Havacılık-uzay / uçak mühendisi

Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.


GÖREVLER


– Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını, ön projelerini hazırlar,
– Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar,
– Üretimin planlanmasını; girdilerin zamanında, istenilen kalite ve niteliklerde üretimini sağlar,
– Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler,
– Özürlü veya yanlış yapılmış parça veya malzemenin özrünün giderilmesi ve parçanın gerekiyorsa dışlanarak yeniden yapılması için çalışır,
– Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçekte işleyişini gözler,
– Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Teknik malzemeler,
– Ölçüm aletleri,
– Bilgisayar,
– Teknik çizimler için gerekli cetveller,
– Hesap makinesi,
– Anahtar takımları,
– Test alet ve cihazları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Havacılık-uzay/uçak mühendisi olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Matematik-fizik konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Yaratıcı, tasarım gücü yüksek,
– İnsanlarla iyi ilişki kurabilen,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Meslek elemanları kısmen kapalı yerde, kısmen açık havada çalışır. Çalışma ortamı kirli, yağlı, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Havacılık-uzay/uçak mühendisi;
– Türk Hava Yollarında,
– T.C Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri Ana Bakım Üslerinde),
– Türk Uçak Sanayi A.Ş.,
– Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda,
– TAI’de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi),
– Özel hava yollarında çalışabilirler.
Havacılık ve uzay endüstrisinde çalışan kimselerin büyük bir kısmı bilim adamlarından, mühendislerden ve üst düzeyde teknik elemanlardan oluşmaktadır.
Ülkemizde uçak sanayii, lisans anlaşmalarıyla montajdan işe başlayarak, belirlenen program paralelinde, araştırma-geliştirmeye de yer vererek imalatta milli katkının artışını öngören bir hedef doğrultusunda gelişmektedir.
Gelişen bu hedef doğrultusunda havacılık/uçak mühendislerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.
Bugün kısıtlı olan iş ve çalışma alanlarının her geçen gün teknolojinin gelişimine bağlı olarak artması beklenmektedir. Çalışma alanları ülke şartlarına paralel olarak genişlemektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Havacılık-uzay/uçak mühendisliği eğitimi ülkemizde iki yerde verilmektedir. Bunlar:
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara),Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü,
– İstanbul Teknik Üniversitesi, Üniversitelerin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği bölümüdür.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları için yeterli “Sayısal -2(SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Uçak Elektriği”, “Uçak Elektroniği” , “ Uçak Elektrik ve Elektroniği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Uçak Mühendisliği”, ayrıca “Uçak Gövdesi”, “Uçak Motoru” , “Uçak Gövde Bakım” , “Uçak Yer Destek Sistemleri” ön lisans programlarını bitirenler ise “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” ile “Uçak Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile bu süre 5 yıla çıkmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile O.D.T.Ü Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde; mühendislik eğitimi verilerek, havacılık ile ilgili her konuda çalışabilecek, yeterli kapasitede tasarım, araştırma, geliştirme, planlama, endüstriyel ilişkiler ve bakım hizmetlerini yerine getirebilecek elemanlar yetiştirilir.
Eğitimin 1. sınıfında: Yüksek Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya, Çizim, Bilgisayar Programlama ve İngilizce dersleri; ikinci dönemde de bu derslerin devamı ve Statik dersi okutulmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
– Yöneticilik özelliklerine göre her kademede sorumlu amir olabilirler.
– Yurtdışında konuyla ilgili bir üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak bilgi ve tecrübelerini arttırıp, üst düzey sorumlulukta bir görev alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
Eğitim tamamlandıktan sonra iş bilgisi, tecrübe, çalışılan alan ve bölüme göre kazanç durumu değişmektedir. Havacılık-uçak mühendisliği genel olarak üst düzey gelir elde edilen meslek gruplarındandır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here