Grafik teknisyeni

Kitapların, dergilerin, gazetelerin veya ambalaj, katalog, afiş, broşür gibi endüstriyel ürünlerin  resim, amblem, desen vb. şekillerini grafik tasarımcısının direktifleri doğrultusunda uygulayan kişidir.


GÖREVLER


- Teknolojik ilerleme ve değişimleri göz önünde tutarak modern biçim, renk, kompozisyon vb. konulardaki bilgilerini tasarımlarına aktarır,
- Aldığı bilgiler ve istekler doğrultusunda oluşturduğu tasarımları müşteri ile görüşür ve müşterinin beğenisine ve onayına sunar,
- Çalışmasında kullanacağı filmlerin montajını yapar, yaptığı iş gazete ve/veya dergiye basılacaksa sayfa montajını hazırlar,
- Tasarlanan grafiksel çalışmada stüdyoda veya herhangi bir mekanda fotoğraf çekimi yapar,
- Baskı aşamasını, montaj, renk ayırımı, kalıp vb. işleri takip eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar
- Özellikle masa üstü yayıncılık gibi bilgisayar programları,
- Rapido takımları, cetvel, değişik türde kağıtlar, boyalar vb.büro malzemeleri,
- Baskı alet ve araçları,
- Fotokopi ve diğer büro aletleri,
- Yazı katalogları,
- Kitaplar, dergiler vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Grafik teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
- Hayal gücü zengin, yaratıcı, genel kültürü olan,
- Tasarımlarını çizgilerle ifade edebilen,
- Planlama ve koordine etme yeteneği olan, konusunda bilgi verebilen,
- Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Grafik teknisyeni, büroda, kapalı bir mekanda genellikle çizim masası ve bilgisayarlarla sakin bir ortamda çalışır. Müşteri görüşmeleri, stüdyoda fotoğraf çekimi hareketli bir çalışma temposunu gerektirir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde Grafik isimli bölümlerde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Fotoğraf ve Grafik alanı altında Grafik dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır.Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını  belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.  Öğrenciler, genel kültür derslerinin yanında insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, girişimcilik, bilgisayar, ilk yardım, temel sanat eğitimi, desen, teknik resim, bilgisayarlı grafik, grafik uygulama teknikleri, grafik tasarım uygulama, grafik atölyesi, temel fotoğrafçılık bilgisi gibi meslek dersleri alırlar. Ayrıca öğrenciler eğitim sırasında staj da yapmaktadırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Toplumumuzun sanayi toplumuna geçiş aşamasında olmasından dolayı bir çok ürün kendi ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bu malların gerek iç ve gerekse dış piyasada pazar bulması iyi bir reklam, ambalaj sorununu beraberinde getirmektedir. Bütün bunlar görsel iletişimin birer parçasıdır, görsel iletişimi sağlayan kişilerden biri ise grafik teknisyenidir.
- Grafik işletmelerinde grafik teknisyenleri, grafik konusunda ara eleman (meslek lisesi mezunlarının ilk işe başlama durumu) olarak çalışabilirler. Aynı zamanda reklam ajansları ve matbaalarda görev yapabilirler. Grafik Teknisyenleri Matbaaların özellikle; Tasarım, İllüstrasyon, Fotoğraf,. Film, Tanıtım, Ambalaj, Endüstri ve yayın grafiği bölümlerinde çalışırlar.
Diğer çalışma alanı ise yayıncılıktır. (Gazete-Yayınevi vb.) Grafikerlerin kendi işlerini kurması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.


BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek lisesi eğitiminde öğrenciler üçüncü sınıfta haftada 2 gün okulda 3 gün işletmelerde beceri eğitimi yaparlar. Bu eğitim sırasında öğrenciler asgari ücretin % 30’ndan az olmamak koşuluyla ücret alırlar ve sigortalanırlar.Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.Bütün öğrenci haklarından yararlanır.Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.Grafik teknisyeni olarak özel bir işyerinde işe başlayan bir kişi asgari ücretten işe başlayabileceği gibi bu ücret daha da fazla olabilir. Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü ücret artışına etki eden faktörlerdir.


MESLEKTE İLERLEME
- Teknisyen olarak işe başlayan eleman başarı durumuna göre yükselebilir. Ancak işyerlerinde yükselme imkanı sınırlıdır. Konusu ile ilgili tecrübesi kişinin iş bulma imkanına ve iyi bir ücret almasına olumlu katkılar sağlar.
- Meslek liselerinin Grafik ve Fotoğraf alanı “Grafik” dalından mezun olanlar  istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik, Grafik Tasarımı, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Cam Seramik, Çini İşlemeciliği,  Seramik, Endüstriyel Seramik, Mimari Dekoratif Sanatlar, Halıcılık ve Desinatörlüğü önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Matbaa Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programlarından birini tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here