Gemi ve deniz yapıları mühendisi

Deniz taşıtları, her türlü açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımı, ekonomik bir şekilde üretimi konularında mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren kişidir.


GÖREVLER


- Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar,
- Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla mevcut teknolojiyi geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur,
- Gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,
- Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda projeler geliştirir ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarda bulunur.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Telefon, fax,  telex gibi iletişim araçları,
- Bilgisayar,
- Çizim masası, çizimle ilgili alet ve malzemeler,
- Gösterge ve veri tabloları,
- Büro malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Gemi ve deniz yapıları mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir genel yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme gücü olan,
- Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayabilen,
- Göz-el koordinasyonuna sahip,
- Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneği olan,
- Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili,
- Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı,
- Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gemi ve deniz yapıları mühendisi tersanelerde, fabrikalarda, gemi makine dairelerinde görev yapar. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Ancak proje yaparken büroda çalışır. Görev yaparken makine zabitleri, deniz motor makinistleri, ateşçi ve makine teknisyenleri ile işbirliği halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan  kuruluşlarda,  müşavirlik  bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), bankacılık  ve sigortacılık alanlarında, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça düşüktür ve daha çok danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik çalışmalarında yer almaktadırlar.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi: 
İstanbul Teknik Üniversitesi,  Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi “Deniz Teknolojisi  Mühendisliği” bölümünde  verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı için  yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Deniz Elektroniği”, “Deniz Haberleşme”, “Gemi İnşaatı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Deniz Teknolojisi Mühendisliği“ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler; Türkçe, Atatürk  İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  Beden  Eğitimi  ve Yabancı  Dil  gibi  genel kültür derslerinin yanında;
Eğitimin 1.yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi  Mühendisliğine  Giriş, Lineer Cebir,  Statik, Atölye (Tersane), Analitik Geometri,
2.yılında; Matematik, Malzeme, Mukavemet, Kinetik, Deniz Teknolojisine Giriş,Termodinamik, Ekonomi, Dinamik, İleri Mukavemet, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, İhtimaller Hesabı,
3. yılında; Gemi Deniz Yapı Elemanları, Dinamik Yapı Analizi, İmal Usulleri, Gemi Elektriği, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Analiz, Deniz Kirliliği, Gemi  Hidrostatiği, Açık Deniz Yapıları Dizaynı, Gemi ve Deniz Yapı Direnci, Oşinografi, Gemi Makineleri, Dalga Mekaniği,
4.yılında; Gemi Hidrodinamiği, Gemi İnşaatı, Gemi ve Deniz Yapı   
Mukavemeti, Gemi Sevki, Gemi Teorisi, Zemin Mekaniği, Gemi Yardımcı Makineleri,Gemi Laboratuarı, Tersane Organizasyonu, Deniz Yapıları, Proje, Gemi ve Deniz Yapıları, Deniz Dibi Boru Döşeme Teknikleri, Kıyı Yapıları, Deniz Hukuku, Gemi İşletmeciliği olmak üzere temel ve meslek derslerini  alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
- Denizcilik alanında, uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi ve deniz yapıları mühendisleri yabancı dil konusunda, özellikle, İngilizce de yeterli düzeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca, zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik alanındaki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir.
- Gemi adamı olarak çalışmak isteyenler ise, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından açılan kısa süreli kurslara devam ederek gemi makineleri hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve kaptan, çarkçıbaşı olarak gemilerde hizmet vermeye yönelebilirler.
- Açık deniz veya kıyı yapılarından birindeki çalışmalara ağırlık verebilir veya dizayn, proje çizimi ya da kontrol mühendisliği konularında uzmanlaşabilirler,
- Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve  profesör olarak görev yapabilirler.
- Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri ile yönetim kademelerinde yer alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
Özellikle, staj dönemlerini yurtdışında geçiren öğrenciler işletmeler tarafından uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilirler.  
- İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunları  Gemi ve  Deniz Yapıları Mühendisi olarak ilk işe başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum  ve kuruluşlarda çalışmaları halinde asgari ücretin 3-4 katı, özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin 4-5 katı civarında aylık ücret alabilmektedirler. Bu ücrette işletmelerin yapısı  ve hizmet içeriklerine, çalışanların işteki pozisyonlarına göre 1,5-2 kat artış olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here