Foto muhabiri

Toplumu bilgilendirme amacı ile bulunduğu ortamlarda haber değeri olabilecek olay, kişi ve durumları fotoğrafını çekerek, bu fotoğraflar arasında habere en uygun olanlarını seçip gerektiğinde haberide yazarak değerlendirilmek üzere, bağlı olduğu birime teslim eden meslek elemanıdır.


GÖREVLER


- Gerekli donanımı yanına alarak,olay yerine hızlı bir şekilde gider,
- Fotoğraf makinesini çekime hazırlar,
- Fotoğraf makinesinde oluşabilecek teknik servis gerektirmeyen sorunları giderir,
- Fotoğrafını çekeceği kişi veya nesneyi  en iyi görüntüleyecek konumu alarak, bakış açısını ayarlar,
- Çekimin amacına uygun makine ayarlarını yapar,
- Kompozisyon ilkelerini de gözeterek uygun anların fotoğrafını çeker,
- Fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarır,Dijital değilse filmleri karanlık odada banyo eder/ettirir,
- Gerektiğinde haberi en iyi yansıtan fotoğrafların ön seçimini yapar,
- Gündemi takip eder,  gerektiğinde fotoğrafın haberini yazar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Dijital fotoğraf makineleri, Çeşitli objektifler, Tripodlar (üç ayak), Filtreler, Flaşlar, Fotoğraf baskı makinesi  (Minilab), Uygun konfigürasyona sahip bilgisayarlar, Resim işleme yazılımı, Negatif ve dia tarama özellikli tarayıcı, Hafıza kartları, Kart okuma cihazı, Fotoğraf yazıcısı, Fotoğraf kağıtları, Projeksiyon cihazı, Projeksiyon perdesi,


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Foto muhabiri olmak isteyenlerin;
- Yaratıcı, iyi gözlem yapabilen,
- Sosyal ilişkileri ve sezgileri güçlü,
- Güçlü görsel belleğe sahip,
- Dikkatli, titiz ve sabırlı,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Hızlı karar alabilen ve uygulayabilen,
- El göz koordinasyonu gelişmiş,
- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
- İleri derecede görme bozukluğu ve yürüme engeli gibi bedensel problemi olmayan kimseler olmaları gerekir.


C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Fotoğrafları yayına hazırlama aşamasında masa başında ve bilgisayar    ortamında çalışmaktadırlar. Bunun dışında çoğunlukla haberin olduğu her ortamda haber fotoğrafı çekerler. İster gazetecilik kuruluşu, ister dış sahada olsun genellikle stresli bir çalışma ortamları vardır. Bazen görüntü alabilmek için saatlerce beklemek bazen de çok kısa bir süre içerisinde olayı ya da olay kişisini görüntülemek zorunda kalmaktadırlar.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleki eğitim;Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinin “Gazetecilik” alanı “Foto Muhabirliği” dalında  verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını  belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak dersler
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, Tarih, TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan ortak dersleri
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel İletişim, Etkili Konuşma ve Yazma Teknikleri, Temel Hukuk, Temel Fotoğrafçılık, Haber Toplama ve Yazma, Mesleki Bilgisayar, Medya Organizasyonu
Dal dersleri
Haber Yazma Teknikleri, Haberleşme Hukuku, Haber Fotoğrafçılığı, Medya Tarihi, Basında Fotoğraf Kullanımı, Fotoğraf Baskısı ve Arşivleme, Bilgisayarda Fotoğraf İşleme, Basın Fotoğrafçılığı gibi meslek dersleri alırlar. Ayrıca, öğrenciler eğitim sırasında işletmelerde staj da yapmaktadırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Foto muhabiri tanıtım, haber, reklam ve fotoğraf ajanslarında, dergi ve gazetelerde, çeşitli kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışması yapan kuruluşlarda, fotoğraf stüdyolarında çalışabilir. Serbest foto muhabirliği yapabilecekleri gibi fotoğraf atölyesi açarak kendi işyerlerini de kurabilirler.
İnsanlık varoldukça, haber alma-verme, bilgi edinme, bilgi paylaşma istekleri ile teknoloji eşdeğer hız kazandığı sürece bu alanda iş imkânı da sürecektir.
Dijital görüntüleme teknolojisinin ekrandan fotoğraf kalitesine yakın görüntü alma aşamasına gelmesiyle birlikte foto muhabirlerinin istihdamının azalacağı yönünde görüşler bulunmaktadır. Ancak ekran görüntüleri hiçbir zaman iyi bir foto muhabirinin gözüyle çekilen fotoğraflardaki tadı veremeyecektir. Ayrıca foto muhabiri kameramanlık için gerekli altyapıya sahip olduğundan, hareketli görüntü yakalama işini de kısa bir eğitimin ardından rahatlıkla yürütebilir.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Öğrenciler işletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan yararlanmaktadır.
Eğitim sonrası kamu sektöründe göreve başlanıldığı takdirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar. Özel sektörde ise asgari ücretten işe başlayabilecekleri gibi bu ücret daha da fazla olabilir. Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, sektördeki pozisyonu ücret artışına etki eden faktörlerdir. Niteliği yüksek elemanlar oldukça yüksek ücretlerle  çalışmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin “Gazetecilik” alanı ve “Foto Muhabirliği” dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler (Açık öğretim), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans programını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. 


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here