Finans ve borsa hizmetleri elemanı / borsa komisyoncusu

Hisse senedi, tahvil ve benzeri taşınabilir kıymetlerin alım ve satımını müşteri adına yapan kişidir.


GÖREVLER

– Müşterilerin mali durumları ve yatırım alanları hakkında bilgi edinir,
– Döviz, tahvil, bono, hisse senedi ve diğer mali belgelerin piyasa değerlerini analiz eder,
– Hisse senedi ve tahvil almak veya satmak isteyen müşterilerinin ihtiyaçlarını saptar, müşterinin uzun vadede mi, kısa vadede mi kazanç beklediğini belirler,
– Hisse senedi almak isteyen kişilere en uygun fiyatla senet alır, satmak isteyen kişilerin senedini de en uygun fiyatla satar,
– Borsada yapılan işlemlerin sonunda, hisse senedi alan kişilerin parasını, satan kişilerin de senedini “Borsa Takas Merkezi”ne teslim eder,
– Gerektiğinde müşterilerine karlı yatırım alanları konusunda tavsiyelerde bulunur.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Telefon, bilgisayar vb. iletişim araçlarını kullanır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu olmak isteyenlerin;
– Yüksek düzeyde genel yeteneğe,
– Çeşitli uyarıları aynı anda algılama gücüne ve belleğe,
– Çabuk ve doğru karar verebilme,
– Geleceği doğru tahmin edebilme,
– Başkalarını ikna edebilme becerilerine,
– Sorumluluk duygusuna sahip,
– Stres altında çalışabilen, kimseler olmaları gerekir.


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusunun çalışma ortamı kalabalık ve gürültülüdür. Çalışırken sayılarla uğraşır ve insanlarla etkileşimde bulunur. Dikkatsiz, sorumsuz ve ileriyi göremeyen kimseler müşterilerini zarara uğratabilirler. Bu da onların meslekte kalmalarını güçleştirir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liseleri ve anadolu meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman alanı Finans ve Borsa Hizmetleri dalında, ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığınca açılan kurslarda verilmektedir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanı (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.
Menkul Kıymetler Borsa Başkanlığı tarafından düzenlenen bu eğitime katılabilmek için ise;
– En az lise mezunu olmak,
– 21 yaşını bitirmiş olmak,
– En az 1 yıl aracı kuruluşlarda çalışmış olmak ve aracı kurumun uygun görüşü gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Meslek Liselerinde verilen eğitimde ise genel kültür derslerinin yanında Turizm, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Müteşebbislik, Beşeri Münasebetler, Bilgisayar, Daktilografi, Muhasebe, Borsa Hizmetleri Uygulaması gibi dersler okutulmaktadır.Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir
Ayrıca bu meslekte çalışabilmek için, Menkul Kıymetler Borsasından bir sertifikanın alınması gerekmektedir. Bunun için Menkul Kıymetler Borsasında düzenlenen 2 haftalık bir eğitim programından geçip başarılı olma şartı vardır. Burada verilen eğitimde Borsa Mevzuatı, Anonim Şirket ve Hisse Senedi, Hisse Senedi Alımında Güncel Sorunlar, Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi, Portföy Yönetimi, Aracı Kurumlar, Banka Özelleştirme, Halka Açılma, Aracı Kurumların Çalışma Prensipleri, Borsa İşlemleri, Hisse Senedi Değerlemesi, Tahvil Piyasası ve Borsanın Geleceği konularını içeren dersler verilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Türkiye’de kısa sayılacak bir geçmişe sahip olan borsanın, kamuoyunun ilgisini gittikçe artan bir şekilde çekmekte olduğu, televizyonda ve günlük basında her gün borsa ile ilgili haber ve yorumların yer aldığı, günümüzde, borsanın sermaye piyasası içindeki yeri ve para piyasalarını etkileyen atılımlarıyla gündemde olmayı önümüzdeki günlerde de sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu meslekte halen sertifikaya sahip olanların istihdam sorunlarının olmadığı, gelecekte de borsanın gelişmesi neticesinde bu meslekte çalışacak yeni elemanlara ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki sertifika eğitiminden önce, çalışılan aracı kurumda en az asgari ücret tutarında gelir elde edilir.Meslek eğitimi bitip “Müşteri Temsilciliği” sertifikası alındıktan sonra en az asgari ücretin 3-4 katı ücret alınır. Bu oran tecrübeye, bilgiye ve çalışılan aracı kuruma göre daha da fazla olabilir.
MESLEKTE İLERLEME
Meslek eğitimini bitirip sertifikaya hak kazandıktan sonra müşteri temsilcisi yardımcısı olarak göreve başlanır. Daha sonra bilgi ve tecrübeyle müşteri temsilcisi olunabilir. Mesleğinde başarılı olan elemanlar daha fazla gelir elde edebilirler ve kendine ait işyeri açabilirler.
Meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman alanı Finans ve Borsa Hizmetleri dalından mezun olanlar Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim), Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Borsa ve Finans, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Dış Ticaret (Açıköğretim), Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, e- Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Finans, Gümrük İşletme, İşletme, İşletme (Uzaktan Eğitim), İthalat- İhracat, Kooperatifcilik, Lojistik, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe, Muhasebe (Açıköğretim), Maliye, Otobüs İşletmeciliği, Para ve Sermaye Yönetimi, Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Sigortacılık, Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Kooperatifcilik, Tarımsal Pazarlama, Ticaret ve Yönetim, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Lojistik önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Bankacılık (Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu), Bankacılık(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Bankacılık ve Finans (Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu), Bankacılık ve Finans (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Sermaye Piyasası(Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu), Sigortacılık(Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Muhasebe(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu), Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri
– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here