Genel Sağlık Sigortası 50 soru ve yanıtı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası’yla ilgili merak edilenlere 50
soruda yanıt verdi. 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren GSS ile ilgili hem
vatandaştan hem de kamu kurumlarından yüzlerce soru geldi. Kimler gelir testi
yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, borcu olan sigortadan yararlanmaya devam
edecek mi, emekli olan ama yaşı bekleyenler gelir testi yaptıracak mı, 1 yıl
ücretsiz izin alan memur sağlık sigortasını kullanabilecek mi, yurtdışında olan
Türk vatandaşlarına test zorunluluğu var mı, adres değişikliğini yakınları
yaptırabilecek mi?

İşte SGK tüm bu sorulara tek bir metinde yanıt
verdi. www.sgk.gov.tr adresinde yer alan 50
Soruda Yeşilkart ve Gelir Testi başlığıyla hazırlanan soru ve yanıtlar
şöyle:


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 1
1 Ocak 2012 tarihinden
itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir?GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP
1
Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında temel şartlardan
birisi, Türkiye’de ikamet etmektir.


1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına
geçilmiştir. Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedek subay okulu
öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle
sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, Kuruma devir alınacakları
tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki banka ve
sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar ile bunların bakmakla
yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de kesintisiz olarak bir
yıldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve
üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de
ikamet edenler, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞÇİ, ESNAF VE MEMUR OLANLAR
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI SORU 2
Sosyal güvencesi bulunan işçi (4/a),
esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu sigortalılıklarından dolayı aylık
alanların durumlarında değişiklik olacak mı?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 2
Sigortalılığı
bulunan bu kişiler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık
yardımlarının, daha önce olduğu gibi kanun kapsamında karşılanmasına aynen devam
edilecektir. Yani; işçi, memur veya esnaf olarak çalışan zorunlu sigortalılar ve
emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için herhangi bir
değişiklik bulunmamaktadır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 3
Kanun
kapsamında zorunlu sigortalı olan ve kendi nam ve hesabına çalışanlardan
(4/b’lilerin) 60 günden fazla prim borcu olanlar ne yapacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 3
Bu
durumda olanların borçlarının tamamının ödenmesi veya 6183 sayılı Kanuna göre 36
aya kadar taksitlendirmesi suretiyle ilk taksitin (peşinatın) ödenmesi halinde,
kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden
yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Borcun taksitlendirme işlemi, Kurum
ünitelerince taksitlendirme müracaat ve çok zor durum halini gösteren (Kurum web
sayfasında yer alan) belgelerin verilmesi ve peşinat tutarının ödenmesi ile
yapılabilmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 4
Kendi nam ve
hesabına çalışanlardan (4/b’liler) 60 günden fazla prim borcu olan ancak ödeme
veya taksitlendirmede bulunmayan sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları eş ve
çocukları sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 4
Bu durumda
olanların bakmakla yükümlü olduğu eş ve 18 yaş üstü çocukları Kurumumuza genel
sağlık sigortalısı olmak için Kurumumuza talepte bulunabilirler. Talepte
bulunduktan sonra gelir testi için ikametlerinin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmaları halinde gelir tespiti sonuçlarına göre
prim ödemek suretiyle veya primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle
sağlık hizmetlerinde yararlanabileceklerdir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 5
Kendi
nam ve hesabına çalışanlardan (4/b’ liler) (4/a) kapsamında hizmet akdine tabi
olarak çalışanlarsa sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 5
Kendi
nam ve hesabına çalışanlar(4/b’liler), bir ve birden fazla işverene bağlı olarak
hizmet akdine tabi çalıştığında, Kanunun 53 üncü maddesi gereği (4/b) kapsamında
sigortalılıkları sona ereceğinden, (4/a) kapsamında en az 30 gün prim ödenmek
şartıyla sağlık yardımlarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler
faydalandırılacaktır. Ancak prim borcunun ödeme yükümlülüğü devam edecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI 18 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI SORU 6
18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne
olacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 6
18 yaşın
üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını,
yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar,
ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu
kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır.


1/10/2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından
faydalanan kız çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık
yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı sürece yaş
şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 7
18
yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/
çalışmayan erkek çocukların durumu ne olacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 7
Bu
kişiler, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendine göre re?sen tescil edilecektir. Bu kapsamdakiler,
gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de
prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 8
Bakmakla
yükümlülük durumu sona eren çocukların gelir testinde ana ve babasının gelirleri
mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alınacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 8
Gelir
tespitinde aile olarak aynı hane içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer alan
eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı
olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Buna göre; ana
ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet eden ve yaş koşulları nedeniyle
ana/babanın bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanların gelir testi yapılırken
ana, baba ve çocuğun gelirleri hesaplamada dikkate alınmaktadır.


