Fotoğraf baskıcı

Kalite-kontrol ilkeleri ve müşteri istekleri doğrultusunda, filmleri banyoya hazırlayan, banyo işlemini gerçekleştirerek seçilen filmleri baskıya hazırlayan, fotoğraf basan ve makinenin bakım işlemlerini yapan kişidir. 


GÖREVLER


– İş organizasyonu yapar,
– Çalışma ortamını temizler, iş güvenliği tedbirlerini alır,
– Filmi, kağıtları ve banyoları hazırlar,
– Fotokimyasal malzemeleri hazırlar ve suyun saflığını kontrol eder,
– Film geliştirme, ağartma, sabitleme, temizleme ve koruma, renk ve pozitif çevirme (slayt çekimlerinde) banyolarını yapar,  
– Filmleri kurutur, tasniflerini ve rötuşlarını yapar,
– Kağıt boyutu ve tipini tespit eder ve aksesuar seçimi yapar,
– Kağıt ve film kalibrasyonu yapar, baskı kalitesini kontrol eder,
– Kartı pozlandırır, kurutur ve pozitife rötuş yapar,
– Filmleri ve fotoğrafları dosyalar, arşivler ve sunuma hazır hale getirir,
– Fotoğrafları bilgisayara aktarır,
– Fotoğrafı bilgisayarda işler, düzenler ve arşivler,
– Fotoğrafları basar/çıktı alır ve müşteriye sunar,
– Klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin bakım ve kontrollerini yapar,
– Mesleki gelişimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Kullanılan Araç ve Makineler: Fotoğraf makineleri, bilgisayar, bilgisayar programları (photoshop, photostyler, büyüteç, film poşetleme makinesi, film sarma makinesi, film ucu çıkarma makinesi, film ucu çıkarma aleti, giyotin, hava kompresörü, mixer (kimyasal karıştırıcı), su arıtma sistemleri, su ısıtıcısı, fotoğraf baskı makinesi ve ekipmanları, el feneri.
- Kullanılan Malzemeler: Antistatik temizleyici, su kapları, defter, fırça çeşitleri, film poşeti, film ucu çıkarma bantı, film yapıştırma bantı, film zarfı, fotoğraf kağıtları, fotoğraf zarfı, kalem, karıştırma çubuğu, kimyasal solüsyonlar, kimyasal temizleyiciler, kova, küvet, lamba, maket bıçağı, makas, numaratör, özel yapıştırıcılar, solüsyon filtreleri, temizlik malzemeleri, test filmleri, test kağıtları, ip, mandal ve ilk yardım seti.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fotoğraf Baskıcı olmak isteyenlerin;
– Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen,
– Görsel hafızası güçlü, 
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı yüksek,
– Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine sahip,
– İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,
– Mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,
– Estetik duygusuna sahip,
– Dış görünüşüne özen gösteren
-Görme bozukluğu, renk körlüğü, el ve ayaklarında engeli bulunmayan kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamları genellikle karanlık ve kapalı yerlerdir. Film banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmaları gerekmektedir. Klasik fotoğraf baskılarında ayakta çalışırlarken, fotoğraf baskı makinesi ile baskı yapanlar oturarak çalışmaktadırlar. Çalışma yerlerinde çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. Ancak,  teknolojik gelişmelerle pek çok yıkama ve baskı işlemi artık minilablarla aydınlık ortamlarda yapılabilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Fotoğraf Baskıcıları tanıtım, haber, reklam ve fotoğraf ajanslarında, televizyon, dergi ve gazetelerde, matbaalarda, grafik tasarım stüdyolarında,  çeşitli kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinin fotoğraf baskı laboratuarlarında, belgesel, tanıtım ve arşiv çalışmaları yapan kuruluşların fotoğraf baskı laboratuarlarında, fotoğraf stüdyolarında veya kendi fotoğraf stüdyolarını açarak çalışabilirler. Günümüzde gelişen teknoloji ile fotoğraf baskı makineleri ve bilgisayar printerleri sayesinde kişilerin kendi fotoğraf baskılarını yapma imkanları bulunmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Anadolu teknik / Anadolu meslek / teknik lise ve meslek liselerinin “Grafik ve Fotoğraf” alanı “Fotoğraf Baskı” dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
- Teknik Liselere girebilmek için ise ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını tamamlamak ve bazı derslerde belirlenen not ortalamasına sahip olmak,
- Anadolu Teknik / Anadolu Meslek Liselerinin “Grafik ve Fotoğraf” alanına girebilmek için ilköğretim 6-7-8. sınıflarda yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna,  yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir. 


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır.
9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel Sanat Eğitimi, Temel Desen, Temel Fotoğraf.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Sanat Tarihi, Nesne Canlandırma,    Grafik ve Animasyon, Baskı Öncesi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yazı ve Tipografi, Desen, Grafik Desen, İllüstrasyon, Fotoğraf Çekimi, Fotoğrafta Işık ve Renk, Fotoğraf Sunumu, Çekim Teknikleri, Video Çekimi, Bilgisayarda Fotoğraf, Etkili İletişim, Fotoğraf Banyo-Baskı, Fotoğraf Laboratuarı,  Görüntü Düzenleme (Kompozisyon).


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU EĞİTİM SÜRESİNCE
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkânlardan yararlanmaktadır.


EĞİTİM SONRASI
Asgari ücretten işe başlayabilecekleri gibi tecrübe, işteki pozisyon, işyeri büyüklüğü, işyerinin sektördeki pozisyonu ücret miktarını belirlemektedir. Vasıfları ve bilgisayar becerileri yüksek olan fotoğraf baskıcılar asgari ücretin üç katına kadar ücret alabilmektedirler.


MESLEKTE İLERLEME
- Meslek liselerinin “Grafik ve Fotoğraf” alanının “Fotoğraf Baskı” dalından mezun olanlar meslek yüksekokullarının Açık hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Fotoğrafçılık ve kameramanlık, Grafik ve Reklamcılık Grafik tasarımı, Halıcılık Desinatörlüğü, Mimari Dekoratif Sanatlar,  Basın ve Yayıncılık, Marka İletişimi  (AÖF) önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilir ve gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları ve Matbaa Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeni ile diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İşÂ  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here