Hidrojeoloji mühendisi

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.


GÖREVLER


– Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler,
– Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirler,
– Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapar,
– Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin eder ve ekonomik tüketim için plan yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Sondaj ekipmanı,
– Jeofizik ölçüm aletleri,
– Su kimyası ile ilgili arazi ve laboratuar aletleri,
– Bilgisayar,
– Su kalitesi gözlem cihazları,
– Yağışın akım, buharlaşma, sıcaklık gibi özelliklerini ölçmeye yönelik hidrolik gözlem aletleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe,
– Araştırıcı bir özelliğe sahip,
– Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu konularda başarılı,
– Meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hidrojeoloji mühendisi arazi, laboratuar ve büro ortamında çalışır. Çalışırken laborant, teknisyen, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca jeoloji amaçlı işlerde, yol inşaatı, zemin etüdü gibi çalışmalarda görev alabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde “Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
4 yıllık eğitim döneminde öğrenciler, Fiziksel Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Taşınım Süreçleri, Kayaç Mekaniği, Saha Jeolojisi, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Yer altı Suyu, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Türkiye Hidrojeolojisi, Hidrojeolojik Modeller gibi dersler alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Kamu kurumlarında görev yapanların bağlı olduğu kurum bünyesindeki yönetim kademelerine yükselmeleri söz konusu olabilmektedir.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
Eğitim sonunda kamu kurumlarında göreve başlanıldığında mühendis kadrosu ile teknik hizmetler sınıfından ücret alınmaktadır. Bu ücret bugün için brüt asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı kadardır. Özel sektörde çalışılması durumunda alınan ücret işyerlerinin ve yapılan işin özelliğine göre değişim göstermektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here