Hidrojenle çalışan araçlar

Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 2012’den itibaren hidrojenli araçlara
yola çıkabilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ”Hidrojen ile Çalışan
Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak.


Yönetmelik, 13 Eylül 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu
yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ve
çevrenin korunması amacıyla, hidrojen tahrikli motorlu araçların, bunların
hidrojen aksam ve sistemlerinin tip onayı ile ilgili şartları ve hidrojen aksam
ve sistemlerinin araca takılmasına ilişkin şartları belirlemek amacıyla
hazırlandı.


Buna göre, sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları deneye
tabi tutulacak. Tanklar haricinde, sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan
hidrojen aksamının, tiplerine göre deneye tabi tutulması gerekecek.


Basınç tahliye cihazları, iç tankta veya herhangi bir başka hidrojen
aksamındaki basıncın müsaade edilebilir değeri aşmamasını sağlayacak şekilde
tasarımlanacak. Değerler, hidrojen sisteminin müsaade edilebilir azami çalışma
basıncına (MAWP) göre ayarlanacak. Arızayı belirlemek amacıyla ısı
değiştiriciler için bir emniyet sistemi kullanılacak.


Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen
tankları da tiplerine göre deneye tabi tutulacak ve tankın tasarımında
kullanılan malzemelerin başlıca özellikleri ve toleransların ayrıntılı
açıklaması verilerek buna malzemenin tabi tutulduğu deneylerin sonuçları dahil
edilecek. Tanklar haricinde, gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için
tasarımlanan hidrojen aksamı da yine tiplerine göre deneye tabi tutulacak.


YAPI MALZEMELERİ TEBLİĞİ
Bu arada, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı tarafından, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında
Yönetmelik kapsamında ”BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.”, uygunluk
değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirildi.


Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında
yayımlandı.


Buna göre ”Çelik-Betonarme için-Donatı Çeliği” standardın nihai versiyonu
dikkate alınarak belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecek. Ancak standardın
yeni bir versiyonunun TSE tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşu ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip
gerekmeyeceğini danışacak. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe
girdi.Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here