Gelecek yeşil işlerde, geleceğin yeşil meslekleri

Çevre sorunları, küresel ısınmanın yarattığı iklim değişiklikleri, sanayinin
doğaya verdiği zararlar yeşil işleri doğurdu. Organik kozmetik uzmanı,
yenilebilir enerji uzmanı, rüzgar enerjisi uzmanı, yeşil pazarlama danışmanı
,yeşil insan kaynakları yönetmeni ve daha fazlası. Çevre sorunları, küresel
ısınmanın yarattığı iklim değişiklikleri, sanayinin doğaya verdiği zararlar
yeşil işleri doğurdu.


Başta uluslararası global şirketler olmak üzere artık firmalar çevreye
verdikleri zararı en aza indirmeye çalışıyorlar, yenilenebilir enerji kaynakları
kullanıp, karbon salınımlarını azaltıyor, çevreye bıraktıkları zararlı izleri
siliyor ve daha çevreci ürünler üretiyorlar. Tabii bu işlerde çalışacak kişilere
olan ihtiyaç da hızla artıyor. Bu tür çevreci işlerde çalışanlar yeşil yakalı
olarak anılıyor.


Her sektörde olacak
Yeşil işlerin ortaya çıktığı sektör
‘yenilenebilir enerji’ kavramıyla enerji sektörü oldu ama ilerleyen yıllarda,
hemen her sektörde çokça yeşil iş ilanı göreceğiz. Küresel ısınma, çevre
felaketleri ve yeşil pazarlama bu talebin daha da çoğalmasına yol açacak. Ayrıca
devletler yeşil enerji konusunda büyük teşvikler sağlayacaklar.


Yeşil işlerde çalışacakların ağırlıklı olarak mühendislik eğitimi almaları
gerekiyor. Kendilerini pazarlama ve tasarım alanlarında da geliştirmeliler. Bu
mesleklerde çalışacaklar yenilikçi, çevreye duyarlı, yaratıcı, analitik
düşünebilen, İngilizce bilen, enerji piyasaları mevzuatı konusunda bilgi sahibi
kişiler olmalılar.

20 bin yeni iş kapısı
aralanacak

Yeşil işlerde çalışan kişilerin sayısının 50 bin
civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de çevre ile bağlantılı alanlarda iki
yıl içinde yaklaşık 15-20 bin yeni iş yaratılacağı beklentisi var. Dünyaya
baktığımızda ise yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların sayısı yaklaşık 3
milyon.
Bu alanda yetişmiş eleman azlığı ve artan istihdam ihtiyacı nedeniyle
yeşil yakalılar normal ücretlere oranla yüzde 50, hatta yüzde 100 daha fazla
ücret alabiliyor. Şimdilik bu alanda eğitim veren fazla kurum olmadığı için
yetişmiş personel de çok fazla yok. O nedenle ücretler yüksek
oluyor.

Yeşil mesleklerde ne tür iş alanları
var?

Yeşil yakalı meslekler içinde bütün dünyada şu uzmanlıkların
yükselmesi bekleniyor:


1.Çevre mühendisliği
2.Çevre mühendisliği kökenli (yenilenebilir)
enerji danışmanlığı
3.Çevre hukuku uzmanlığı
4.Organik tarım ve organik
kozmetik konusundaki danışmanlıklar
5.Şehir ve çevre planlama
6.Atık
su/atık yönetimi konusundaki uzmanlıklar

Rüzgar ve güneş
enerjisi kullanımına yönelik yatırımlarla ve yenilenebilir enerji kullanımı
ihtiyacıyla, yeşil mesleklerin gelişmesi giderek hız
kazanacak.

Yeşil işler arasında en popüler olanları ise
şöyle;
Yenilenebilir enerji uzmanı:
Şirketler son zamanlarda
yenilenebilir enerji üretimine büyük ilgi duymaya başladı. Bu şirketler için hem
PR ve pazarlama açısından hem de yeni enerji kaynaklarını kullanma açısından
önemli bir hamle. Bu alanda kendini geliştirecek başarılı mühendisler, MBA veya
pazarlama mastırı da yaparlarsa ilerleyen yıllarda çok iyi şartlarda iş
bulabilirler.

Yenilenebilir Enerji Mühendisi:
İleri derecede mühendislik bilgisi gerektiren bu meslek için gerekli kişileri
yetiştiren birkaç üniversite var. Bu üniversitelerden mezun olanları iyi bir
kariyer bekliyor.

Rüzgar Enerjisi Uzmanı: Rüzgar
enerjisi, yenilenebilir enerji alanında en bilinen ve popüler olan enerji dalı.
Ülkemizde şu anda çok sayıda şirket, rüzgar türbini yapmaya başladı. Rüzgar
enerjisi alanında, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgar Enerjisi Araştırma
Merkezi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi veriliyor. Mezunları iş bulma
konusunda çok şanslı görünüyor.