Ancak nüfus kayıtlarında göre ana ve babasından ayrı ikamet eden bakmakla
yükümlülük durumu sona ermiş olanların gelir testi, ayrı olarak
yapılacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 9
Öğrenim
görmesi nedeniyle ailesi ile aynı hanede yaşamayan 25 yaşından küçük çocuklar,
gelir testi yapılırken dikkate alınacak mıdır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 9
Aynı
hanede yaşamayan ve öğrenimi nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan
çocuklardan öğrenim görmesi nedeniyle 25 yaşını doldurmamış olanlar, gelir
testinde aynı aile içinde değerlendirilecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI SORU 10
Ana ve babasının sosyal güvencesi olmayan
çocuklar ne yapacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 10
Ülkemizde
yaşayan herkes zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı kapsamında tescil
edileceğinden, bu kişilerin 18 yaşın altındaki çocukları da bakmakla yükümlü
oldukları çocuk olarak Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescili olan ana/babası
üzerinden sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır. 18 yaşın altındaki tüm
çocuklara 30 gün prim ödemiş olma ve prim borcu bulunmaması şartları
aranmaksızın sağlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 11
18
yaşını tamamlamadan evlenenler ile bunların çocukları genel sağlık sigortası
kapsamına nasıl alınacaktır?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI CEVAP 11
Türk Medeni Kanununa göre evlenmeyle kişi
ergin olunacağından, 18 yaşından küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan
kişiler de Kanunun (60/g) bendine göre genel sağlık sigortalısı olmak için
Kuruma müracaat edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar da
ikametlerinin bulunduğu vakfa başvurmak suretiyle gelir testi sonucuna göre
işlem yapılacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI YEŞİL KARTLILAR İLE SOSYAL GÜVENCESİ
OLMAYANLAR
VE BUNLARIN GELİR TESTİ İŞLEMLERİ
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI SORU 12
1/1/2012 tarihinden önce 3816 sayılı Kanuna göre
yeşil kartı olanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP
12
1/1/2012 tarihinden önce yeşil kart sahibi olan ve bu
tarihten sonra da vizesi (hak sahipliği) devam edenler, genel sağlık sigortası
kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmaya vize süresi dolana kadar devam
edeceklerdir. Vize süresinin dolduğu tarihten itibaren de en geç bir ay içinde
gelir testi yapılması için ikametlerinin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmaları gerekmektedir. Yapılan gelir testi
sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelirleri asgari
ücretin üçte birinin altında olanlar, yeşil kartlı (Kanunun 60/c-1 alt bendi
kapsamında) gibi primi devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden
faydalandırılacaklardır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU
13
1/1/2012 tarihinden sonra yeşil kart vizeleri dolanların
sağlık yardımlarından yararlanması için ne yapması gerekmektedir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 13
Söz
konusu kişilerin, vize süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde gelir
testi yapılması için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmaları gerekmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 14
Gelir
testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına nasıl
ulaşılabilir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 14
Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adres ve diğer iletişim bilgilerine; Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı?nın “http://www.aile.gov.tr” veya
“http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adreslerinden erişilebilmektedir. Ayrıca
gelir testine müracaat edeceklerin ikametlerinin bulunduğu il veya ilçelerdeki
valilik/kaymakamlıklardan da bilgi alınarak öğrenilebilir. 4 / 11


