Hayvancılık Tesisi Kurmak

Hayvancılık Tesisi Kurmak
Hayvancılık Tesisi Kurmak

Hayvancılık işi sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş kolu olarak benimsenmelidir. Yatırımcı; hayvancılık, yem bitkileri yetiştiriciliği ve pazarların işleyişi hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Pazar imkanları doğrultusunda karlı bir işletmecilik faaliyetinin yapılıp yapılamayacağı öncelikle araştırılmalıdır (fizibilite raporu). İşletme kuruluşunda yer tercihi ve planlama iyi yapılmalı, imar, sağlık ve çevre mevzuatı dikkate alınmalı, yol, su ve elektrik altyapısı garanti edilmelidir.

Hayvancılık Tesisi Kurulumu

Hayvancılık Tesisi Kurmak
Hayvancılık Tesisi Kurmak

Ticari hayvancılık tesislerinin yer tespitinin yapılabilmesi için; öncelikle kurulacak tesis arazisinin belediye veya mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, sağlık ile çevre ve orman teşkilatlarından, mücavir alan dışında bulunması durumunda ise; ilgili il özel idare müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su işleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatları gereği yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği konusunda görüşleri alınmalıdır. Hayvancılık Tesisi Kurmak

Hedeflenen tesis kapasitesi belirlenmeli, işe az hayvanla başlanmalı ancak ekonomik işletme büyüklüğüne kısa sürede ulaşılmalıdır. Başlangıçta 100 baş sağmal hayvanla kurulacak tesisdeki hayvan mevcudunun; farklı yaşlardaki hayvanlarla birlikte ilerleyen yıllarda 100 baş sağmal X 2,5 = 250 baş hayvan olacağı planlamada unutulmamalıdır. Hayvancılığa yıllık devletçe verilen teşvik ve destekler www.taryat.gov.tr adresinden takip edilmelidir.

Devletçe verilen faiz indirimli krediler dışında orta veya kısa vadeli kredi kullanarak hayvancılık tesisini kurmak ve yürütmenin mümkün olamayacağı bilinmelidir. Sağmal bir hayvan için her yıl 7 ton civarı mısır silajı, 1,5 ton kadar kuru yonca otuna ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmenin bulunduğu bölgedeki iklim ve toprak şartlarına göre çayır otu, silajlık mısır, sorgun-sudan otu melezi, yonca, fiğ, korunga, lenox, gibi kaba yemler işletmede üretilerek en az %30-40 oranında üretim maliyeti azaltılmalıdır.

Bütün kaba ve kesif yemleri dışarıdan satın alarak kârlı bir süt hayvancılığı yapmak mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle hayvancılık tesisinin barınaklar dışında kaba yem üretiminin yapabileceği hayvan başına en az 2,5 dönüm sulu veya 5 dönüm kuru arazisi olmalıdır. Kaba yem üretimi için arazisi olmayan işletmelerin uzun dönemde yaşama şansının olamayacağı bilinmelidir. Kolay ve ucuz kaba yem üretimi için yağışı veya suyu bol olan ancak aşırı sıcak olmayan bölgeler tercih edilmelidir. Tesislerin doğal çevreye uyumu ve ortaya çıkan atıkların yaratacağı çevresel sorunlar göz önünde tutulmalıdır.​

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Hayvan Başı Ödeme – Birime Destek
1 – Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır – 225 TL/baş
2 – Etçi ırklar anaç sığır – 350 TL/baş
3 – Anaç manda – 350 TL/baş
4 – Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave – 60 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama
1 – Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı – 75 TL/baş
2 – Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave – 35 TL/baş
3 – Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave – 75 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Hayvan Başı Ödeme
1 – Koyun-keçi – 20 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) Tiftik Üretim
1 – Tiftik – 17 TL/baş

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Süt Primi
1 – Manda, koyun-keçi sütü – 0,2 TL/lt

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) İpek Böceği
1 – Tohum – 30 TL/adet
2 – 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer – 20 TL/kg

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Arıcılık
1 – Arılı kovan -8 TL/adet
2 – Bombus arısı – 60 TL/koloni

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Su Ürünleri
1 – Alabalık – 0,65 TL/kg
2 – Çipura-levrek -0,85 TL/kg
3 – Yeni türler -1 TL/kg
Kaynak : Tarim.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here