Gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere gazetecilik ve halkla İlişkiler ile  ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler  öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,Â
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları,  CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Ayrıntıları algılama gücüne sahip,
- Okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gazetecilik ve Halla İlişkiler Öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.Â

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri,  Ayrıca ihtiyaç olması halinde İletişim Teknikleri ve uygulaması,Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı,İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler, Hukuk, Ekonomi, Bilgisayar,  alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri,  ve diğer alanların  Gazetecilik / Halkla ilişkiler  alanı  ile  ilgili  teorik ve uygulamalı  meslek derleri  verebilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler,Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basın Yayın bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı  veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar  bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar..

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için Anadolu İletişim Meslek Liselerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanı ile İletişim bölümü mezunları, lise veya dengi okul son sınıf öğrencileri ile mezunlarının;
Öğrenci Seçme Sınavı’nda tercih etmeyi düşündükleri yukarıda sayılan programlardan en az biri için belirlenen puan türünden yeterli puan almaları,

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir.
- İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.
- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
- Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
- Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-     İlgili eğitim kurumları,
-     Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi  Merkezi,
-     Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here