Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile  ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Giyim / hazır giyim / moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
-Â İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları,  CD vb.),
- Giyim bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; ütü ve ütü masası, manken (model), biçki makasları, riga, cetvel, T cetveli, mezure, dikiş iğnesi, toplu iğne, iplik, makas, biçki sabunu, teğel ipliği, konfeksiyon makası, gibi alet, makine ve malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, dikiş makineleri ve eğitim setleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeninin hem alanıyla ilgili, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırtedebilen,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü olup, toz, lif ve elyaf parçaları bulunur.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk eğitim merkezleri vb.) giyim, hazır giyim, deri hazır giyim, moda tasarımı, konfeksiyon, Çocuk Giysi  Tasarımı, Kadın Giysi Tasarımı, Erkek Giysi yasarımı,  Kalıp Üretimi,  Kesim,  Kalite Kontrol , Yuvarlak Örme,  Dokuma  Yüzey  Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon,  Ev tekstil konfeksiyon, Çorap  örme Konfeksiyon  hazır giyim , Stilistlik, Bilgisayarda giysi tasarımı,  Giyim Aksesuarları, gibi dersler verirler.
- Tekstil sanayi ve hazır giyim sanayinin gelişmesi bu meslek elemanları için yeni iş sahalarını beraberinde getirmektedir. Meslek elemanları yüksek ücretle bu alanlara doğru yönelmekte ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hazır Giyim Öğretmenliği ve Giyim Öğretmenliği” lisans  programları için  yeterli “Sözel-1(SÖZ-1)” puan, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” için ise yeterli “Eşit Ağırlık -1(EA-1) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin “Deri Konfeksiyon”, “Deri – Hazır Giyim”, “Erkek Terziliği”, “Giyim”, “Giyim Teknolojisi”, “Giyim Üretim Teknolojisi”, “Hazır Giyim”, “Kadın Terziliği”, “Konfeksiyon”, “Tekstil Konfeksiyon”, “Moda Tasarımı”, “Moda (Giysi) Tasarım”, “Terzilik” “Örme Hazır Giyim”, “Trikotaj” , “Triko Konfeksiyon” bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Deri Konfeksiyon”, “Hazır Giyim”, “Konfeksiyon (Hazır Giyim)”, “Kostüm Tasarımı”, “Moda- Konfeksiyon” ve “Moda Tasarımı” , “Moda ve Tekstil Tasarımı”, “Örme”, “Tekstil”, “Tekstil Baskı”, “Tekstil Dokuma”, “Tekstil İpekçilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programına  dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Kendi işyerini açabilirler.
Özel sektörde  modelistlik, stilistlik alanlarında çalışabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
- Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak, maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
- Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-     İlgili Eğitim Kurumları,
-     Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
-     Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
-     Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
-  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-  Bünyesinde Meslek Bilgi  Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here