Girişimcilik Nedir? Kime Girişimci Denilir?

Girişimci Kimdir
Girişimci Kimdir? Kime girişimci demeliyiz?

“Girişimci kimdir” sorusunun yanıtı, ürün imal etmek ve hizmet üretimi yapmak için üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişi olarak verilebilir. Girişimcilik tanımı ise en basit şekilde kişinin kendi işini kurması olarak yapılabilir. Girişimcilik günümüzün yükselen trendleri arasında yer alır. Girişimciliğin kişinin kendi rotasını kendisinin belirlemesi ve üstün çaba gerektirmesi nedeni ile uzun soluklu bir yarışa da benzetilir.

Girişimci Nedir Özellikleri Nedir?

Günümüzde kendi işinin sahibi olmak pek çok kişinin hayalini süsler. Bunu başarabilmek için kişinin girişimcilik özelliklerine sahip olması gereklidir. Girişimcilik çok eski bir kavram olmakla birlikte, internetin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu kavramın da gelişip evrildiğini söylemek mümkündür.

Girişimcilik özellikleri olarak sahip olunması gereken bazı noktalar vardır. Bir girişimcinin sahip olması gereken özelliklerin başında ileri görüşlülük gelir. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda oluşabilecek trendleri kestirip buna yönelik projeler sunmak başarıyı da beraberinde getirir. Girişimcilik belli konularda risk almayı gerektirdiğinden girişimcinin özgüveni olması önem arz eder. Çok çalışmak verimli çalışmak anlamına gelmez ve bir girişimcinin zaman yönetimi konusunda kendini geliştirmesi gereklidir. Yeterli finansal bilgiye sahip olmak parayı doğru kullanmayı ve yönetim becerisi ile birleşerek karlı bir işletmeye sahip olmayı sağlar. Başarısızlığın doğal bir sonuç olabileceğini kabul etmek de girişimci açısından önem gösterir.

Girişimciliğin ilk zamanlarının pek çok zorluk içeren bir süreç olduğu bilinir. Hesap edilmiş riskler almak bu noktada büyük önem taşır. Aşırı odaklanma yoğun strese yol açabilmekte, ancak zamanla edindiği tecrübeler sayesinde girişimci ticari hayatta daha kolay ilerleyebilir. İşletmeyi kuran girişimci pek çok sorumluluk yüklenmekte bu nedenle müşterilerinin karşısına sürekli geliştirdiği ürün ve hizmetler ile çıkmak zorunda kalır. Girişimcinin kurduğu işletmeye yönelik motivasyonunun yüksek olması, ekibini de pozitif etkileyecek unsurlar arasında yer alır.

Girişimcilik nedir ve türleri nelerdir diye sorulduğunda karşımıza pek çok farklı kavram çıkar. Girişimcilik günümüzde pek çok alt dala ayrılır.

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik türleri arasında yer alan sosyal girişimcilik, toplumsal sorunları çözümlemek için ortam yaratılması ve kitlesel algı oluşturulması olarak tanımlanabilir. Sosyal girişimcilerin toplumsal konulara daha duyarlı olması, toplumsal eylemlerde yer almış olması ve bazı konularda toplumdan soyutlanmış olabilmesi gerekir. Öncelikli amaç toplumsal bir soruna çözüm bulmaya çalışmaktır ve kar sağlamak ikinci planda yer alır. “Otsimo” sosyal girişimcilik örneklerinden biri olarak verilebilir. Otizmli bireylerin eğitim süreçlerinin tamamlanması için tablet üzerinden yürütülen bu program, çocukların eğitim süreçlerinin evde de aksamadan yürütülmesini hedefler.

Bağımsız Girişimcilik Nedir?

Bağımsız girişimcilik girişimcilerin önlerine çıkan fırsatları fark etmesi, doğru analiz ederek pazarlanması mümkün, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratmaları şeklinde tanımlanabilir. Bağımsız girişimcilik için işin; işverenin ya da başka bir yöneticinin gözetiminde değil, bağımsız olarak sürdürülmesi gerekir. Bağımsız girişimciler de kar elde etme amacı gütmekte, finansal riskler almakta ve sermayesini kaybetme riski taşımaktadır. Bağımsız girişimcilik düşük sermaye ile yatırım yapabilmeyi mümkün kılar. Bağımsız girişimci olarak yatırımcıların, girişimcilik özellikleri konusunda kendilerini geliştirmesi, yoğun rekabet yaşanan iş dünyasında teknolojinin getirdiği dinamizmle mücadele ederek rakipleri arasında sıyrılmasını sağlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here