlerini arttırmaya ve değişik sektörlerde uygulanabilir tasarımlar yapmaya odaklanan FiberLAST’ın şu an en sıcak projesi kalın metal kesimine yönelik olarak KW seviyesinde sürekli dalga fiber lazer tasarlamak ve üretmektir. Bunu geliştirmek için 2 senelik bir proje planı yapılmış olup 2013 başı itibarı ile projeye başlanması hedeflenmektedir. Bunun dışında, geliştirilen ürünler şu an için ağırlıklı olarak markalama amacı ile kullanılmaktadır. Ancak, tasarımın özgün olması, her türlü gerekli değişikliğin yapılması ile ilgili kabiliyete sahip olunması sayesinde geliştirilen ürünlerin değişik uygulamalara adapte edilebilmesi ve/veya farklı uygulamalar için farklı ürünler tasarlanması mümkündür.

FiberLAST’ın yakın vadede, güneş gözesi üretimine ve tekstil uygulamalarına yönelik lazer geliştirme projeleri vardır. Bunlarla ilgili proje destek başvuruları hazırlanmıştır. Bu projeler 2013 içerisinde başlayacaktır. Orta vadede ise lazerin medikal ve savunma sanayi uygulamalarına yönelik uygulamaları hedeflenmektedir. Bunlara yönelik bilgi birikimi ve altyapı oluşturma çalışmaları halen devam etmektedir. FiberLAST, büyük savunma sanayi firmalarının proje ve uygulamalarında gerekebilecek lazerleri geliştirebilecek, üretebilecek altyapı ve donanıma sahiptir.
FiberLAST kurulduğu günden bu yana ciddi bir büyüme içerisindedir. Ar-Ge odaklı çalışmaya son derece önem vermekte olup her sene Ar-Ge’ye ayrılan bütçesi büyümektedir. 2011 senesinde bir milyon TL tutarında bir Ar-Ge yatırımı yapılmıştır. Bu yatırım sadece alet ve ekipman yatırımını içermemektedir. Hızlı Ar-Ge yapmaya yönelik, değişik uygulamalar için yeni fiber lazerler geliştirmeye yönelik bir koltuk depoyu da içermektedir. Bugün itibarı ile Tübitak ve Kosgeb desteklerinin de önemli katkıları ile fiber lazer konusunda ciddi bir altyapı oluşmuş durumdadır. Her türlü fiber lazer geliştirebilecek, test edebilecek, yeni projeler yapabilecek bir yatırım mevcuttur. Bugüne kadar 2 adet TÜBİTAK TEYBED 1507 projesi, 1 adet KOSGEB Ar-Ge İnovasyon projesi ve 1 adet de SANTEZ projesi başarı ile tamamlanmıştır. Devam eden 1 adet TÜBİTAK TEYDEB 1501, 1 adet TÜBİTAK TEYDEB 1001 ve 1 adet KOSGEB projesi mevcuttur. Devam eden projelerin tamamında öngörülen sürelerin çok önünde ilerleme kaydedilmekte olup öngörülen süre öncesinde projelerin başarı ile tamamlanacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de makina imalat sektörü son derece gelişmiş bir sektördür. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında isim yapmış çok büyük firma mevcuttur. Bunların içinde lazer kesim tezgahı yapanlar da vardır. Ancak, maalesef bu sektörde kullanılan lazerlerin tamamı ithal olarak gelmektedir. Gerek bu lazerlerin temin edilmesinde, gerek kullanım alanlarında, gerekse entegrasyon sonrası satış yapılacak ülkelerle ilgili, lazeri sağlayan firma veya ülke tarafından, kısıtlamalar yapılmaktadır. Bu da sektörün istenilen şekilde ve hızda büyümesine engel olabilecek en önemli etkendir. TÜIK verilerine göre, ülkemizde bu tür bir cihaz geliştirilmediği için, savunma sanayi rakamları hariç, 2011 ylılında 100 Milyon $’dan fazla ithalat yapılmıştır. FiberLAST, fiber lazer kaynağını kendi yapan Türkiye’deki tek, dünyadaki sayılı firma arasındadır. Bunu değerlendirerek ithal ikamesini sağlayıp sektörün 2023 hedeflerine (100 Milyar $ ihracat) ulaşmasında önemli rol oynamak hedeflenmektedir.

