Harita kadastro teknikeri

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir.


GÖREVLER


Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,
Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer,
Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar,
Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar.
Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,
Mahkemelerde jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.)
Çizim araç-gereçleri ,
Bilgisayar ve ilgili yazılım programı


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;
Genel yeteneğe sahip,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,
El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
İşbirliğine açık,
Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek ve her türlü iklim koşulunda yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Çalışmaları birinci derecede verilerle ilgilidir. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar.
Geniş çalışma alanları olması nedeniyle mezunların iş bulma olanakları vardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Harita Kadastro” bölümlerinde verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Altyapı, Altyapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Harita ve Kadastro, lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gereklidir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a)Genel Kültür Dersleri :
Türk Dili ,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ,Yabancı Dil.
b) Meslek Dersleri:
Mesleki Matematik, Trigonometri, Ölçme Bilgisi, Alet Bilgisi, Harita Çizimi, Jeodezik Hesap, Bilgisayar, Fizik, Çevre ve Kentleşme, Yapı Bilgisi, İşletme, İş Hukuku, Fotogrametri, Kadastro Tekniği, İmar Bilgisi, Arazi Çalışması gibi meslek dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisini alabilirler.
Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan Harita kadastro teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre 10.derecenin 1.kademesinde işe başlarlar. Aylık ücretlerine arazi tazminatı gibi ek ücretler eklenir.
Özel sektörde ise ücret sözleşmelerle belirlenir.
Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlarlar.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisini alabilirler.
Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan Harita kadastro teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre 10.derecenin 1.kademesinde işe başlarlar. Aylık ücretlerine arazi tazminatı gibi ek ücretler eklenir.
Özel sektörde ise ücret sözleşmelerle belirlenir.
Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlarlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. işçi arayan yer bulamadım harita teknikeriyim bide nsl şartlar bunlar ya okulu oku bitir ve iş sahibi olma ne mantıktır bu hiç kimse çıkıp demiyor iki yıl okuduk boşunamı okuduk bu okulu…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here