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 15
Gelir testi
yaptırmak isteyenler müracaat formunu nereden temin edilebilir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 15
Gelir testi
müracaat formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı?nın web adresinden veya
vakıflara bizzat müracaat edilerek temin edilebilir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 16
Her hangi bir
sosyal güvencesi olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat
etmezlerse ne olacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 16
1/1/2012
tarihi itibariyle her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar Kurum tarafından
Kanunun (60/g) bendi kapsamında re?sen tescil edilmişlerdir. Bu kapsamdakilere
Kurum tarafından gelir testi yaptırmaları için “gelir testine müracaat bildirim”
belgesi adreslerine gönderilmiştir. “Gelir testine müracaat bildirim” belgesi
tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametlerinin
bulunduğu vakıflara başvuracaklardır. Ancak bu yazının alınmasını beklemeksizin
de doğrudan gelir testi için ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvurabilirler.
Dolayısı ile 31/1/2012 tarihi, son müracaat tarihi olarak
değerlendirilmeyecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 17
Gelir testi
yaptıranların daha sonra hangi işlemleri yapması gerekmektedir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 17
Gelir testi
yaptıranların gelir testi sonuçları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
tarafından SGK?ya elektronik ortamda gönderileceğinden, bu kişilerin tescil
işlemi için Kuruma ayrıca başvuruda bulunmaları gerekmemektedir. Gelir testi
sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelire göre bu
kişilere, SGK tarafından genel sağlık sigortası statüsünü ve ödemesi gereken
prim miktarını gösteren yazılı bildirim yapılacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 18
Herhangi bir
sosyal güvencesi olmayanlar gelir testi yaptırmaları için sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına hangi sürede başvurmaları gerekmektedir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 18
Herhangi bir
sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma süresi
sona erenler, Kurumun tebligatını beklemeksizin doğrudan sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına başvurabilirler. Ancak bu kişiler Kanunun (60/g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve bu kişilerin gelir testi
yaptırmaları için adreslerine gönderilen “gelir testine müracaat bildirimi”
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerinin bulunduğu yerdeki
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 19
Genel sağlık
sigortasından yararlanma hakkı olmayanlar/sona erenler gelir testi yaptırmak
istememeleri durumunda ne yapmalıdır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 19
Herhangi bir
sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı
sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündeki yazılı beyanı ile Kuruma
başvurması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden % 12 oranında hesaplanacak
tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. (2012 yılı ilk altı ayı
için aylık 213-TL?dir.)


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 20
Gelir testi
sonucu prim ödeme yükümlüsü olanların bakmakla yükümlü olduğu kişileri de prim
ödeyecek mi?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 20
Gelir testi
sonucu aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama geliri asgari ücretin üçte
biri ve üzerinde olanların genel sağlık sigortalısı olarak prim ödeme yükümlüsü
(60/g bendi kapsamında) kendisidir. Bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş,
çocukları, varsa ana ve babası prim ödeme yükümlüsü değildir. Bunların bakmakla
yükümlü olduğu eş, çocukları, ana ve babası, tescil edilen sigortalı üzerinden
sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 21
Gelir testine
başvurulması kişilere hangi hakkı sağlamaktadır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 21
Genel sağlık
sigortası kapsamında tescil edilenlerin gelir testi yaptırmaları sonucunda
ödeyecekleri prim miktarı, kişinin gelir durumuna göre belirlenmektedir. Gelir
testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte
birinden az olması durumunda bu kişiler, primleri devlet tarafından karşılanmak
suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklardır.


Gelir testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelir tutarının asgari
ücretin üçte birinden fazla olması durumunda, tespit edilen gelir düzeyine göre
prim ödeme yükümlüsü olacaktır.


Gelir testinin yaptırılmaması halinde ise tescil edilen kişinin geliri,
asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek asgari ücretin iki katı
üzerinden prim ödemesi gerekecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 22
Gelir testi
işlemi yapılırken neler dikkate alınmaktadır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 22
Gelir testi
yapılırken, genel sağlık sigortalısı ile aynı ikametgâhta yaşayan eş, evli
olmayan çocuklar ile ana ve babanın gelirleri, harcamaları, taşınır ve
taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak belirlenen ailenin
aylık geliri, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünerek aile içinde kişi
başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 23
Gelir testi
sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar prim ödeyecek
midir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 23
Gelir testi
sonucuna göre; aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama tutarının,
brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde sağlık primi devlet
tarafından karşılanmakta olup, kendileri ayrıca prim ödemeyecektir. Gelirleri bu
şekilde tespit edilenler, 1/1/2012 öncesindeki yeşil kartlılarda olduğu gibi
prim ödemeyecekler ve Kanunun (60/c-1) bendi kapsamında sigortalı
sayılacaklardır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 24
Gelir testi
sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden
fazla olanlar ne kadar prim ödeyecektir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 24
1/1/2012 –
30/6/2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alındığında;


– Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari
ücret arasında (295,50 – 886,50-TL) ise aylık 35,46 -TL,


– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı
arasında (886,50 – 1.773-TL) ise aylık 106,38 -TL,


– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla
(1.773-TL?den) ise aylık 212,76 -TL,


1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate
alındığında;


– Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari
ücret arasında (313,50 – 940,50-TL) ise aylık 37,62 -TL,


– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı
arasında (940,50 – 1.881-TL) ise aylık 112,86 -TL, 6 / 11


– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla
(1.881-TL?den) ise aylık 225,72 -TL,


Genel sağlık sigortası primi ödenecektir. Ödenen bu prim karşılığı sigortalı
ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ YAPTIRMAK İSTEMEYENLER
GENEL
SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 25
Gelir testi yaptırmak
istemeyenler ne yapmalıdır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 25
Gelir testi
yaptırmak istemeyenler, Kuruma verecekleri gelir testi yaptırmak istemediklerine
ilişkin yazılı beyan üzerine asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek
genel sağlık yardımlarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler
yararlanabilirler.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 26
“Gelir testi
müracaat bildirim” yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa
müracaat etmeyenlere ne işlem yapılacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 26
“Gelir testi
müracaat bildirim” yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa
müracaat etmeyenlere gelirleri asgari ücretin iki üzerinden prim tahakkuku
yapılarak Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescilli olacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 27
Çalışmayanlar
ve ayrıca gelir testi yaptırmak istemeyenler uzun vadeli sigorta kollarına tabi
prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından nasıl yararlanabilirler?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 27
Hem uzun
vadeli sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm) hem de genel sağlık sigortasından
yararlanmak isteyenler, isteğe bağlı sigortalılık kapsamındaki müracaatlarına
bağlı olarak, müracaat tarihini takip eden günden itibaren tescil edilirler.
İsteğe bağlı sigortalı olunması halinde, en az brüt asgari ücretin % 32?si
oranında (886,50 x 32/100 = 283,68) prim ödeyerek hem emeklilik hem de 30 günlük
prim ödeme şartını yerine getirerek kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin, prim borcunun olmaması kaydıyla sağlık hizmetlerinden yararlanılması
imkânı bulunmaktadır.


ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLANLAR
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI
SORU 28
Özel sağlık sigortası bulunanların genel sağlık sigortası
kapsamına alınması zorunlu mudur?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 28
1/1/2012
tarihinden itibaren genel sağlık sigortası Kanun gereği “zorunlu” olarak
uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de ikamet eden herkes 5510 sayılı Kanunun
belirlediği şartlar içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak durumundadır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI 65 YAŞ VEYA ÖZÜRLÜ AYLIĞI ALANLAR
GENEL
SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 29
2022 sayılı Kanuna göre 1/1/2012
tarihinden önce 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, sağlık yardımlarından nasıl
yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 29
1/1/2012
tarihinden önce 2022 sayılı Kanuna göre; 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar
herhangi bir vize ve gelir testi işlemine tabi olmaksızın aylık aldıkları sürece
kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortasından
Kanunun (60/c-3) bendi kapsamında yararlanacaklardır. 7 / 11


1/1/2012 tarihinden önce de olduğu gibi, 18 yaş altı özürlü aylığı alan
çocukların ana ve babası bu özürlü çocuğu üzerinden bakmakla yükümlü sıfatıyla
sağlık yardımlarından yararlanmayacaktır. Özürlü çocuklar ise aylık aldıkları
sürece sağlık yardımlarından sadece kendileri yararlanacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİCİ KÖY KORUCULARI
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI SORU 30
442 sayılı Kanuna göre geçici köy
koruyucusu olan veya bu Kanuna göre aylık alanlar, 1/1/2012 tarihinden sonra
sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 30
Bu kişiler,
Kanunun (60/c-9) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar, gelir testine ve vize
işlemine tabi olmaksızın geçici köy koruyucusu olarak görevleri devam ettiği
sürece, aylık alanlar ise aylıkları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalısı
sayılacaklardır.


