Gişkad Yeşil Girişimcilik Projesi

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Cavidan Demirağ, yeşil
girişimcilik ve çevre dostu mesleklerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen
‘Yeşil Girişimcilik’ projesinin onaylandığını bildirdi.


GİŞKAD dernek binasında yaptığı toplantıyla, Avrupa Birliği (AB) eğitim
projelerinden ‘Hayat Boyu Öğrenme Programı’ Leonardo Da Vinci Ortaklık Projeleri
kapsamında, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sundukları
‘Yeşil Girişimcilik’ projesinin onaylandığını açıklayan Demirağ, İngiltere’nin
koordinatörlüğünde gerçekleşecek projenin Türkiye ayağını GİŞKAD’ın
oluşturduğunu ifade etti.


Projeyle ilgili bilgiler veren Demirağ, “Yeşil Girişimcilik projesinin
ortakları Estonya, Portekiz, İngiltere ve Türkiye’dir. Projenin Türkiye ayağını
da GİŞKAD olarak biz oluşturuyoruz. Bu proje çok büyük öneme sahip. Gelecekte
hepimizin ‘Yeşil Girişimcilik’ konusunda bilinç oluşturmamız gereken bir
dönemde, Türkiye ilk defa böyle bir projeyi kazandı. ‘Yeşil Girişimcilik’
projesi, hızla değişen dünyamızda değişen iklim koşullarıyla da paralel olarak
enerjiden tarıma, turizme kadar birçok alanda kendi işini kurmak isteyen
insanlar için bir fırsat olacaktır. Proje kapsamında, yenilikçi öğrenme
yaklaşımları yardımlarıyla potansiyel girişimci adayların, özellikle de genç
insanlar veya iş piyasasında yer edinmek isteyen kadınlar, gençler ve
dezavantajlı grupların ‘Yeşil Girişimcilik’ konularında farkındalığı
arttırılacak, yerel ve uluslararası işbirliğini kuvvetlendirici çalışmalar
yapılarak bu amaca yönelik uluslararası çalışma ziyaretleri
gerçekleştirilecektir” diye konuştu.


Söz konusu ziyaretlerin ilkini Eylül ayı içerisinde Estonya’da
gerçekleştireceklerini bildiren Demirağ şöyle devam etti:
“Bu ziyaretin
sonrasında oluşturduğumuz iş planı çerçevesinde, Türkiye’de ve diğer partner iki
ülkeyi de ziyaret edeceğiz. 2 yıl sürecek projede çevreci girişimcilik eğitimi
ihtiyaç analizi yapılacak, eğitim gerçekleştirilecek, web sitesi hazırlanacak, 4
elektronik haber gazetesi çıkacak, proje yaygınlaştırma konferansları yapılacak
ve proje final raporu hazırlanacak. Final raporu ile de bütün çalışmaların özeti
olarak yeşil girişimcilik bilincini yaygınlaştırmak amaçlı bir yazılı katalog
çıkacak. Bu katalog gençlerin de öğrenebileceği bir kitapçık olacak.”


Türkiye’de ‘Yeşil Girişimcilik’ uygulamalarının var olduğuna işaret eden
Demirağ, mesleklerin bu konuda çok sınırlı olduğuna vurgu yaparak, “Koordinatör
ülke olan İngiltere bu konuda çok ileri bilinç ve çalışma içerisinde. Onların
örneklemelerini bizler paylaşacak ve yaygınlaştıracağız. İki yıl sürecek
bilinçlendirme ve ‘Hayat Boyu Öğrenme Programı’ çerçevesinde böyle bir projeyi
kazanmış bulunuyoruz. Öncelikli olarak dezavantajlı gruplar, kadınlar çok önemli
bizim için. Dezavantajlı dediğimiz grupların gelecekte kendi işlerini kurmaları
konusunda doğru bilinçlenme ve hem çevreye duyarlı hem de sağlıklı ürünler
üretme, pazarlama, uluslararası iş yapma konusunda yeni bir alan açmış olacağız.
Bu projeyi önemsiyoruz. Türkiye ayağı olmaktan mutluyuz” diye konuştu.


Mersin’de göçle gelmiş yoğun bir nüfus olduğunu anımsatan Demirağ şunları
söyledi:
“Bu nüfusun içerisinde iş kurmak isteyen gençler, kadınlar ve
engellilerimiz var. Bu konuda bir bilinç oluşturulacak. Dezavantajlı dediğimiz,
iş kurmak isteyen ama kurabilecek durumda olmayanlara da bir ışık olacak. Ayrıca
yeni iş fikirleri de çıkacaktır. Öncelikle iş fikri önemli. Projeyi hazırlarken
gençlere, kadınlara, engellilere ve ağırlıklı olarak da göçle gelen nüfusun
getirdiği sosyal sorunlar ile işsizlik anlatıldı. Birçok kurum da ‘Yeşil
Girişimcilik’ konusunda projeler hazırladı. Önemli olan projeyi iyi
anlatabilmekti.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here