Yeşil Pazarlama
Danışmanı:
Bu kişilerin görevi şirketlerin, çevre politikaları ve çevre
ile ilgili sosyal sorumluluk planlarını yürütmek ve duyurmak; şirketin,
müşterilerinin katkısıyla daha yeşil ve temiz bir dünyaya katkıda bulunmasını
sağlayarak şirketin çevre duyarlılığını artırmak ve bunu şirketin pazarlama
politikasının merkezine yerleştirmek. Pazarlama, işletme, endüstri veya çevre
mühendisliği vs. bölümlerden mezun, kendini pazarlama odaklı geliştirmiş kişiler
yeşil pazarlama danışmanı olabilirler.

Yeşil İnsan
Kaynakları Yönetmeni:
Şirketin personelinde çevre duyarlılığı yaratmak
ve onların şirket kaynaklarını daha tasarruflu kullanmalarını sağlamaktan
sorumlu olacak. Gereksiz kaynak tüketimini engelleme, ortak araç uygulaması
yapma, personelin çevre ile ilgili projelere katılımını sağlama, ofis ve
çevrenin doğaya uygun ve doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi işlerini
yapacak; işletme ve çevre konusunda bilgili insan kaynakları
yönetmenlerine/uzmanlarına ilerleyen yıllarda daha çok ihtiyaç
duyulacak.

Yenilenebilir Enerji Hukuku Uzmanı:
Şirketlerin doğal kaynaklar ve enerji konularını, yasal mevzuata uygun şekilde
ve çevreyle uyumlu şekilde yönetecek uzmanlara ihtiyaçları var. Bu uzmanlar,
kamu ve özel sektör arasındaki hukuksal konuları çözecek, ilerleyen yıllarda AB
uyum kanunları çerçevesinde AB mevzuatına göre şirketlerin bu yasalara uygun
çalışmasını sağlayacaklar. Bu şekilde çalışacak enerji hukuku uzmanlarına büyük
ihtiyaç duyulacak. Bu alanda çalışan “Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü” de
kurulmuş durumda.

Yeşil Turizm Uzmanı: Şehir
yaşamının getirdiği sıkıntıdan ve yoğunluktan olsa gerek, insanlar tatillerinde
sürekli denize gitmek yerine köylerde, tenha ve sessiz kıyılarda, Karadeniz’in
el değmemiş yaylalarında, sarp ve yüksek dağlarda, kaplıca ve şifalı sularda
tatillerini geçirmeye ve doğa sporlarıyla ilgilenmeye başladılar. Önümüzdeki
yıllarda doğa ve ekolojik turizm konusunda uzmanlaşmış, kendini yetiştirmiş
rehberlere/uzmanlara ve tesislere ihtiyaç olacak.

Yeşil
(Organik) Kozmetik Uzmanı:
Doğal ve organik kozmetik ürünleri büyük
yükselişte. Durum böyle olunca bu alanda da bir uzmanlık dalı oluşmuş görünüyor.
Farmakoloji veya fitoterapi uzmanları, bu alanda kariyer
yapabilirler.

Çevre Mühendisliği / Çevre Hukuku
Uzmanlığı:
Çevre mühendislerine gereken itibarın geç de olsa verildiği
bir dönemdeyiz. Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, çevrenin
korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalıştıkları
için, bu alanda eğitim gören mühendislere/uzmanlara atıkların arıtılması,
gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, yapılanların denetlenmesi, gürültü
kaynaklarının belirlenmesi gibi birçok iş düşüyor.

Organik
Tarım Mühendisi / Uzmanı:
Organik tarım ve organik ürünler dünyada
olduğu kadar Türkiye’de de çok ilgi görüyor. Organik ürünlerin yarattığı talebe
dayalı olarak organik ürün yetiştiriciliği çok popüler. Bu konuda özel eğitim
merkezleri olmamakla birlikte ziraat mühendisleri dünyadaki yeni ve gelişen
uygulamaları takip ederek bu iş kolunda ilerleyebiliyorlar.
Tüm bunların
dışında popülerliği artacak diğer yeşil meslekler arasında yeşil bilgi
teknolojileri uzmanlığı, enerji verimliliği uzmanlığı, karbon yönetimi
uzmanlığı, meteoroloji mühendisliği, ekolojik yaşam danışmanlığı sayılabilir.
Gelecekte çevre ve enerji alanında yetişmiş birçok uzman ve mühendisin çalışma
alanları genişleyecek.

Yeşil işler için okul yıllarında
deneyim kazanın

İnsan Kaynakları Uzmanı Cengiz Çatalkaya’ya göre
temel problem kişilerin tek bir uzmanlık dalında olmaları. Bunu aşanlar daha
başarılı olacaklar. Sürekli kendini geliştirmeyen, değişime ayak uyduramayan ve
doğaya önem vermeyen kişiler yeşil mesleklerde de başarıyı yakalayamayacak. Bu
yüzden birkaç alanda uzmanlaşıp donanımlı bir şekilde yeşil iş sektörüne
girmeliler. Ayrıca bunun için üniversitenin bitmesini beklemeden, ikinci
sınıftan itibaren staj-yarı zamanlı vs. yollarla sektöre girip bir an önce
tecrübe kazanmaya çalışmalılar. Yapacakları yeşil işten büyük mutluluk
duyacaklar, çünkü yeşil yakalılar doğaya katkıda bulunacaklar ve dünyayı daha
yaşanabilir bir yer haline getirecekler.


Yenibiriş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here