İhracatta Planlamanın Temel Unsurları Nelerdir?

İhracatta Planlamanın Temel Unsurları Nelerdir

İhracat planı geliştirmek dikkatli bir planlama ve zaman gerektirir. Girişilen her yeni iş için olduğu gibi, ihracat kararı da, kısa dönemli kar amacından daha çok, uzun dönemli bir iş yatırımı olarak düşünülmelidir. Uluslararası iş anlaşmaları için taahhütlere girmeden önce bir iş planının
geliştirilmesi, ürünün ihracata hazır olması açısından önemli ve anahtar bir adımdır. İyi hazırlanmış bir plan, uluslararası pazarlarda ürünün potansiyelini tespit etmek, finansmanın daha kolay temini, ürün için bir pazar olup olmadığını incelemek ve ürünün ihracatının ne kadara mal olacağını tayin
etmek konusunda yardımcı olacaktır. Bir iş planını oluşturan ana bölümler şunlardır:
Firmayı başarılı yapan etkenleri belirleyin ve yerli ve yabancı
rakiplerine göre sahip olduğu avantajların listesini yapın.
Firmanın ihracat potansiyeli olan ürünlerini belirleyin.
Firmanın uzun vadede hedeflerini ve bu hedeflere ulaşılmasında ihracatın nasıl yardımcı olacağını belirleyin.
Firma analizi yapın. Bunun birinci nedeni, ihracat kararının yönetimin her katında desteklendiğinden emin olmak, ikinci nedeni ise hangi işleri kimin yapacağına karar vermektir.
Ürün veya hizmetin uluslararası pazarda neden emsalsiz olduğu sorusuna cevap verin.
Bu pazarda fırsatların neler olduğunu belirleyin.
Hedef müşterilerin demografik ve sosyo-ekonomik profilini ortaya çıkarın. Firmanın sanayi içindeki rekabet edebilirliğini belirlemek amacı ile bir sanayi analizi yapın.
Yapıcı eleştiri ve geri bildirim kazanmak için hedef pazardaki potansiyel müşterilerden oluşan küçük bir örnek grup üzerinde araştırma yapın.
Sanayinin ve firmanın gelecek 3-5 yıl içerisindeki performansı konusunda tahminde bulunun.
Müşterilerin ilgisinin nasıl çekilebileceğini ve bu ilginin nasıl sürdürüleceğini belirleyin.
Uluslararası bir fiyatlandırma stratejisi belirleyin.
Ürünü nasıl satacağınız konusunda pazarlama taktikleri geliştirin.
Pazarlarda nerelere ve nasıl, hangi dağıtım kanalını seçeceğinizi
belirleyin.
Hedef pazarların etiketleme ve paketleme kurallarını, tercüme imkanlarını, müşteri ilişkilerini irdeleyin, toplum kültürü açısından hassas olabilecek pazarlama stratejilerine ve yanlış anlamaya sebep olmamaya dikkat edin.
Düzenli ve tutarlı bir güncel ürün/hizmet programı ile kuruluşa yönelik bir gazete geliştirin, teknik dergilere yazılar verin, basın bildirileri yayınlayın, müşteri toplantıları organize edin.
Kültür eğitimini de içeren uluslararası iş ilişkileri planı geliştirin.
Başlangıçtaki üretim miktarını, üretim hacminin genişletilmesi için nelere ihtiyaç duyulacağını, hammadde kaynaklarını, üretim yeri vb. konuları saptayın.
Beş yıllık bir kar ve zarar durumu tespiti yapın. Gerçekçi ve temkinli olmaya çalışın.
İhracatın birinci yılı için maliyet tahmini yapın.
Nakit giriş ve çıkışını hesaplayın.
Likidite ve nakit pozisyonunu saptayın.
Başa-Baş noktası için satılması gereken ürün miktarını hesaplayın.
İhracata başlamak veya geliştirmek için gerekli fonların nereden
bulunacağına karar verin.
Kazanç ve alacakların nereye yöneltileceğine karar verin.
İhracat hedeflerini, gerekli toplam sermayeyi, beklenen karı, planın yerine getirilmesine ilişkin takvimi ve genel yorumları belirtin.
Firmanın ihracat programında anahtar kişinin özgeçmişinin yanısıra, önemli hususlar, potansiyel müşteriler, pazar araştırması bilgisi, çizimler, anlaşmalar ve mali tahminleri de ek olarak planının sonuna ekleyin.
KAYNAKLAR A short Course in International Marketing, World Trade Press
An Export Marketing Plan for Small Companies, Claud Cellich, S. Tamer Çavuflgil, International Trade Forum, ITC

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here