Haberleşme cihazları bakım ve onarımcısı

Telefon, diyafon ve faks gibi haberleşme cihazlarının tesisatını kuran, montajını, bakım-onarımını yapan kişidir.

GÖREVLER


– Dahili telefon tesisatı çeker, her türlü eklerini yapar,
– Dağıtım ve her türlü ek kutusu montajı yapar,
– Telefon bağlantı kutusu ve prizi yerleştirir,
– Standart (kablolu ve telsiz) telefonların tesisat ile bağlantısını yapar,
– Telefon arızalarını tespit eder, onarır,
– Dahili diyafon ve interkom tesisatı kurar, montaj, bakım ve onarımını yapar,
– Faks cihazı montajı ve bakım onarımını yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Haberleşme tesisat iletkenleri,
– Tesisat boru ve kablo kanalları,
– Dağıtım kutusu ve diğer terminal ekipmanları,
– Multimetre,
– Havya,
– El matkabı (breyiz),
– El takımları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri ve şekil ilişkilerini algılayabilen,
– El ve parmak becerisine, keskin görme yeteneğine sahip,
– Oturarak çalışmayı seven kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle kapalı alanlardır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu mesleğe çırak olarak başlayanlar; haberleşme cihazları bakım ve onarımı ile ilgilenen işyerlerinde çıraklık kapsamına göre iş bularak çalışma alanı yaratabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı “Haberleşme Sistemleri” dalında verilmektedir.
Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak.
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.
Pratik eğitim işletmelerde gerçekleştirilmekte olup, haftanın bir günü teorik eğitim mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
Eğitim süresince öğrencilere; Türkçe, Meslek Matematiği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler gibi genel bilgi dersleri yanında; Elektronik, Elektronik Bilgisi, Mesleki ve Teknik Resim, Dijital Elektronik, Radyo Tekniği, Haberleşme Tekniği, Endüstriyel Elektronik ve Mikro İşlemci gibi meslek dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim esnasında işletmelerde meslek eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir.
Çıraklık eğitimi boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe ödenmektedir.
Eğitim sonrasında ise asgari ücret düzeyine göre ücret alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Meslek Elemanları
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here