İnovasyon haberleri, Global rekabette inovasyonun önemi

İnovasyon, dünyada üzerinde en çok konuşulan kelime haline geldi. İnovasyon;
rekabetin hızla arttığı global dünyada hem ülkelerin, hem de şirketlerin
varlıklarını devam ettirmeleri ve dahası, söz sahibi olabilmeleri için stratejik
önem kazandı.


Geçmiş yılların lider ülkeleri ve dev şirketleri, yenilik, buluş ve farklılık
konusunda son yıllarda atağa kalkan küçük rakipleri karşısında günden güne
geriliyor.


Günümüzde dünya ekonomisine yenilikler ve buluşlar gerçekleştiren,
diğerlerinden farklı olmayı ve farklılıklar üretmeyi başarabilen ülkeler ve
şirketler yön veriyor.


Nüfusu ve Yüzölçümü dünyadaki bazı şehirlerden bile daha az olan birkaç ülke
yenilik yapma konusundaki bilinç ve gayretleriyle dünya ekonomisin en önemli
yerleri haline gelmektedir. Geçmişin büyük şirketleri de ciro ve kârlılıkta,
buluşlarıyla ve farklılıklarıyla öne çıkan yeni şirketlerin oldukça gerisinde
kalmaktadır. Bilgi ve teknoloji çağında artık hiçbir ülke ve şirket ilerleme
göstermeden, konumunu muhafaza edemeyecek. Çünkü hızla ilerleyen dünyada geriye
gitmenin en kolay yolu, yerinde saymaktır.


Dünya üzerindeki stratejik konumu, genç nüfus yapısı, yeraltı ve yerüstü
zenginlikleri nedeniyle pek çok ülkenin kıskandığı özelliklere sahip olan
Türkiye ve şirketlerimiz bugün yenilik, buluş ve farklılık yarışında ne yazık ki
gelişmiş ülkelerin ve şirketlerin çok gerisinde,


Ülkelerin kalkınmışlığının en önemli göstergesi; İnovasyon sonucu alınan
koruma belgesi olan, patent sayısıdır. Ülkeler patent alım sayısına göre
sıralandığında, gelişmiş ülkeler sıralaması tablosu çıkmaktadır.


Şirketlerimiz öncelikle Ar-Ge departmanlarını oluşturmalılar. Bu bölüme
alınacak iyi İngilizce bilgisi olan teknik personel, faaliyet gösterilen
sektörde alınmış patentleri internet ortamında inceleyerek, mevcut teknik
bilgiye ulaşmalı ve “nasıl geliştirme yapılabilir” sorusu ile sürekli yenilik
yapılmasına çalışmalıdır.


Gelişmiş ülkelerle ve ticari rakiplerimizle aramızdaki farkı kapatmak ve öne
geçmek için bu inovasyonun öneminin herkes tarafından anlaşılmasından başka
çaremiz yok.


Gelişmiş bir Türkiye ve güçlü şirketler için: İnovasyon”¦

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here