İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmelidir?

İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmelidir

İhracat, önemli ölçüde idari, mali ve üretimle ilgili kaynaklarının kullanımını gerektirir. Bu nedenle, ihracata karar vermeden önce iyi bir değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aramak önem kazanmaktadır.
Yurtiçi Performans
Firma iç pazarda neden başarılıdır?
Ürünün mevcut durumda pazar payı nedir?
Firmanın İhracat Konusundaki Kararlılık ve Arzusu
Firmanın ihracat yapmaktaki amacı nedir?
Firmanın hiyerarşik yapısı içerisinde ihracat bölümü hangi düzeydedir?
İhracat sürecinde firmanın hangi düzeyde elemanları görev alacaktır?
Firmanın eleman sayısını artırmaya gerek var mıdır?
Firmanın (veya çalışanlarının) dış pazarlar ve ihracat konularında deneyimleri nelerdir?
Firma ihracat sürecinde yer almaya ne düzeyde isteklidir?
Firma risk almaya ne kadar isteklidir?
Rekabet
Yabancı bir pazarda, firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin rekabetçi olmasını sağlayan nedir?
Ürünleri ve hizmetleri emsalsiz yapan nedir?
Genel olarak rekabet avantajı (teknolojik gelişmeler, patentler, beceriler vb. avantajlar) nelerdir?
Hedef Pazarlar
Pazarın hangi kesimleri hedeflenmektedir?
Dış pazarlarda ürün satmak için ne kadar stok tutmak gerekecektir?
Firmanın dış pazarlardaki rakiplerinin performansı nasıldır?
Ürün gümrük vergileri, kotalar ve diğer tarife dışı engeller tarafından kısıtlanmakta mıdır?
Ürün, yurtdışındaki tüketicilerin kültürü, gelenekleri veya inanışları ile çelişiyor mu?
Ürünün yurtdışında patent / ticari marka kanunları ile korunması gerekli mi?
Ürünün etiketlenmesine ilişkin gereklilikler nelerdir?
Çevre ile ilgili ne tür kısıtlamalar vardır, ne ölçüde uyum gerekir?
Ürünün Pazarlanması
Ürün ya da hizmetin reklamı nasıl yapılacak?
Hangi şirketler, acentalar ya da dağıtımcılar benzer ürünler satın almıştır?
Dış pazarlara satış yaparken firmayı kim temsil edecektir?
İhraç pazarı ile ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acenta ya da dağıtımcı tayin edilecek midir?
Acenta ya da dağıtımcıya hangi bölge verilecek?
Acenta ya da dağıtımcının hangi davranışları kabul edilebilir?
Potansiyel alıcı ürünün çalışır halde bir model ya da örneğini görebilir mi?
Ürünün ya da hizmetin üzerine ilgiyi en iyi şekilde çekecek bir ticaret fuarı var mıdır?
Ürün veya hizmet hedef pazarda aynı isimle mi satılacaktır?
Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar
Fiyat nasıl hesaplanacaktır?
Hizmet verme koşulları nelerdir?
Ödeme ve kredi vadeleri nelerdir?
Ürünün garanti süresi nedir?
İndirim koşulları nelerdir?
KAYNAKLAR
Export decision-making in small firms: the role of organizational learning, Burpitt W.J.; Rondinelli
D .A., Journal of World Business, Volume 33, Number 1, 1998, pp. 51-68(18), Elsevier Science

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here