Her ayın primi, takip eden ayın sonuna kadar Kurumun anlaşmalı olduğu (T.C.
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank) bankalara ödenecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI AVUKATLIK STAJI YAPANLAR
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI SORU 31
Avukatlık stajı yapanların durumu ne
olacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 31
Genel sağlık
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan stajyer
avukatlar, genel sağlık sigortası primleri staj süresince Türkiye Barolar
Birliği tarafından karşılanarak sağlık yardımlarından faydalanmaktadır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI BANKA SANDIKLARINA TABİ OLANLAR
GENEL
SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 32
Banka sandıklarına tabi
sigortalı veya emekli olanların sağlık yardımlarından yararlanmak için herhangi
bir işlem yapmaları gerekmekte midir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 32
Söz konusu
kişilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. Kanunun geçici 20 nci
maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları,
sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli
için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, bu sandıklardan aylık veya
gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlülerinin sağlık hizmetleri,
Kurumca devralınıncaya kadar ilgili kuruluşlarca karşılanacağından bu kişiler,
devir işlemlerinden sonra genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAMIŞ ANCAK YAŞ ŞARTINI
BEKLEYENLER
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 33
Yaşlılık
aylığı bağlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını tamamlayıp, yaş
şartının dolmasını bekleyenlerden herhangi bir sigortalılığı bulunmayanlar genel
sağlık sigortasından nasıl yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 33
Söz konusu
kişiler de Kanunun (60/g) bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmış
olup, gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre primleri ya
devlet tarafından ödenecek ya da kendileri aile içinde kişi başına düşen gelir
tutarına göre genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü olacaklardır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI PART TIME ÇALIŞANLAR
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI SORU 34
Part-time çalışan kişilerin genel sağlık
sigortasından yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri
gerekecek mi?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 34
4857 sayılı İş
Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay
içerisinde 30 günden az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası
primlerini 30 güne tamamlamaları, 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunludur. Bu
şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak suretiyle gelir testi sonucuna göre
primlerinin devlet veya kendileri tarafından ödenmesi koşuluyla sağlık
yardımlarından yararlanacaktır.


Ancak bu sürelerini isteğe bağlı olarak (4/a) kapsamında prim ödeyerek
tamamlamaları halinde, eksik günleri için ayrıca genel sağlık sigortası primleri
ödemeyeceklerdir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 35
Part-time
çalışanlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel sağlık
sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 35
Eksik gün
nedeni “puantaj” olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5
inci maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta kolları uygulanan
sigortalılar, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini
30 güne tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar, 4857 sayılı Kanuna tabi
çalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda
çalışanlar için sandıklar Kuruma devredilinceye kadar 30 güne tamamlama
yükümlülüğü aranmaz.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI
GENEL
SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 36
İkamet adresi Türkiye’de olmakla
birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması
gerekmekte midir?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 36
Söz konusu
kişilerin, kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden ikametgâh adresini yurtdışındaki adresi olarak
güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır.
Ancak, bu kişilerin Türkiye’de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler (eş,
çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamında tescil edilecek olup, gelir
testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu
yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 37
Türkiye’de
çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına gidenlerin durumu ne
olacak?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 37
Kanuna göre
(4/a) kapsamında olan kişiler yurt dışında ise ücretsiz izinli olduğu sürelerde
işverenin bildirimi üzerine yurt dışında bulunduğu süre içinde bir takvim yılı
içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımından faydalandırılacaktır. Kanuna
göre memur (4/c) olanlar ise; bir yıllık ücretsiz izinli olduğu sürelerde genel
sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 38
Burs kazanan
eşiyle birlikte ABD’ye veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye
giden, ancak kendisi ev hanımı olarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da
genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 38
Bu kişilerin
ikametgâhlarının, kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi?nden (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi
halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortalısı kapsamında prim
ödemeyecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 39
Çifte vatandaş
olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede
çalışan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 39
Çifte
vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi
bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda;
Türkiye’ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık
yardımlarından faydalandığına ait “formüler” denilen belgeyi, yakınları adına
ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen “formüleri” getirmeleri
gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz ülkede
çalışması ve ikametgâhlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusu
kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI YURTDIŞINA EĞİTİME GİDENLER
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI SORU 40
T.C. vatandaşı olup yurt dışına lisans,
master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne
yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine başvurabilecek mi?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 40
Bu durumdaki
kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgâhlarının
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden yurtdışındaki adres olarak
güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt
dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.
Ancak Türkiye’de bulundukları sürede bakmakla yükümlülük durumları yok ise gelir
testine başvurarak gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası
hükümlerinden yararlanacaklardır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 41
Eğitim için
yurtdışına giden ve sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından
karşılanan vatandaşlar ne yapacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 41
Bu durumdaki
kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgâhlarının
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden yurtdışındaki adres olarak
güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt
dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil
edilmeyeceklerdir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 42
Devlet
tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye’de
sigortası bulunmayanlar ne yapacak?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 42
Bu durumdaki
kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgâhlarının
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden yurtdışındaki adres olarak
güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt
dışında olduğundan GSS kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 43
Yabancı
bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda çalışan gemi adamlarının durumu ne
olacaktır? Türkiye’ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 43
Yabancı
bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları, sosyal güvenlikleri yönüyle ikili
sosyal güvenlik sözleşmelerine göre işlem yapılacaktır. İkili sosyal güvenlik
sözleşmesi yoksa 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olamayacaklardır. Genel
sağlık uygulaması yönüyle Türkiye’ye döndüklerinde genel sağlık sigortası
kapsamına gireceklerdir.


