Hayvancılık Destekleri 2014

Hayvancılık Destekleri 2014
Hayvancılık Destekleri

Hayvancılık Destekleri 2014 yılında devam ediyor

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki 35 ilde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 ile 80 oranında hibe desteği verilecek. DAP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki illerde damızlık, koç, boğa ve teke alımında yüzde 80, yeni kurulacak hayvancılık işletmelerinde yüzde 50 hibe desteği verilecek uygulama 2018 yılına kadar devam edecek

Hayvancılık Destekleri
Hayvancılık Destekleri

Bakanlar Kurulu’nun 4 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan kararına göre, 35 ilde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç,en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa,koç,teke) alımına hibe desteği verilecek.Karara göre, yeni inşaat ve tadilat için yüzde 50,damızlık boğa,koç ve teke alımı için ise yüzde 80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014-2018 döneminde uygulanacak.

Hayvancılık Destekleri 2014 Resmi Gazete Açıklaması

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımları desteklenecek. Bakanlar Kurulu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazetede
yayımlandı.

Kararın amacı Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şımak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak gösterildi.

Bu Karar kapsamında, Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımma hibe desteği uygulanacak.

Hibe desteği programı 2014-2018 yılları arasında uygulanacak.
Karar kapsamında, kurulu veya kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği ödemesi uygulanacak.Yatırım Konuları Uygulanacak
Hibe Oranı(%)
Yeni inşaat veya tadilat – 50
Damızlık boğa, koç ve teke alımı – 80

Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sımrı uygulama esasları tebliğinde belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilecek.Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olacak.Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planlan kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık Yatırımlanmn Desteklenmesi Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanacak. Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacak. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırımcılar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamazlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar
kapsamındaki aynı destek konularından yararlanan veya yararlanacak yatırımcılar bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat edemez. Bu fıkra hükümlerine uyulmaması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak.

Hibe destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alacak. Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilecek.Karar 04 haziran tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Hibe desteğinden kimler nasıl yararlanacak?

Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak uygulama tebliğinde belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Her bir proje sahibi sadece bir proje için hibe desteğinden yararlanabilecek. Uygulanacak hibe desteğinden projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak.

Destekten yararlanamayacaklar

Hibe desteğinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırımcılar,diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamazlar.Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu karar kapsamındaki aynı destek konularından yararlanan veya yararlanacak yatırımcılar bu kapsamda Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuramayacak.

Hibe desteğinden yararlanacak iller şunlar:

Doğu Anadolu Projesi (DAP): Ağrı,Ardahan,Bingöl,Bitlis,Erzincan,Elazığ, Erzurum,Hakkari, Iğdır, Kars,Malatya,Muş,Tunceli ve Van.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP): Adıyaman,Batman,Diyarbakır,Gaziantep,Kilis, Mardin,Siirt,Şanlıurfa ve Şırnak.

Konya Ovası Projesi (KOP): Konya,Karaman,Niğde ve Aksaray.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP): Samsun,Ordu,Giresun,Trabzon,Rize,Artvin,Bayburt ve Gümüşhane.

5 YORUMLAR

  1. Selamünaleyküm ben hayvancılık yapmak istiyorum süt hayvancılık köyde yaşıyorum yerim var ama imkanım yok bana Nasıl yardımcı olabilirsiniz saygılar

  2. agritom.com olarak, hayvancılıkla uğraşan veya uğraşmak isteyenlere alternatif taze yem sistemleri üretmekteyiz. Topraksız tarım ile günlük ihtiyacınız kadar taze yeşil yem üretebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı bayilikler verilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here