Hacı Sayid franchising veriyor.

HACI SAYİD 1968 yılından bu yana Türkiye’de ilk kez klasik baklavacılık tanımının dışına çıkarak baklava, pasta ve kafeteryanın bir arada bulunduğu mağaza konseptini geliştirerek bir ilke imza atmıştır. Son yıllarda gördüğü ilgi ile kendine komple işletmecilik özelliği edinen ve bu doğrultuda sağlam bir alt yapı oluşturan HACI SAYİD, artık “franchising” sistemi ile işletilmek üzere işletmecilere kapılarını açmıştır.

Franchise adaylarımızda aradığımız özellikler
Asgari lise mezunu olması gereken işletmeci adaylarımızda aradığımız temel özellikler girişimci bir ruh, başarma hırsı ve tercihen geçmişinde başarılı iş tecrübelerine sahip olmaktır.

Franchise verme şartları
Franchise olarak açılacak işletmenin yerinin uygun olup olmadığı bizzat HACI SAYİD tarafından değerlendirilmektedir. Uygun olan yerin mimari projesi HACI SAYİD tarafından hazırlanır. Tüm inşaat, dekorasyon, tesisat ve ekipman işleri HACI SAYİD standartlarına uygun olarak HACI SAYİD nezaretinde gerçekleştirilir. Seçilen işletmeci adayı HACI SAYİD tarafından verilen eğitim programına katılır.

Aranan işyeri özellikleri
İşyeri mekânı olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu, mağaza konseptimizin işletmeciliğine uygun ana arterler, şehir merkezleri, alış-veriş merkezleri, süpermarketler, sinema, dershane ve okulların yoğun olduğu bölgeler vb. gibi yerlerdir. Seçilecek mekanların en az iki katlı ve önünde bahçesi olan yerler olması ve mutlaka depo sistemi kurulabilecek geniş iç mekana sahip olması gerekmektedir.

Sunulan destek ve servisler
HACI SAYİD, mağazalarının hazır hale getirip açılmasından itibaren, franchise işletmesine ve işletmecisine yoğun olarak verdiği yardım ve destekleri şöyle sıralayabiliriz:
Operasyon
Personel eğitimi
İnsan kaynakları
Mali işler
Reklam ve pazarlama
Satın alma
Kalite kontrol
AR-GE
Lojistik
Teknik destek
Ortak reklam
Merkezi veri işleme
PR
Merkezi satın alma
Saha eğitimi
Bölgesel toplantılar
Danışma ve yardım
Kurumsal kimlik eğitimi

Başvuru için www.hacisayid.com ‘u ziyaret ediniz.

Franchising; Kelime olarak bize yabancı olan “franchising”, tüm dünyada yerel dillere çevrilmeden olduğu gibi kullanılmaktadır. Sözlük anlamı ile franchising; “konsepti belli noktaya gelmiş, kendini kanıtlamış kuruluşların, ürettikleri mal ve hizmetleri deneyim ve bilgi birikimlerini bir sözleşme karşılığında bağımsız müteşebbislere aktararak hedef tüketicilerine ulaştıkları işletmecilik modeli”dir. Üründen temsil ve sunuma, görsel kimlikten fiyata kadar hemen her şeyin tek bir kurumsal kimlik çatısı altında toplanmasıdır.

Temel olarak franchising, franchise verenin sahip olduğu başarılı ve çekici bir işin veya sistemin, franchise alanın girişimcilik ruhu ile birleşerek sinerji yarattığı bir yöntemdir.

Sistemin franchising alan açısından avantajları nelerdir?
Kendi işinizi kurarken kaybedeceğiniz zaman ve enerji franchise sistemiyle minimuma indirilmektedir. Sistem, yılların tecrübesiyle oluşan bilgi birikimi ve deneyimi bunun ekonomik karşılığının bir kısmını ödeyerek bire-bir uygulama esasına dayanmaktadır. Sistem sayesinde yılların birikimi ve deneyimi, girişimcilere verilen eğitimlerle kısa zamanda aktarılmaktadır. Sistem, daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmasını mümkün kılmaktadır.

Sistemin franchise alan için en bariz avantajları şunlardır:
Yatırım riskini sıfırlama, Yönetim riskini sıfırlama, Rekabetçi olma imkânı, Marka bilinirliği, Ürün standardizasyonu
Aynı zamanda iş dünyasına yeni adım atan bir girişimcinin finansal olarak istihdam edemeyeceği profesyonellerle beraber çalışabilme şansı doğmaktadır. Girişimci, önemli ölçüde para harcayarak oluşturabileceği müşteri potansiyeline franchising sistemi sayesinde, işini kurar- kurmaz sahip olmaktadır. Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkânından yararlanabilme şansı doğmaktadır. Marka, tüketici tarafından kabul gördüğü ve bilindiği için, girişimci rahatlıkla ürünü satabilmektedir. Markanın ulusal veya uluslararası standardı ve kalitesi de işletmeye transfer edilmektedir.

Girişimci, hazır bir sisteme sahip olarak işe başladığı için reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlamaktadır. Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden, mali ve hukuk danışmanlarından yararlanmaktadır. Ayrıca francise verenin sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarından yararlanmakta, mali, ticari ve personel konularında aldığı desteklerle başarı şansı artmaktadır.

Bütün bu destekler girişimcinin hemen tüm zamanını ve enerjisini satış ve pazarlama üstüne yoğunlaştırmasına imkan sağlamakta bu da başarıyı getirmektedir. Yine sistem sayesinde girişimciler kendisi gibi aynı işi benimseyen ve işletmelerini kuran diğer franchise işletmecileri ile bir araya gelip fikirlerini paylaşabilmekte ve dünyadaki son gelişmeleri takip ederek vizyonunu ayarlayabilmektedir.

Sistem sayesinde franchise veren ve alanlar ortak hareket ederek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunlarını da minimize edebilmektedir. İşletmenin kuruluş aşamasında; kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması, leasing v.b. kaynaklardan finansal destek sağlanması, işletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonlarının doğru bir şekilde uygulanması sistem sayesinde mümkün olmaktadır.

Genel Bayilik Başvuru Formu :

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here