Gıda teknikeri

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek elemanıdır


GÖREVLER


Hububat ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, çeşitli et ürünlerinin, bitkisel yağların, meyve ve sebzelerin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,
Planlanmış olan üretimin gerçekleştirilmesi için önlemlerin alınıp uygulanmasını sağlar,
Sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddesinden örnekler alır. Laboratuarda değişik analiz yöntemlerini kullanarak analiz yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir. İstatistik bilgiler elde eder,
Hububat, baklagiller, kuru sebze ve meyve, kuru tütün, kakao, çay, un vb. mamullerin ilgili ambar zararlıları ile mücadele yöntemlerini bilir ve uygular,
Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolünü yapar. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder,
Kalitesi bozuk ve sağlığa uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürümüne izin verilmemesini sağlar,
Üretilen gıda maddelerinin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder,
Çalıştığı birimde amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimi sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Her türlü gıda maddesi,
– Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,
– Laboratuar malzemeleri,
– Optik analiz cihazları,
– Duyusal analiz cihazları,
– Kimyasal maddeler,
– İşletmenin olanakları ölçüsünde gerektiğinde bilgisayar,
– Ambar zararlıları ile mücadele araçları ve ilaçları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Gıda kalite ve sağlık kontrolü teknikeri olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
– Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gıda teknikerleri, gıda üreten fabrika ve atölyeler ile laboratuarlarda görev yaparlar. Laboratuar ortamı temizdir, ancak üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. İş genel olarak oturarak yapılır. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar ve veterinerlerle iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuarı,Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler,İçme,kullanma,sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışırlar.
Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitim yerleri meslek yüksek okullarının Gıda Teknolojisi programları bulunan üniversitelerde verilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar “Gıda Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal-1(SAY-1)” puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Gıda Teknolojisi programlarında ön lisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan, 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.


I. ve II. yarıyılda: Matematik, Fizik, Genel Mikrobiyoloji, Genel Kimya, Gıda Kimyası, Gıda İşleme Teknikleri, Gıda Mevzuatı, İşletmelerde Hijyen ve Sanitasyon, İşletme Ekonomisi ve Organizasyonu, Gıda Ürünlerinin Pazarlaması,
III. ve IV. yarıyılda: Yağ- Süt- Et- Meyve Sebze ve Hububat Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Analizleri ve Kontrolü, Yönlendirilmiş Çalışma, İşletmelerde Davranış gibi temel ve mesleki dersler okutulmaktadır. IV. yarıyılın sonunda gıda ile ilgili işletmelerde 6 haftalık endüstriye dayalı öğretim (staj) uygulanmaktadır.
Ayrıca, 1. ve 2. yıllarda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi Genel Kültür dersleri okutulmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
“Gıda Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “ Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Biyokimya” , “Kimya” ve “Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilir. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler.
Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanalabilirler
Eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Gıda sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak görev yapan Meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here