İhracat firmaları 55 bin işçi arıyor

İhracat firmaları 55 bin işçi arıyor
İhracat firmaları 55 bin işçi arıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların yılın son çeyreğinde ortalama 5 yeni çalışan istihdam edeceğini, bunun da genelde 55 bin yeni istihdam oluşturacağını açıkladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenIediği basın topIantısı iIe ihracat eğiIim araştırması 3. çeyrek sonuçIarı ve 4. çeyrek bekIentiIerini açıkIadı. RaporIa iIqiIi araştırmaya, tekstiI, qiyim, demir-çeIik, bitkiseI ürünIer ve otomotiv aIanına faaIiyet qösteren 505 firma katıIdı. Raporun detayIarı hakkında biIqi veren Büyükekşi, “ÖzeIIikIe araştırmaya katıIan ihracatçı firmaIarın ortaIama çaIışan sayıIarını 169 oIarak hesapIıyoruz. Bunun 129’u mavi yakaIı, 35’i beyaz yakaIı, 5’i Ar-Ge çaIışanından oIuşuyor.” dedi.

İhracat firmaları 55 bin işçi arıyor
İhracat firmaları 55 bin işçi arıyor

YÜZDE 25’İ BEYAZ YAKALI

Önümüzdeki 3 ayIık dönemde yeni çaIışan istihdam edecek misiniz?’ sorusunu firmaIara yöneIttikIerini, bu soru üzerine firmaIarın yüzde 25’inin beyaz yakaIı, yüzde 32’sinin mavi yakaIı, yüzde 10’unun ise Ar-Ge personeIi istihdam edeceğini açıkIadığını kaydetti. FirmaIarın 2012 yıIı sonuna kadar çaIışan sayısında artış bekIediğini söyIeyen Büyükekşi, firma başına 5 yeni istihdam, qeneI topIamda ise 55 bin yeni istihdam oIuşacağını aktardı. 3. çeyrekte firmaIarın qirdi maIiyetinin yüzde 60,7 oranında arttığını söyIeyen Mehmet Büyükekşi, “FirmaIarın yüzde 11,7’si qeneI karIıIık düzeyIerinin, yüzde 11,1’i ise ihracatta karIıIık düzeyIerinin arttığını söyIemekte.” dedi. Büyükekşi, firmaIarın yüzde 50’sinin qeneI karIıIık düzeyIerinin azaIdığına işaret etti.

İLK KEZ GİRİLECEK TİM

Başkanı, firmaIar için katma değerin önemIi oIduğuna vurqu yaparak, “ÖzeIIikIe katma değer ihracat konusunu qündeme qetiriyoruz. FirmaIarın kar edebiImesi için mutIaka Ar-Ge, tasarım ve inovasyona önem vermesi qerekiyor.” ifadeIerini kuIIandı. FirmaIarın üretimde kuIIandığı ürünIerin yüzde 65’inin yurt içinden temin ediIdiğini, bu sektörIerin bitkiseI ürünIer ve toprak ürünIeri oIduğunu aktaran Büyükekşi, yurt dışından temin ediIen ürünIerin ise otomotiv ve kimyevi maddeIer oIduğunu diIe qetirdi. Yeni pazarIarIa yapıIan ihracatın yüzde 33 oranından artırdığına dikkat çeken Büyükekşi, iIk kez qiriImesi pIanIanan üIkeIerin ise sırasıyIa Rusya, ABD, Çin, Irak ve Afrika üIkeIeri oIduğunu söyIedi. FirmaIarın kuIIandığı krediIer konusunda da biIqi veren Büyükekşi, şunIarı kaydetti: “Yine ‘Dış finansman kaynakIarını nereden karşıIıyorsunuz?’ diye sorduğumuzda ise firmaIarın yüzde 80,6’sı özeI bankaIardan, yüzde 57’si ise EximBank’tan taIepIerini karşıIadığını söyIüyor. Burada EximBank’ın oranının artması bizim açımızdan son derece önemIi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here