Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler
Alistair Berg / Getty Images

Günümüzde en gözde meslekler arasında gösterilen Halkla İlişkiler; bir kurumun, kuruluşun ya da bir işletmenin hedef kitlesiyle iletişime geçmek üzere, hedef kitle yararına, gerçekleştirdiği düzenli faaliyetler olarak tanımlanabilir.

Halka ilişkiler uzmanları, hedef kitlelerinin beklentilerine göre belirlenen yöntemlerle bağlı oldukları kurumların ya da işletmelerin itibarını sürekli kılmaya çalışırlar. Hedef kitle ile en sağlıklı iletişimin kurulmasını hedefleyen halkla ilişkiler faaliyetleri kamuoyu reaksiyonlarını olumlu bir şekilde yönetme amacını da taşır.

Halkla ilişkiler departmanında çalışan personeller ve uzmanlar; kurum hakkında yayınlar yapar, kamuoyu yaratır, rakipler arasından sıyrılmayı sağlayan stratejiler geliştirir, marka imajını iyileştirir, marka bilinirliğini artırır ve hedef kitlelerine kurumların en doğru şekilde mesaj iletmesini sağlar.

Halkla ilişkiler kavramının daha net bir şekilde anlaşılması adına “iletişim nedir?” ve “kamuoyu ne demek?” gibi temel sorulara yanıt verip sonrasında halkla ilişkiler tanımı yaparak kavramsal bütünlük sağlamanıza yardımcı olacağız.

İletişim Ne Demek?

Sözlük anlamıyla iletişim; düşüncelerin, hislerin ya da bilgilerin birçok farklı kanal kullanılarak başkalarına aktarılması olarak özetlenebilir. Mesajların iletilmesi sürecinde mesajları ileten ve mesajları alan olmak üzere iki ayrı taraf iletişimin temel unsurlarıdır. İletişime geçen ve iletişime geçilen taraflar arasındaki kanalların varlığı kadar iletişim sürecinde iletilecek mesajın uygunluğu ve iletim sağlanacak kanalların doğruluğu da önem taşır.

Hedef kitleye uygun olmayan bir mesajın verilmesi iletişim kazalarına yol açar, aynı şekilde mesaj doğru olsa bile hedef kitleye etkin bir şekilde aktarılmazsa yine iletişim başarılı sayılamaz.

Kamuoyu Ne Demek?

Kamuoyu kısaca; bir konu hakkında benimsenen yaklaşımların, inançların ve görüşlerin bir bileşkesidir. Belli kişilerin ya da kitlelerin görüşlerinin sentezi olarak da yorumlanan kamuoyu kavramı genellikle seçim gibi ulusal etkisi olan süreçlerle ilgili düşünülse de pazarlama, tüketici davranışları ve halkla ilişkiler gibi alanlarda da çok önemli bir faktör olma özelliği gösterir.

Kamuoyu soyut bir güç olarak düşünülse de yarattığı etkilerin oldukça somut olabileceği göz ardı edilemez. Kamuoyu tepkisinden çekinen ve kamuoyu tepkisi sonucunda karşılaşabilecekleri yaptırımların farkında olan kurumlar veya şirketler kamuoyu oluşturmaya yönelik halkla ilişkiler etkinlikleri düzenlerler. Bu nedenle kamuoyu, iletişim ve halkla ilişkiler kavramları birbirinden ayrılamaz.

Kamuoyu oluşturma sürecinde öncelikle kamuoyu belirlenir. Çoğunluğun düşünceleri, etkinliği kapsamlı bir şekilde analiz edilir. Analiz verileri doğrultusunda kurumlar ya da firmalar kitle iletişim araçlarını kullanarak kendileri ile iletişime geçmeye ve halkla ilişkiler çalışmaları yürütmeye başlar. Bu aşamada tercih edilecek iletişim kanalları hedeflenen kamuoyuna erişilebilecek platformları arasından belirlenir. Örneğin hedef gençler ise radyo yayınları değil sosyal medya platformları kullanılır. Böylece halkla ilişkiler etkinlikleri amacına daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşır.

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım

Halkla ilişkiler ve tanıtım birbirinden ayrılması zor kavramlardır. Kamuoyu görüşlerini yönlendirmeye ve tercihlerini değiştirmeye yönelik çalışmaların içerisinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin de etkin bir rolü bulunur. Günümüzde halkla ilişkiler çalışmaları özellikle büyük şirketler ya da kurumlar için çoğunlukla basın yolu ile yönetilir ve mümkün olduğunca geniş kitlelere erişilmeye çalışılır.

Halkla ilişkiler çalışmaları pazarlama faaliyetleri yapmaz, tanıtım hedefi de gütmez, GİBİ görünür! Ancak, halkla ilişkiler kamuoyu oluşturma işlevini yerine getirirse en etkili tanıtım çalışmalarının da tepesine oturur. Salt pazarlama ve tanıtım sürecine indirgenemeyen halkla ilişkiler çalışmaları, fark yaratmak isteyen ve farkını hitap ettiği kitleye ispatlamak isteyen işletmelerin en güçlü silahlarından biridir. Halk ile olumlu ilişkilerin geliştirilmesi, bir anlamda müşteri sadakatinin kazanılması ve elbette kamu yararının önceliklendirmesi halkla ilişkiler çalışmalarının özeti olarak kabul edilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here