Grafik tasarımcısı

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal ölçütler içinde tasarlayan kişidir.


GÖREVLER


- Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,
- İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,
- Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,
- Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,
- Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır. Örneğin; bir broşürün tasarımını yaparken; bilgisayarda uygulayarak veya teknisyene uygulatarak film aşamasına gelmesini sağlar, film aşamasında tasarımın aslına uygunluğunu denetler, prova baskısı ile sonuca yakın örneği inceler, baskı aşamasında matbaayı, malzemeyi (kağıt vb.) denetleyerek doğru sonucu almayı sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları,
– Scanner-resim tarayıcı, printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar.
– Her türlü kağıt ve benzeri malzeme,
– Her türlü resim malzemesi,
– Baskı alet ve araçları,
– Fotokopi ve diğer büro aletleri,
– Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin;
– Biçim ve mekan ilişkisini görebilen,
– Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
– Hayal gücü zengin, yaratıcı,
– Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
– Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
– Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.
Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olacağı düşünülmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Grafik tasarımcısı, büroda; bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, çoğu zaman bilgisayar karşısında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır.
- Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.)
- Yayıncılık sektörü: Gazete veya dergilerde; sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar.
- Film sektörü: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmenliği veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır.
- Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır.
- “Grafik” lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik öğretmeni olarak çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
- Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Engelliler Entegre Y. O. “Grafik Sanatları”, Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik”,”Grafik Tasarımı”, Güzel Sanatlar  Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “Grafik Tasarım””Grafik Tasarımı”,  Sanat ve Tasarım Fakültesi “Grafik”,  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi “Grafik Tasarımı” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Özel Yetenek Sınavına kayılmak için gerekli baraj puan almak,
- Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir,
- Grafik Tasarımı ön lisans programına girmek için ise Öğrenci Seçme Sınavında Yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir.
Meslek liselerinin “Grafik / Grafik Sanatlar” ile “Tasarım ve Teknolojisi” bölümlerinden mezun olanlar, “Grafik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
“Bilgisayar Destekli Yayıncılık” “Fotoğrafçılık”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Grafik”, “Grafik Tasarımı”, “İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı”, “Masaüstü Yayıncılık”, “Matbaacılık”, “Matbaacılık ve Baskı Teknikleri”, “Serigrafi”, “Tasarım ve Basım-Yayımcılık”Â  ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Grafik”, “Grafik Sanatları”, “Grafik Tasarım”, “Grafik Tasarımı”Â  lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarında eğitim liseden sonra 4 yıl, meslek yüksekokullarında 2 yıldır. 
Eğitim süresince öğrencilere;
Temel Sanat Eğitimi, Desen, Yazı Tipografi, Modelaj, Fotoğraf, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Reklam Analizi, Bilgisayar Grafiği, Çağdaş Sanat, TV-Video Grafiği, Grafik Atölyesi, Özgün Baskı-Resim, Estetik ve Sanat Felsefesi, Teknik Resim-Persfektif, Sanat Sosyolojisi, Sanat Yazıları, Semiatik, Sanat Eserlerini İnceleme, gibi dersler okutulmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
- Çalıştıkları kurumlarda önce grafik tasarımcısı veya sanat yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarlar. Yaratıcılıkları, mesleki başarıları ve deneyimleri doğrultusunda; sanat yönetmeni, daha sonra da sanat yönetmenleri ve metin yazarlarından oluşan yaratıcı grubun başında yaratıcı yönetici (Creative Direktör) olabilirler. Bu ilerleme ve başarı kişinin meslekte iyi bir ücret almasına olumlu katkılar sağlar.
- Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak  akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
- Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, ücretlerde etkili olur. Tasarımcı veya sanat yönetmeni (Art Direktör) yardımcısı olarak işe başlandığında asgari ücretin 1-2 katı, sanat yönetmeni olarak işe başlandığında asgari ücretin 3-4 katı arası ücret alınır. İşteki deneyim ücret değerlendirmesinde etkili olur. Serbest çalışmayı seçen grafik tasarımcıları, Grafikerler Meslek Kuruluşu’nca yılda iki kez belirlenen fiyat listesine göre çalışırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-    İlgili eğitim kurumları,
-  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-  Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here