İklimlendirme – soğutma teknikeri

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile konfor amacına yönelik iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesapları ile gerektiğinde bakım ve onarım işlemlerini yapan teknik elemandır.


GÖREVLER


Çeşitli tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeyleri ile saklama sürelerini inceler,
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulacağı mekanlar ve 100 m2’ye kadar olan tesisler için projeler hazırlar,
Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerini tasarlar, uygun elemanları seçer ve maliyetini hesaplar,
Sistemi kurar ve devreye alır,
Kurulmuş iklimlendirme-soğutma sistemlerinde uygun periyodik bakım işlemlerini yapar,
Her türlü soğutucu, iklimlendirici tesisatın bakım ve onarımını yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Soğutma kompresörü ve yardımcı elemanları,
Evaporatör ve yardımcı elemanları,
Kondenser ve yardımcı elemanları,
Akışkan kontrol cihazları,
Vakum pompası,
Şarj silindiri,
Basınç manifoldları,
Su soğutma kuleleri,
Elektriksel ölçme aletleri,
Oksi-asetilen kaynak seti,
Bakır boru bağlantı aletleri,
Bakır boru şekillendirme aletleri,
Termostatlar,
Hava hızı ölçüm cihazları,
Hava kanalı yapımında kullanılan aletler,
Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İklimlendirme ve soğutma teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimine, özellikle fiziğe ilgili ve bu konuda başarılı,
Elleri ve gözleri sağlam, bunları eşgüdümle kullanabilen,
Bedence güçlü ve dayanıklı,
Mekanik ilişkileri ve şekil ilişkilerini algılayabilen,
Tasarım ve çizim yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İklimlendirme ve soğutma teknikerleri kapalı yerlerde, soğuk ve sıcak ortamlarda görev yaparlar. Çalışırken yüksek yerlere çıkmaları gerekebilir. İklimlendirme ve soğutma teknikerleri işçilerle, gerektiğinde makine mühendisleri ve işverenle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İklimlendirme ve soğutma teknikerleri çeşitli tesislerdeki soğutma ve havalandırma sistemlerinin işletilmesi, bakım ve kontrolü gibi hizmetleri görmek üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.
Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeniyle hem ısıtma, hem de soğutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeniyle soğuk hava depolarına ihtiyaç her gün daha da artmaktadır. Bu nedenle, 100 m2’ye kadar olan tesislerde bunları projelendirecek, kuracak, çalıştıracak ve bakımını yapacak teknik personele hem özel, hem de kamu kesiminde gereksinim olmaktadır.
Kendi işyerini açabilmeleri çalışma alanlarını genişletmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
İklimlendirme ve Soğutma teknikerliği alanında üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında eğitim verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerinin Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik- Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme,Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) ,Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Tek.(Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi(Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi, bölümlerinden mezun olanlar İklimlendirme- Soğutma ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Sayısal -1(SAY-1) puanı almaları gerekir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitimin süresi iki yıldır (ön lisans).
Eğitim süresince;
Matematik, Fizik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Bilgisayar, İklimlendirme ve soğutma İlkeleri, İklimlendirme Sistemleri,Koruyucu Bakım ve Arıza Teşhisi, Klima Teknolojisi, Genel ve Mesleki Malzeme Bilgisi, Teknik ve Meslek Resmi, Genel Yapı Bilgisi, Elektrik Tesisat Bilgisi, İşgüvenliği, Ekonomi gibi dersler okutulmaktadır. (Ayrıntılı ders programı Ek:l de verilmektedir.). Birinci sınıfta ortak dersler alan öğrenciler ikinci sınıftan itibaren “Soğutma Teknikerliği” ve “İklimlendirme Teknikerliği” olmak üzere iki ayrı dalda eğitim-öğretim görmektedirler.
Öğrencilerin pratiğini geliştirmek, iş piyasası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hem birinci sınıf sonunda, hem de ikinci sınıf sonunda 12’şer haftalık staj yapılmaktadır. (Meslek lisesi çıkışlı olmayan öğrencilerin 6 ay ilave staj yapmaları gerekmektedir.)


MESLEKTE İLERLEME
İklimlendirme-Soğutma ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Makine Mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Tekniker olarak çalışan kişi isterse soğutma, iklimlendirme, ısıtma alanlarından birinde uzmanlaşabilir. Ayrıca, işyerinde idareci konuma yükselebilir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresi boyunca staj dönemleri hariç herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Öğrenci staj döneminde işverenin belirleyeceği bir miktarda ücret alabilir.
Öğrencilik süresince çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan burs, kredi, harç alınabilir. Bunlar karşılıklı (geri ödemeli) veya karşılıksız olabilmektedir.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan sektör ve işletmeye göre değişebilmektedir. Kamu sektöründe derece, kıdem ve işyerindeki statüye göre değişmektedir. Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı civarında ücretle başlayıp yetenek ve deneyimine göre daha da yükselebilmektedir.
Kendi işyerini açan teknikerlerin kazancı da çalışma durumuna göre değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here