Ancak Türk bayraklı gemilerde çalışan ve uluslararası sularda bulunan gemi
adamları ise 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında zorunlu sigortalı
olmaktadır. Bu kapsamda çalışıp sefer esnasında işe alınanların sigortalılık
işlemleri, sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılması
gerekmektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCILAR
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI SORU 44
Türkiye’de bir yıldan uzun süredir
yaşayan ancak kendi ülkelerinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkı
bulunmayan yabancılar ne yapacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 44
Türkiye’de
kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduran yabancılar, ilgili ülke
kapsamında genel sağlık sigortası uygulaması yönünden sigortalı değilse bu
sürenin dolduğu tarihten itibaren Kanunun (60/d) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılmışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin genel sağlık sigortası
kapsamında tescil işleminin yapılması için kesintisiz bir yıllık ikamet
süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde kendilerine en yakın sosyal
güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.


Gelirleri brüt asgari ücretin iki katı kabul edilerek bu tutar üzerinden
hesaplanacak genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 45
Ülkemizde bir
yıldan fazla süre ile ikamet eden ve kendi ülkesinden sigortalı veya emekli olan
İngiltere vatandaşları, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden nasıl
yararlanacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 45
İngiltere
vatandaşlarının Türkiye’de bir yıldan fazla ikamet etmeleri halinde, kendi
ülkelerinden sigortalı/emekli olmalarına karşın Türkiye’de bulundukları sürede
kendi mevzuatları kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları nedeniyle,
5510 sayılı Kanunun (60/d) bendi kapsamında müracaatlarına bağlı olarak genel
sağlık sigortalısı sayılabileceklerdir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 46
Bir Türk ile
evlenmiş ancak 3 yılını doldurmadığı için T.C. vatandaşı olamamış bir kadın,
Türk eşinin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 46
Kanuna göre bu
kişiler, ikamet izni almaları durumunda genel sağlık sigortasından
faydalanabilecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 47
Türkiye’de
oturma izni almış, sigortası olmayıp özel sağlık sigortası bulunan yabancıların
durumu ne olacak?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 47
Kesintisiz bir
yıllık ikamet süresini dolduran yabancılar, ilgili ülke kapsamında sağlık
hizmetlerinden yararlanması açısından sigorta kapsamında değilse bu sürenin
dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezine genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile başvurabilirler.
Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlara, brüt asgari ücret tutarında idari
para cezası uygulanacaktır. Bu kişilerin özel sağlık sigortası kapsamında
bulunması genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olmalarına engel teşkil
etmemektedir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 48
Türkiye’de bir
yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sigortası bulunmayan
yabancılar gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına
başvuracaklar mı?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 48
Gelir testine
müracaat hakkı, Kanunun (60/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan
Türk vatandaşlarına tanındığından, yabancı uyruklu olup ülkemizde ikamet
edenlerin gelir testine müracaat hakları bulunmamaktadır.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI UYGULAMASI SORU 49
Bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık
yardımı alan kişi, sigortalı olduğunda sağlık yardımlarından yararlanmak için 30
gün beklemek zorunda mıdır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 49
Bakmakla
yükümlü kişi olarak anası/babası/eşi üzerinden sağlık yardımı alan kişi, genel
sağlık sigortalı olması durumunda sağlık yardımlarından faydalanmak için 30 gün
bekleme süresine tabi olmayacak ve işe başladığı gün itibariyle sağlık
yardımlarından yararlanabilecektir.


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI SORU 50
Hem bakmakla
yükümlü statüsünde hem de sigortalı olan birisi sağlık hizmetlerini hangi
kapsamda alacaktır?


GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI CEVAP 50
Kanuna göre
zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda bakmakla yükümlülük
statüsü bulunması halinde, kendi sigortalılığı esas alınarak sağlık
yardımlarından yararlanacaklardır.
Hürriyet / Aysel Alp


İlgili Aramalar : Genel Sağlık Sigortası, Genel Sağlık Sigortası
sorular, Genel Sağlık Sigortası cevaplar, Genel Sağlık Sigortası uygulaması,
Genel Sağlık Sigortası merak edilen sorular, Genel Sağlık Sigortası merak edilen
cevaplar, Genel Sağlık Sigortası 2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here