İK alanında yenilikçi ve küresel trendler

İnsan kaynaklarının globalleşmesiyle İK yönetiminin şirketlerdeki etkinliği
de arttı. Artık insan kaynakları departmanları, karar alma süreçlerinde oldukça
etkili. Bu yüzden de şirketler küreselleşirken insan kaynaklarının desteğine
ihtiyaç duyuyor. Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte’un
hazırladığı raporda insan kaynakları alanında yenilikçi ve küresel trendler
anlatılıyor. “İnsan Sermayesi Trendleri” (2011 Human Capital Trends) İK’nın
nasıl değişime uğradığını detaylı bir şekilde aktarıyor. Büyüyen pazarların İK
için önemi de raporun başlıca konularından. Çoğu firmanın krizde deneyimsiz
insan kaynaklarıyla baş başa kaldığının aktarıldığı raporda kimi şirketlerin ise
gelişmekte olan ülkelerde kriz yönetimini bilen uzmanları istihdam ettiğinden
bahsediliyor.


Gelişmekte olan ülkelerin ürün ve yetenek pazarlarındaki taleplerinin
artması, beklentiler, insan kaynakları olanaklarının önem ve yapısında
önümüzdeki birkaç yılda hızlanacak ciddi değişikliklere yol açtı. Oysa bundan
birkaç yıl önce uluslararası şirketin insan kaynakları departmanı için gelişen
pazarlara başvurmak en son düşünülecek alternatifti. Deloitte’un raporuna göre
artık bu ilk sıraya yerleşti. Bunun en önemli sebebi günümüzde şirketlerin
küresel düzeyde üretim yapması ve ürünlerini tüm dünyaya satması. İnsan
kaynakları ise artık küresel büyümeden pay almak istiyor. Böylece İK için yeni
bir trend oluşuyor. Bu trendi oluşturan etkenler raporda şöyle açıklanmış:
Yetenek ihtiyacı şirketlerin yeni ülkelere yayılmasını zorunlu kıldı ve büyüyen
pazarlar, zor bulunan iş gücünün musluklarını da açmış oldu. Düşük ücretle
teknik bilgiye sahip eleman bulmak ise giderek kolaylaştı. Gelişmekte olan
marketlerin önemi artık İK’nın her alanında
hissediliyor.

Firmaların yetenek problemleri

1.Küresel ve gelişen pazarlardaki iş gücü için yarışmak % 41
2.Liderleri
geliştirmek ve başarı planı yapmak %38
3.Çalışanları tüm yönleriyle yeniden
eğitmek %37
4.Eğitim programlarını düzenlemek ve ulaştırmak %35

5.Çalışanlar için kariyer basamakları hazırlamak ve zorlu iş fırsatları
yaratmak %34
6.Çalışan birliğini ve moralini sağlamak %34
7.Teşvik edici
ücretler vermek %29
8.Zor bulunacak iş gücünü sağlamak %28
9.Birçok
küresel iş gücünü düzenlemek %28
10.Çalışan sayısını ve ücretleri küçültmek
%21
11.Önemli iş gücünü küresel düzeyde konumlandırmak %17
12.Esnek iş
seçenekleri sağlamak %17
13.İK teknoloji sistemlerini uygulamak %12

14.İK ve yeteneği iş öncelikleri sırasına dizmek %3


İK’nın yapması gerekenler
1.İK ileri adımlar atmak için
önceden hareket etmeli ve marketlerde büyümeyi hızlandırmalı, yani globalleşmeyi
başarmalı.
2.İK liderleri büyüyen pazarlara olan ilgisini artırmaya çaba
göstermeli ve oradaki iş gücünü iyi tanımalı.
3.Büyüyen pazarlar yeni iş
gücü kaynağını yetiştirme olanağına sahip. Bu yüzden İK, istihdam ettiği
personelini eğitmeye önem vermeli.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here