Haddeci (Demirden gayri metaller)

Son şekli verilmiş demire çubuk, köşebent, levha, ray gibi şekilleri verme işlemine haddeleme, bu işi yapan kişiye de haddeci denir.


GÖREVLER


– Hadde tezgahını çalışmaya hazırlar ve ayarını yapar,
– Metalleri fırın boyutlarına göre ayarlayarak keser ve tavlanmak üzere fırına sürer,
– Tavlanmış kütükleri (metalleri) hadde hazırlama grubuna ileterek oval hale getirtir,
– Oval hale gelen metalleri başka bir grupta yuvarlak, kare veya köşebent haline getirerek uzunluklarını tekrar ayarlar ve keser,
– Metalleri soğutma platformuna getirtir ve soğutmaya alır,
– Malzemelerin deformasyona uğramaması için tekniğe uygun tarzda istifler,
– Soğutulan metalleri standart boylarda keser,
– Haddeleme tesislerinin periyodik bakım, onarım ve temizliğini sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Tav fırınları,
– Hadde tezgahı,
– Doğrultma tezgahı,
– Hadde merdaneleri,
– Boyut ve sıcaklık ölçü aletleri,
– Ölçü ve kontrol aletleri,
– Oksi-propan takımı,
– Boy kesme makasları,
– Soğutma tezgahları,
– Kangal sarıcılar,
– Kütük iletici,
– Kütük itici,
– Süngül,
– Yolluklar/armatür.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Bedenen güçlü, dayanıklı, ayakları ve kolları sağlam,
– Ellerini ustalıkla kullanabilme,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Uyarıcılara hemen tepki verebilen,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli ve tedbirli kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Haddeciler, fabrika ve atölyelerde çalışırlar.
İş kapalı, ani ısı değişiminin olduğu (sıcak-soğuk), demir tozları duman, basınçlı hava ve ağırlıklı olarak aşırı sıcak ve nemin olduğu bir ortamda ayakta yürütülür. Çalışırken; alet ve malzemelerle uğraşırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslekle ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir.
Meslek, inşaat sektörü ve makine parçaları imalatı ile yakından ilgili olması sebebiyle bu sektörlere paralel olarak iş olanakları artmakta veya azalmaktadır.
Haddecilik mesleği ağırlıklı olarak ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır. Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmekte ancak yetişmiş elemanlarda kolay iş bulabilmekte hatta işyerleri birbirlerinde yetişmiş eleman transfer etmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Modüler program çalışması sonucu “Haddecilik” meslek dalı “Döküm Teknolojisi” alanı kapsamına alınmış olduğundan “Dökümcülük” dalı eğitimi verilmektedir. Bundan böyle “Haddecilik” meslek dalı adı altında artık eğitim verilmemektedir. Dosyada yer alan bilgiler güncelleme tarihinden önceki bilgileri kapsamaktadır.
Meslek Eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir.
Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde Haddeci mesleğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Haddecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir.
Bu programda; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren “Meslek Bilgisi” dersleri verilmektedir.
Pratik eğitim işyerinde olup, öğrencilerin Haddecilik Meslek dalında yeterlilikleri bir bütünlük içinde kazanmaları amaçlanmaktadır.
Meslek eğitimi teorik eğitim konuları:
Teknik Resim Dersinde; Teknik resmin önemi ve amacı, teknik resim araç ve gereçleri, çizgi, yazı ve alanları, geometrik çizimler, izdüşümleri, ve görünüş çıkarma, perspektif resimler.
Meslek Resmi Dersinde; Basit parçaların yeterli görünüşlerinin çizimi, görünüşlerinin okunması, resimlerin standart ölçülerde çizimi, kroki resimleri, kaynaklı birleştirmeler, montaj resimleri çeşitleri ve çizimi,
Meslek Bilgisi Dersinde; Haddecilik mesleğinin endüstrideki önemi, haddecilik mesleği ile ilgili terimler, kullanılan araç, gereçler, kontrol aletleri, hadde tezgahları, tav fırınları bunların işleyişi, çalıştırılması, tavlama teknoloji, hatalar ve tav rejimi, hadde tezgahı çeşitleri, hadde merdaneleri, redaktörler, haddelemenin temel esasları, kalibre dizaynı haddeleme çeşitleri ve haddeleme hataları öğrenilir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– 3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenmektedir.
– Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– Mesleki eğitimini tamamlamış ve mesleğinde iyi yetişmiş olan meslek elemanları asgari ücretin 3-4 katı oranında kazanç temin edebilmektedirler.
– Alınan bu ortalama ücret işyerinin durumuna, iş yoğunluğuna ve kişinin becerisine göre artabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Mesleki Eğitim Merkezleri,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

 1. HADDE TAV FIRIN ISIL İŞLEM FIRIN KISACASI REFRAKTER MALZEMELERİ TAV FIRIN PROJELERDE BİRLİKTE ÇOK DAHA İYİ PROJELER SUNACAĞIMIZDAN BEN EMİNİM EĞER BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTERSENİZ BİZİ ARAYIN GELELİM GÖRÜŞELİM
  REFRAKTER ÜRETİM SATIŞ VE UYGULAMA
  PROJE DANIŞMANLIK UYGULAMA
  YETKİLİ
  ORHAN DURAMAN
  0 532 682 88 85
  Web-www.yeniaytaslar.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here