FiberLAST, 2011 yılında Münih’te düzenlenen “Laser World of Photonics” ve 2012 yılında Stuttgart’ta düzenlenen LASYS fuarında katılımcı olarak, fiber lazer üreticisi kimliğiyle Türkiye’yi temsil etmiştir. 2011 yılında Japonya’da düzenlenen InterOpto fuarı ile 2012’de Rusya’da düzenlenen Junwex fuarlarında aracı firma ile üretmiş olduğu lazeri tanıtmıştır. Yurtdışında lazer üreten, bu işin içerisinde olan firmaların dikkatini çekmiş ve tanınır, izlenir hale gelmiştir. Özellikle Almanya’ya lazer ihracatı konusunda yapılan çalışmalar sonuç aşamasına gelmiş durumdadır. FiberLAST’ın ürettiği lazerin ışın kalitesi ve etkisi yurtdışında çok ilgi çekmiştir. Sözkonusu lazer, fiber lazer pazarında dünyada kilit rol oynayan büyük firmalardan yoğun ilgi görmüş ve kendileri ile görüşmeler yapılmıştır. Gelecek seneler içerisinde önemli gelişmeler olabileceği düşünülmektedir. 7nci çerçeve programlarında, lazerle ilgili açılan çağrılara, uluslararası firmalar ile ortaklı projeler ile başvurulmaktadır. Bu, yurtdışındaki firmaların FiberLAST’ın fiber lazer konusunda bilgi birikimi ve altyapıya sahip olduğunu, bu konuda tasarım yapma ve bunu başarı ile gerçekleştirebilme kabiliyeti konusunda herhangi bir tereddütleri olmadığının bir göstergesidir. Burada sağlanmış olan bağlantılarla Almanya’nın Bochum Üniversitesi’ne spektroskopi amaçlı kullanılmak üzere Supercontinuum üreten, yani çok geniş bandlı çıkışı olan bir fiber lazer tasarlanmasına yönelik proje alınmıştır. Bu proje ile özel olarak tasarlanan ve ürettilen fiber lazer kaynağı, geçen sene Temmuz ayında Bochum Üniversitesi’ne teslim edilmiştir.
FiberLAST ekibinin tamamı üniversite mezunudur ve hepsi yüksek lisans veya doktora yapmaktadır. FiberLAST, üniversite-sanayi işbirliğine ve akademik çalışmaların önemine inanan bir yönetim anlayışına sahiptir. Sürdürülebilir teknolojik büyüme, yeni, özgün ve fark yaratan rekabetçi ürünlerin tasarımı için üniversitelerle azami derecede işbirliği yapılmakta, akademik çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Firmanın bugüne kadar Optics Express ve Optics Letters gibi alanındaki önemli dergilerde yayınlanmış ve/veya çeşitli konferanslarda sunulmuş 8 adet makalesi bulunmaktadır.
Fiber lazer tasarımı son derece meşakkatli ve zor bir süreçtir. Konuyla ilgili, özellikle Türkiye’de, yetişmiş eleman olmaması, akademik seviyede dahi çok fazla bir çalışma olmaması istihdam edilen personelin ilk önce eğitiminin sağlanmasını gerektirmiş, bu da tasarım sürecini çok geciktiren bir husus olmuştur. Ayrıca, fiber lazerin çok büyük yatırım gerektirmesi de bu işe girmenin en büyük zorluklarından olmuştur. Ticari kaygılarla, yatırımın geri dönüşünün hesabı yapılarak cesaret edilecek bir iş değildir.

FiberLAST, konuya daha çok akademik olarak ve Ar-Ge gözüyle yaklaşmıştır. Bu işe, işin büyük bir yatırım gerektireceğini, uzun zaman alacağını göze alarak, teknolojinin Türkiye’ye kazandırılması gerektiğine inanarak başlamıştır. Tübitak, Kosgeb destekleri ve firma ortaklarınının şahsi çabaları ile çok özel yeteneklere sahip bir laboratuvar oluşturulmuş durumdadır. Üniversitelerle yapılan işbirlikleri çerçevesinde, fiber lazer konusunda üniversitelerde farkındalık yaratılmış ve fiber lazerin bir araştırma konusu olması yönünde önemli katkılar sağlanmıştır. Bugün, birçok öğrenci yüksek lisans ve doktoralarını FiberLAST’ın üniversitelerle yapmış olduğu işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu alanda, Türkiye’ye önemli katkılar sağlanarak fiber lazer alanının Türkiye’de gelişmesinde öncülük edilmiştir, edilmektedir. Hatta fiber lazer alanında Türkiye’den bir firmanın Ar-Ge yapması ve ürün çıkartması ithal edilen ürünlerin fiyatlarında indirime sebep olarak daha ürün satmadan bile ülke ekonomisine fayda sağlanmıştır. Bu zamana kadar Ar-Ge ve akademi ağırlıklı bir firma olarak çalışmalarını yürüten FiberLAST bu sene itibarı ile satış ve pazarlama tarafına da ağırlık vermeye başlamıştır. Üretici bir firma olarak, sadece Türkiye’de değil dünya pazarında da bir yer edinmek ve ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlamak FiberLAST’ın ana misyonudur.

E-posta / E-mail : [email protected]
Web Sitesi / Web Site : www.fiberlast.com.tr
Telefon / Phone : +90 312 205 59 29
Faks / Fax : +90 312 210 15 95

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here