Flekso baskı operatörü

Hazırlanmış flekso baskı kalıp silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, flesko baskı araç gereç ve ekipmanlarını kullanan kişidir.

GÖREVLER

-Â İş akışı planını yapar.
- Teknik resim çizer.
- Baskıya hazırlık yapar.
- Baskı taşıyıcı malzemenin baskı çıkış ayarlarını yapar.
- Baskı ile ilgili ayarları yapar.
- Baskı süresince kontroller yapar.
- Baskı bitiminde makineyi temizler.
-Â İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılır.

KULLANILAN ALET MAKİNE VE MALZEMELERÂ
- Flesko  baskı makinesi,
-   Film montaj ve rotüş malzemeleri,
-   Baskı kalıpları, Lüp (baskı kontrol merceği), barkod okuyucu,
-   Zamk, Hazne suyu (Alkollü-Alkolsüz)
-   Rapido, densitometre (renk ölçüm cihazı)
-   Milimetrik kağıt, pantone kataloğu (uluslararası standart renkler)
-   Kopya şasesi,
- Çeşitli renkte mürekkepler ,
-   Baskı kontrol masası,
-   Çeşitli  ebatta ve cinste baskı kağıtları,
-   Çeşitli ebatta ve cinste sentetik baskı taşıyıcılar.
-   Tarayıcı
- Bilgisayar ve fotoğraf makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Flesko  Baskı  Operatörü olmak isteyenlerin;
- Basım işlerine ilgi duyan, estetik görüşe sahip,
- El, göz ve parmaklarını eşgüdümlü kullanabilen,
- Renkler, çizgiler ve şekiller arasındaki ilişkileri  algılayabilen,
- Ayrıntıları algılayabilen,Â
- Mekanik yeteneğe sahip,
- Dikkatli, titiz,
- İleri derecede görme kusuru bulunmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı; işyerinin sektörüne ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle kapalı, güneş ışığı almayan ancak aydınlık mekanlardır. Kamuya ait matbaa ve basımevlerinde ise sipariş kaydı, evrak izlenmesi,yazışmalar, maliyet hesabı ve ürün teslimi gibi işlerin  yapıldığı büro ortamlarında da çalışabilmektedirler. Banyohane ve basımhanede; ortam kapalı, gürültülü nemli ve rahatsız edici şekilde kokuludur (makine dairesinin  bulunduğu yer). Ürünün basılabilmesi için hazırlık ve basım aşamalarında sürekli kullanılan mürekkep, boya, benzin, yağ ve asit içerikli kimyasal maddeler makinelerin keskin bir koku yaymasına neden olmaktadır. Matbaacılık alanı meslek gereği çeşitli kimyasal maddelerle çalışmayı zorunlu kıldığı için zehirlenme ihtimali olabilir. Solunum yolları ve akciğer rahatsızlıkları gibi meslek hastalıklarına yol açabilir. Üretim yaparken sürekli baskıyı takip etmek ve hatalara müdahale etmek için baskı makinesinin yanında çalışabilir. Bu meslekte (büro dışında) çoğunlukla ayakta, zaman zaman oturarak çalışılmaktadır. Malzeme satıcıları, müşteriler, diğer çalışanlar,  amirleri vb. kişilerle iletişim kurduğu gibi tek başına makinelerle çalışma da söz konusudur. İş yerinin ölçeğine ve iş hacmine göre değişmekle birlikte, geç saatlere kadar çalışma, basımevi statüsündeki iş yerlerinde ise vardiyalı çalışma söz konusu  olabilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Dünyada basım sektörü oldukça hızlı gelişmekte ve alanın her safhasında ağırlığını hissettirmektedir. Ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmiş ve çıkan yeni teknolojiler çok kısa bir zamanda uygulanmaya başlanmıştır .Matbaa alanı hızla gelişen ve değişen bir sektördür. Teknolojideki hızlı gelişim ve değişime paralel olarak Matbaa alanı da hızla gelişmekte, eskiden beri kullanılan yöntemler daha verimli hâle gelmektedir.
Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası rekabete ve pazarlara açılan sektör için zorunlu olmaktadır. Uluslararası rekabette olan sektörün eğitimi, kalifiye eleman ihtiyacı da rekabet şartları yüzünden giderek artmaktadır.
Flekso Baskı Operatörleri ambalaj sanayinde de iş bulma imkânları vardır. Flekso   Baskı Sistemi, ham maddesi naylon olan ambalajların baskısının yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok sektör için ürünlerini en uygun şekilde ambalajlamak yasal zorunluluk olduğu kadar pazarlama politikaları için de önemlidir. Ülkemizde üretim ve imalatın yapıldığı bölgelerde iş bulma imkânı vardır.
Ambalaj sektöründe gelişen rekabet ise bu alanda eğitimli, verimli, üretken işgücünü ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde imalat ve sanayi sektörünün gelişmiş olduğu  bölgelerde bu alanda eğitimli iş gücünün iş bulma imkânı yüksektir.
Kamuda ve özel sektörde çalışma imkânı vardır. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler. Eğitimini tamamlayan kişi rahatlıkla iş imkânı bulmaktadır. Ülkemizde her zaman bu alanda iyi eğitimli iş gücüne ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER   Â
Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin Matbaa alanı “Flekso Baskı” dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIÂ
- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
- Teknik Liselere girebilmek için ise ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını tamamlamak ve bazı derslerde belirlenen not ortalamasına sahip olmak,
- Anadolu Teknik / Anadolu Meslek Liselerinin “Matbaa” alanına girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna,  yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.Â

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır.
9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını  belirler. 9  ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak dersler
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, Tarih, TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan ortak dersleri
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Geometri, Analitik Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mesleki Gelişim, Teknik Resim, Temel Sanat Eğitimi, Baskı Öncesi, Baskı Sonrası, Baskı Kalıpları.
Dal dersleri
İşletmelerde Beceri Eğitimi, Vektörel Çizim, Görüntü İşleme, Bilgisayardan Filme Çıkış, Bilgisayardan Kalıba Çıkış, Ofset Baskı, Ofset Baskı Kalıpları, Flekso Baskı, Tifdruk Baskı, Serigrafi Baskı, Serigrafi Kalıbı, Tampon Baskı, Tampon Baskı Kalıpları, Ciltleme, Endüstriyel Ciltleme, Baskı Sonrası Teknikleri, Kartonaj, Ambalaj, Tipoda Farklı Baskı Teknikleri, Temel Fotoğraf,  Bilgisayarda Yazı, Bilgisayarda Ofis Programları.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU EĞİTİM SÜRESİNCE
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.

EĞİTİM SONRASI
Kazanç, çalışılan sektör ve işletmeye göre değişmektedir. Kamu sektöründe  derece, kıdem ve “teknik hizmetler” sınıfındaki tazminatlara göre ücret alınmaktadır. Özel sektörde ilk işe girişte asgari ücret düzeyinde olan kazanç, daha sonraki günlerde başarı durumuna göre artmaktadır.
Kendi adına işyeri açan Flekso Baskı Operatörlerinin gelirleri, makinelerin teknolojisine, işyerinin kapasitesine, müşteri yoğunluğuna göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Flesko Baskı Operatörleri  çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef, vb. olabilirler.
Matbaacılık alanı Flekso Baskı Operatörlüğü dalından mezun olanlar, Açıkhava Reklam Ürünleri, Basın ve Yayıncılık, Marka İletişimi  (AÖF) Matbaacılık, Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Tasarım ve Matbaacılık, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puanı almaları ve “Matbaa Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here