Girişimci kadınlara finans eğitimi

6

Türkiye’de dar gelirli kadınlara mikro kredi uygulamasını başlatan ilk örgüt olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), şimdi de verdiği kredilerle iş hayatına soktuğu kadınlara hazırladığı kitapla ekonomi ve finans eğitimi veriyor.


KEDV ve Citibank işbirliği ile hazırlanan “Kadınlar için Finansal Okur Yazarlık” adlı kitapta, kadınlara makro ekonomi, kriz, enflasyon, büyüme ve hisse senedi gibi ekonomik kavramlar öğretiliyor. Şu anda hazırlık aşamasında olan kitap, basıldıktan sonra KEDV’nin faaliyette olduğu 35 kadın kooperatifinde çalışan girişimci kadınlara ücretsiz olarak dağıtılacak.


Kadın girişimcilere finansal hizmetlerden nasıl yararlanabileceğine dair bilgiler veren kitabın hazırlanmasında görev yapan KEDV Eğitim Koordinatörü Perihan Uluğ, Türkiye’de kadınların çok büyük bir kesiminin her gün televizyonda veya gazetede gördüğü, duyduğu ekonomik kavramları anlamadığını söyledi. “Kadınlarımız piyasanın çok dışındalar. Özellikle yoksul kadınlarımız kredi kartını bile nasıl kullanacağını bilmiyor” diyen Uluğ, hazırladıkları kitap ile aileyi ayakta tutan ve tasarruf yapan kadınların finansal sisteme girişlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.


Kitap dört bölümden oluşuyor


Uluğ, küreselleşen dünyada finansal sistemin dışında kalmanın artık imkansız hale geldiğini, toplumdaki tüm bireylerin üretim, tüketim ve yatırım zinciri içinde bulunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:


“Dar gelirli kadınlar küçük çapta işletmeler açmaya cesaret edebilseler bile işlerini geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak konularında sıkıntılar yaşıyor ve çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Hazırladığımız el kitabı, kadınlara günlük hayatlarına, yoksullukla mücadelelerine ve ekonomik girişimlerine yön vermede ihtiyaç duyacağı temel ekonomi ve finans kavramlarını anlaşılabilir bir dille sunmayı amaçlıyor.”


Kredi kartı kullanımı da öğretiliyor


“Kadınlar için Finansal Okur Yazarlık” adlı el kitabı 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümde girişimci dar gelirli kadınlara ekonomi, kıtlık ve tercih kavramları tanıtılırken, kadının ekonomideki yeri anlatılıyor. İkinci bölümde ise makro ekonomi, uluslararası ticaret, büyüme, kalkınma, işsizlik, enflasyon gibi kavramlar yalın bir dille açıklanıyor. Bütçeleme ve tasarruf konularının işlendiği üçüncü bölümde, tasarruf ve yatırım arasındaki farklar ve değişik ve finansal yatırım araçlarının nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Son bölümde ise, “kredi” ve “kredi veren” kavramları incelenirken, kadınların hangi durumlarda kredi kullanması gerektiği ve kredi türleri hakkında bilgi veriliyor. Bu bölümde ayrıca kredi kartı kullanımı ve kredi kartı borçlarının nasıl dengede tutulabileceğine dair örnekler veriliyor.
(Referans -Aram Ekin Duran)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here