Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversite Açıklandı

Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversite Açıklandı

Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversite Açıklandı : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün’ün açıkladığı “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”ne göre, ilk sırayı Sabancı Üniversitesi aldı. Endeks belirlenirken, öğretim üyesi 50’nin altında olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmediklerini belirten Ergün, bu nedenle çalışmanın, Türkiye’deki 168 üniversitenin 126’sını kapsadığını söyledi.

Endeksin 5 boyuttan oluştuğunu aktaran Ergün, bunların bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme olduğunu ifade etti. Bakan Ergün, daha sonra endekste yer alan üniversitelerin aldığı puan ve sıralamasını şöyle açıkladı:

Girişimci 50 Üniversite Sıralaması

84 puanla Sabancı Üniversitesi,

83 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

70 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,

69 puanla Özyeğin Üniversitesi,

67 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi,

65 puanla Boğaziçi Üniversitesi,

58 puanla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

57 puanla Koç Üniversitesi,

57 puanla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

54 puanla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

49 puanla Hacettepe Üniversitesi,

47 puanla Ege Üniversitesi,

46 puanla Erciyes Üniversitesi,

45 puanla Süleyman Demirel Üniversitesi,

44 puanla Gazi Üniversitesi,

43 puanla Selçuk Üniversitesi,

43 puanla Çankaya Üniversitesi,

43 puanla Bahçeşehir Üniversitesi,

41 puanla Yıldız Teknik Üniversitesi,

41 puanla Çukurova Üniversitesi,

40 puanla Yeditepe Üniversitesi,

39 puanla Akdeniz Üniversitesi,

37 puanla Ankara Üniversitesi,

37 puanla Kocaeli Üniversitesi
37 puanla Uludağ Üniversitesi,

35 puanla Atılım Üniversitesi,

35 puanla Dokuz Eylül Üniversitesi,

33 puanla Gaziantep Üniversitesi,

33 puanla Mersin Üniversitesi
33 puanla Kadir Has Üniversitesi,

32 puanla Karadeniz Teknik Üniversitesi,

31 puanla Işık Üniversitesi,

31 puanla Atatürk Üniversitesi
31 puanla İzmir Ekonomi Üniversitesi,

30 puanla İstanbul Üniversitesi,

30 puanla Düzce Üniversitesi
30 puanla Anadolu Üniversitesi,

29 puanla Sakarya Üniversitesi,

29 puanla Fırat Üniversitesi
29 puanla Pamukkale Üniversitesi,

28 puanla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
28 puanla Niğde Üniversitesi,

27 puanla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,

26 puanla Trakya Üniversitesi,

25 puanla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

24 puanla Okan Üniversitesi
24 puanla Marmara Üniversitesi,

23 puanla Uşak Üniversitesi,

22 puanla Galatasaray Üniversitesi,
22 puanla Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here