Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı

Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı kadın, erkek ve çocuk, iç ve dış giysileri ve aksesuarlarını müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.


GÖREVLER


- Satılacak ürünleri cins, kalite, beden, renk ve fiyatlarına göre sınıflandırır,
- Satışa sunulacak ürünleri teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar, etiketler, satış yerine göre tasnif eder,
- Vitrin düzenlenmesine yardımcı olur,
- Ürün stoklarını kontrol ederek ihtiyaca göre depodan ürün takviyesi yapar,
- Satılan ürünün satış fişini düzenler,dökümünü yapar, çıkışları izler,
- Müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışarak onu satın almaya teşvik  eder,
- Müşteriyi ürünün firması, kalitesi ve kullanımı açısından               bilgilendirir,
- Müşterinin ürün seçmesine ve seçtiği ürünü denemesine yardımcı olur,
- Satılmayan ürünleri askılarına asar ya da raflara kaldırır,
- Müşterinin isteğini içeren siparişleri işletme yetkililerine bildirir,
- Giyim ve giyim aksesuarları ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip eder,
- Müşteri problemlerinin çözümüne yardımcı olur.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı sattığı malzemeye  göre değişik nesnelerle çalışır. Bunun yanısıra mesleğini icra ederken;
- Satacağı ürünlerin çeşitleri,
- Satış fişi, yazar kasa, fatura,
- Giysi ve aksesuar tanıtım katalogları,
- Hesap makinesi,
- Bilgisayar (Ürün çıkış-girişleri vb.),
- Yıkama ve kullanma talimatlarını kullanaır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken ve güleryüzlü,
- İkna yeteneği olan,
- Konuşması düzgün ve anlaşılır,
- Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen,
- Teknolojik gelişmelere açık olan,
- Grup (ekip) çalışmasına yatkın,
- Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
- Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
- Giyim ve giyim aksesuarları kadın-erkek ve çocuk giyimi olarak bölümlere ayrıldıktan sonra bunlarda kendi aralarında iç giyim ve dış giyim (erkek iç giyimi, kadın dış giyimi ve aksesuarları) olarak gruplara ayrılırlar. Bu nedenle satılan ürünün türüne göre çalışma ortamları düzenlenir.
- Özel günlere ve mevsimlere görede çalışmaları yoğunluk arzedebilir. (Örn.: Bayramlarda gece çalışmaları)
- Meslek sürekli ayakta icra edildiğinden varis, bel rahatsızlığı, gibi meslek hastalıklarını yaşayabilirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Giyim, insanlığın var oluşundan bu yana temel gereksinimler arasında yer alır. Sözcük anlamı “giyilecek şey, elbise, kıyafet olan giyimi, vücudu, doğanın etkilerinden koruyan, uygarlığın ilerlemesi ile değişiklik gösteren, insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür” diye açıklayabiliriz.
- Modanın değişmesiyle birlikte giyim endüstrisi her mevsim piyasaya yeni ürünler sunmaktadır. Modanın çok fazla biçim değiştirdiği günümüzde değişen her moda akımı yeni giysiler ve yeni aksesuarlar oluşmasına neden olur.
- Bu ürünlerin giyim sektöründe yer edinebilmesi, gerek ürün ve aksesuarların kalitesine, gerekse bu konuda ürünü uygun şekilde sunan ve satabilen bilgili satış elemanına bağlıdır.
- Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlarının orta ve büyük ticarethanelerde çalışma olanakları vardır. Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak satış elemanları kendi aralarında branşlaşmışlardır. (Örn. Kadın iç giyim satış elemanı gibi )
- Kendi işyerini kurabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Satış Elemanlığı” alanı “Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı” dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, uygulanan eğitimde öğrencilere; Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Meslek Bilgisi, Muhasebe, Bilgi İşlem, İş Bilgisi, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri ve Satış Belgesi dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra  “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması  zorunludur.
- İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince yaşa uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alınır.
- Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.
- Eğitim görülen işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar.
- Mesleki eğitimini tamamlayan  ve satış elemanı olarak göreve başlayan elemanlara işyerinin ücret politikalarına paralel olarak değişik sistemlerde ücret ödenmektedir. (Örn. Yüzde usulü, prim v.b. )
-Â İşe ilk girişte genellikle asgari ücret uygulanmakta olup gösterilen performansa ve işletmenin büyüklüğüne göre ücret artışları yapılabilmektedir.
- Ayrıca işyerinin durumuna göre kazanç sayılabilecek yemek, servis, özel günler hediyeleri gibi olanaklardan da faydalanabilirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-    Mesleki Eğitim Merkezleri,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here